Tajemství elektrolytů

Voda je základem života tak, jak ho známe. Je esencí umožňující život, od jednotlivé buňky po úroveň celého organismu. Sama o sobě je však pouze médiem. Jsou to až elektrolyty, které určují, kolik životadárné vody a jak dokáže naše tělo využít, jsou to elektrolyty, umožňující přenos informace od buněčné úrovně, přes neuromuskulární soustavu, až po vyšší kognitivní schopnosti. Pojďme nyní společně nahlédnout jejich tajemství. Jako elektrolyty označujeme ionizované formy minerálů, kam patří sodík, draslík, hořčík, vápník, chlor a fosfor. Každý z nich plní v těle specifickou funkci a deficit kteréhokoliv z nich snižuje zdraví našeho organismu. Rozhodující je pak také nejen jejich přítomnost, ale i vzájemné poměry, které rozhodují o tom, kolik tekutiny budě uvnitř a kolik vně buněk, což má velký vliv také na náš vzhled (zda budeme mít plné a tvrdé svaly nebo fazónu přelévajícího se balónu napuštěného vodou).   Voda, elektrolyty a vliv na zdraví Voda tvoří zhruba 60% tělesné hmotnosti u mužů a 50% u žen. Pro zdraví je však klíčové nejen její celkové množství v těle, ale především její distribuce. V ideálním případě je voda distribuována 10% v cévách, 30 % mezi buňkami a 60% v buňkách. Tuto distribuci zajišťují tělesné regulační systémy prostřednictvím chemických poslů (hormonů) jako je antidiuretický hormon (vazopresin) vylučovaný hypothalamem a … Pokračování textu Tajemství elektrolytů