Optimalizace zdraví Performance lifestyle

Yerba maté: Elixír mládí a nekonečné energie

Džerba maté, někdy označovaná také pouze jako Maté, je nápoj mající skoro až magické vlastnosti: Zlepšuje řadu zdravotních markerů obdobně jako některé léky, spaluje tuk jako některé zakázané látky a navyšuje Vaši fyzickou a psychickou výkonnost a přivádí euforii a dobrou náladu jako některé drogy. A to vše bez negativních následků, vzniku závislostí či abstinenčního syndromu. Z těchto důvodů jí řadím mezi tzv. superlátky.

O efektech Yerby mate hovořím poslední čtyři roky na všech přednáškách a ve všech protokolech Performance lifestyle, díky čemuž získala stabilní pozici v životech většiny mých klientů. A Nyní konečně uzrál čas na to, podělit se o její účinky a neuvěřitelný potenciál pro zvyšování výkonu a přeměnu postavy i veřejně s Vámi.


Po celém světě, ať již hovoříme o vaření lístků čajovníku čínského na Dálném východě, pražení zrn kávovníku arabského na Středním východě a užívání semen kolovníku pravého v západní Africe, nebo o žvýkání listů lobelky nadmuté indiány v Severní Americe, tabáku virginského ve Střední Americe či kokainovníku pravého v Jižní Americe, vypadá to, že si všechny s přírodou spjaté národy ve svém okolí našly rostliny obsahující stimulační alkaloidy, jejichž konzumace se stala neoddělitelnou součástí jejich kultury a následně se pro své účinky dostala mnohdy do celého světa (zejména u zmíněné kávy, tabáku, čaje a kokainu).

Touha stimulovat se k výkonu, ať již psychickému nebo fyzickému, je tedy zřejmě lidské rase, bez ohledu na zeměpisné rozdíly, vlastní po celou dobu její existence.

Jedním z těchto přírodních stimulantů, který má především v Jižní Americe obdobnou popularitu jako káva u nás, je nápoj označovaný jako Yerba maté, připravovaný z usušených listů Cesmíny paraguayské, posvátného stromu jihoamerických indiánů Guarani, který roste především v Paraguayi, Uruguayi a Argentině.

 

Yerba maté jako můj průvodce při cestách za výkonem

Nejrůznější šamanistické kulty všude po světě sdílejí společný náhled na provázanost rostlinné a živočišné říše, kde rostliny často uctívají jako bohy či rostlinné duše (plant spirits) a věří, že pokud k nim přistupujete s náležitou úctou a ceremonií, mají rostliny schopnost ovlivňovat pozitivně Vaše životy, ať již ve smyslu zdravotním nebo spirituálním.

A v případě mého příběhu s Yerbou maté bychom se na to tak mohli klidně dívat:

 

První doušky

Poprvé jsem se o ní dozvěděl z knihy Čtyřhodinové tělo Tima Ferrisse, krátce po jejím vydání v roce 2011, bylo to ale až kolem dubna 2012, kdy jsem se na ní šel zeptat do nově otevřené prodejny s čaji Oxalis a získal ji pod názvem Maté green. Učil jsem se tehdy na malé státnice ve 3. ročníku psychologie na vysoké škole, a protože jsem v té době nebyl příliš fanouškem kávy ani energy drinků, hledal jsem něco, co by mi pomohlo snadněji se učit na zkoušky. A ejhle. Yerbu jsem si tehdy dělal pouze jako klasický čaj (s krátkou dobou vyluhování), díky čemuž jsem účinek v té době ještě nedokázal naplno docenit.

Pak jsem na ni zapomněl a vrátil se k ní až o dva roky později, v dobách učení se na státnice. A bylo to právě tehdy, když jsem si ji znovu koupil, spolu s tradiční nádobou (kalabasou) a brčkem (bombillou) na pití, kdy jsem poprvé ucítil její ohromující efekt.

Zvýšil jsem dávkování oproti tomu běžně doporučovanému a Yerbu popíjel tak, jak se to tradičně dělá v Jižní Americe: Sušina je přítomna v nálevu po celou dobu a vy nápoj dlouhé hodiny pomalu usrkáváte s tím, že postupně nabývá na intenzitě.

 

Subjektivní účinek

Subjektivní účinek byl nesmírný: Nabuzení podobné tomu z kávy, energetických drinků a předtréninkových stimulantů, ale stabilnější a jaksi konzistentnější a bez následného burn-down efektu, spojené navíc se značně zlepšenou náladou, vnitřní rovnováhou a novým náhledem na svět. Tam, kde nebyla chuť do učení, tam jí najednou bylo přehršel, tam kde chyběla jasnozřivost mysli, tam se najednou tkvěla ve své krystalické podobě. A přesto největším účinkem bylo to soustředění, zapálenost pro věc a motivace, vyvěrající z nejskrytějších zákoutí Vaší jinak otupělé mysli, kdy zapomínáte pro práci samu na čas a prostor kolem Vás, což v psychologii označujeme jako flow fenomén Csíkszentmihályiho.

Na Yerbě se velice snadno a efektivně pracovalo po celé hodiny, konzistentně den za dnem. Od učení se textů, přes vlastní reprodukci informací, po tvůrčí činnost. Bez úzkosti, třesu a nervozity, bez vzniku tolerance a adrenální únavy, bez vzniku závislosti a abstinenčních příznaků, bez negativních vlivů na zdraví.

Nebudu přehánět, když Yerbě přiznám značnou zásluhu na tom, že jsem dokázal vytvořit svou diplomovou práci o přerušovaném hladovění za rekordní 3 týdny a následně se za další 4 úspěšně připravil na státní závěrečnou zkoušku.

 

Stabilní společník na cestách

Tam však můj příběh s Yerbou maté neskončil, ale začal. Stala se stabilním nástrojem v repertoáru mých technik biohackingu – navyšování fyzické a psychické výkonnosti. Pro její mnohé pozitivní účinky nejen na zvyšování výkonnosti, ale také na zdraví a přeměnu postavy, jsem jí začal zařazovat do stravovacích protokolů Performance lifestyle a později o ní mluvit na přednáškách. Jejího efektu na zvyšování pracovní výkonnosti jsem využil při psaní řady protokolů, kde asi nejvíce tomu bylo u PL 3.0 Optimalizace zdraví, který vznikl za rekordně krátký čas při popíjení Maté na zahradě pod horkým sluncem.

Možná si říkáte, že to všechno může být jenom placebo. Že jsem prostě jen citlivý na stimulanty, a že lze Yerbu nahradit čímkoliv jiným včetně kávy a čaje. Nebo jste ji možná dokonce zkoušeli a žádný zvláštní efekt nepozorovali. Proto se nyní podíváme na to, jaké látky Yerba maté skutečně obsahuje, jak na nás díky nim působí, a jak ji správně připravit, aby tento efekt měla.

 

Složení a účinky Yerby maté

YERBA MATÉ – CHARAKTERISTIKA:

Název: Cesmína paraguayská (Ilex paraguariensis).

Charakteristika: Zelený strom, rostoucí primárně v Jižní Americe, zejména Argentině, Paraguayi a Uruguayi. Dnes se pěstuje hojně také v Brazílii.

Konzumovaná část: Listy, z nichž se připravuje nápoj Yerba maté.

Historie: Vaření listů Cesmíny bylo součástí kulturní tradice původních obyvatel Jižní Ameriky – indiánů kmene Guarani, od kterých tradici při kolonizaci přejali španělští conquistadoři, kteří pití Maté rozšířili do dalších zemí.

Farmakologické složení listů Cesmíny paraguayské:

 • Vitamíny: C, B1, B2
 • Stimulační alkaloidy:
  • Kofein (17,5 mg/g).
  • Matein: Specifický stimulant, nacházející se pouze u maté, kterému přisuzuji značnou část celkového stimulačního efektu.
  • Theobromin: Vyskytuje se hojně v kakau, má stimulační efekt v různých částech centrální nervové soustavy.
  • Teofylin: Obdobně jako předchozí alkaloidy působí jako stimulant na úrovni CNS.
 • Bioflavonidy:
  • Kvercetin: 
   • Sám o sobě má stimulační, anti-oxidační a proti-rakovinné vlastnosti (je jedním z nejvíce prozkoumaných a zdokumentovaných bioflavonidů).
   • Kromě toho však funguje také jako jakýsi přírodní zesilovač, kdy má schopnost zvyšovat biodostupnost a využitelnost všech ostatních látek v Yerbě maté obsažených, tedy včetně zesilování stimulačního a tuk spalujícího efektu alkaloidů.
  • Kaempferol: Přirozeně se vyskytující také v brukvovité zelenině, kde stojí za jejími zdokumentovanými proti-rakovinnými účinky.
  • Rutin: Ředí krev a zlepšuje její cirkulaci, kromě toho také zpevňuje žilní stěny.
 • Chlorogenovou kyselinu: Stimulační a tuk spalující efekt.
 • Více než 27 různých saponinů, kde tím nejvýznamnějším a v rostlinné říši nepříliš často se vyskytujícím je:
  • Ursolová kyselina, která byla ve výzkumech prokázána jako mající současně tuk spalující a svalovou hmotu budující efekt (obdobně jako ilegálně zneužívaný clenbuterol, avšak samozřejmě s mnohem nižší účinností).

 


 

Tradičně udávané efekty pití Yerby maté, které se mi povedlo ověřit ve vlastní mnohaleté praxi na sobě  a tisících klientech:

 • Proti-zánětlivé účinky: Napříč všemi suplementy, které jsem kdy vyzkoušel, adekvátně připravená a konzumovaná Yerba má největší subjektivní účinek na snižování zánětlivosti, ať již při nemoci (obdobný efekt jako aspirin), bolestivosti zubů, svalů, šlach a kloubů (obdobný efekt jako ibuprofen) nebo například i při přetrénování a kocovině.
 • Zlepšuje paměť, zvyšuje energii, soustředěnost a duševní jasnost, osvěžuje mysl, zlepšuje náladu a někdy přivádí i lehkou euforii: Asi největší devizou Yerby je její výše podrobně popsaný stimulační efekt, který je však více přirozený než u syntetických stimulantů, kdy více než adrenalin a noradrenalin vyplavuje dopamin a zřejmě také zvyšuje dostupnost serotoninu (obdobně jako některé tvrdé drogy), a to bez vzniku závislosti, abstinenčního syndromu či negativních účinků na zdraví.
 • Napomáhá spalování tuků a balancuje tuk spalující hormony:
  • Redukuje apetit.
  • Zvyšuje inzulínovou a leptinovou citlivost.
  • Inhibuje adipogenezi.
  • Stimuluje katecholaminy (zvyšuje lypolýzu).
  • Má zmíněné proti-zánětlivé účinky.
  • Obsahuje Ursolovou kyselinu, která pomáhá držet svalovou hmotu a spalovat tuk.

 

image

 

 PŘÍPRAVA YERBY MATÉ:

Abyste docílili výše zmiňovaného stimulačního, tuk spalujícího a zdravotního efektu, musí pití Yerby maté splňovat několik základních náležitostí:

 1. Musíte mít kvalitní surovinu.
 2. Musíte mít kalabasu a bombillu.
 3. Musíte Yerbu připravit správným způsobem.

Hlavním předpokladem pro dlouhodobě zdravotně nezávadné pití Yerby maté, která má všechny zmínění pozitivní účinky, je získání kvalitní suroviny, obsahující minimum větviček, prachu, nečistot, těžkých kovů, pesticidů a dalších toxinů.

Vyzkoušel jsem přitom za  ty roky desítky různých odrůd a typů, z různých zemí a od různých společností, abych zjistil, že většina z nich nechutná dobře, nedá se díky nadměrnému prachu téměř pít, má pochybný původ a čistotu složení, a především: Nemá patřiční efekt.

Můžete mě mít za propagátora jedné značky, za zmanipulovaného a zaplaceného (nic z prodeje Yerby nemám), ale existuje pouze jedna Yerba maté, která vládne všem. Naleznete ji v obchodech s čaji značky Oxalis pod názvem Maté green (žádnou jinou kombinaci nekupujte). Tento druh yerby, který jsem si u nich  nechal podrobně vylustrovat (poslali mi kompletní fotografickou dokumentaci jejího sběru, zpracování a skladování, včetně výsledků testů na těžké kovy a další toxiny) je charakteristický specifickou chutí a vůní, kterou když si oblíbíte, tak se jí nic jiného na světě nevyrovná, a už letmý závan čerstvě zalité Yerby maté ve Vás probudí novou energii. Má navíc také největší efekt na zvyšování pracovního a fyzického výkonu i dobré nálady, a je to právě tento konkrétní typ, který jediný dlouhodobě piji a měl jsem s ním požadované výsledky.

Ve stejném obchodě pak také koupíte nádobu (kalabasu), kterou můžete mít keramickou nebo dýňovou (tu je pak potřeba vydlabat) a brčko (bombillu, ideálně kovovou), na její pití. Tyto nástroje Vám umožní nechat Yerbu dlouho vyluhovat (nemusíte nic cedit, v brčku je dole sítko) a pít ji stejně jako se tomu děje v Jižní Americe: Po malých doušcích celé hodiny – během práce či studia.

Třetím a neméně důležitým krokem je, jak Yerbu správně udělat. Základem je samozřejmě její dávka, kterou volíte následovně:

DÁVKOVÁNÍ:

Mikrodózing: 2 polévkové lžíce – základní adaptační dávka, na které začíná každý začátečník.

Běžná dávka: 3 polévkové lžíce – standardní dávka na práci, kdy potřebujete podávat 1-2 hodiny konzistentní výkon.

Zvýšená dávka: 4 polévkové lžíce – zvýšená dávka na psychicky náročnější práci na 3-4 hodiny nebo tvrdý trénink v posilovně.

Vysoká dávka: 5 polévkových lžic – na tuto dávku si musíte vytvořit postupnou toleranci a není pro všechny. Hodí se spíše na stereotypní manuální a psychickou práci či na vysoké nabuzení před pumpovacím tréninkem. Není vhodná na tvůrčí práci a silový trénink (jste už prostě moc nastřelení).

Extra vysoká dávka: 6 polévkových lžic – v praxi má smysl užít jen například na taneční večírek, a to pouze u lidí s vysokou tolerancí na stimulanty.

Heroická dávka: 7-8 polévkových lžic – dávka, kterou jsem v praxi užíval poslední 3 roky :))) U slabších povah se může vyskytnout otrava, zvracení či halucinace. Nezkoušejte bez odborného dozoru Adama Česlíka.

Vybranou dávku kvalitní Yerby následně nasypete do kalabasy, zalijete trochou studené vody (tak, aby byla vlhká a téměř celá ve vodě) a následně zalijete vodou ohřátou na cca 80 stupňů Celsia. Necháte vyluhovat 5 minut a začínáte popíjet. Kdybyste Yerbu zalili rovnou, spálíte většinu účinných látek.

Slovo závěrem

IMG_8718Matka příroda nám ve své nekonečné moudrosti nadělila tisíce rostlin, obsahujících někdy jednu, někdy desítky přírodních látek, které chemicky izolované nemusejí vždy fungovat, ale ve své naturální podobě a kombinaci mohou mít skoro až magické efekty na zdraví, přeměnu postavy či zvyšování výkonnosti. Pokud chcete nahlédnout více pod pokličku etnobotaniky a fytoterapie, dovolte mi, abych Vás pozval na přednášku Umění a věda optimalizace zdraví pro pokročilé, která se uskuteční 29. 4. v Praze.

A pokud Vás více zajímají další rostliny, suplementy a látky, které mají mnohdy až neuvěřitelný efekt na optimalizaci hormonů (obdobně jako léky), přeměnu postavy (mnohdy jako zakázané látky) či zvyšování výkonnosti (nezřídka jako drogy), neměli byste si nechat ujít chystané protokoly Efektivních postupů pro přeměnu postavy, kde ten úvodní nyní můžete před-objednávat.

 

PS: Zmiňovanou Yerbu maté od Oxalisu nyní můžete objednávat společně s mozkovým stimulantem Brainmax 2.0 na http://brainmax2.cz/. Jedná se o mé tajné kombo, kdy spojíte efekt 2 kapslí Brainmaxu a 2 polévkových lžic Yerby maté pro dosažení nových úrovní psychického výkonu a euforie, někdy spojené až se záplavou neuvěřitelně tvořivých myšlenek.

Může se Vám také líbit

11 komentářů

 • Odpovědět
  Filip Grznár
  4.4.2017 at 16:38

  Česlíku nic není lepšího než píčko. Ale tohle zkusím ty všiváku!

 • Odpovědět
  Ted
  4.4.2017 at 16:42

  Jo, taky na tom „ujíždím“ Yerba + BM 2.0, top !!!

 • Odpovědět
  Dave
  5.4.2017 at 12:19

  Aha tak už chápu proč to na mě nemělo doposud žádné účinky 🙂 Brainmax s Yerbou se může užívat denně dlouhodobě?

  • Odpovědět
   Jiří Votava
   6.4.2017 at 6:07

   Ano můžete denně. Já osobně na této kombinaci funguji nepřetržitě už skoro půl roku 🙂 Nejkrásnější na tom je, že každý den funguje jako by to bylo poprvé 😉

 • Odpovědět
  Antrax
  6.4.2017 at 10:42

  Výborný článek, benefitů Yerby už nějaký ten pátek po vzoru Argentinců užívám. Nicméně 2 polévkové lžíce, ačkoli jako adaptační dávka, jsou strašně málo (na téhle dávce jen málo zachytíš ten správný „yerba efekt“)

 • Odpovědět
  Leoš
  25.9.2017 at 20:41

  Kde to můžu koupit 🙂 ?

 • Odpovědět
  Matej Šugár
  28.9.2017 at 13:43

  Chcel by som sa opýtať. Ako často sa môže aplikovať?

  • Odpovědět
   Adam Česlík
   8.10.2017 at 15:07

   Obden dlouhodobě nebo 7-14 dní v řadě a potom 5 dní volno.

 • Odpovědět
  Lukáš
  28.9.2017 at 20:28

  Zdravím, chtěl bych poděkovat za skvělý článek. Maté Green objednano a těším se na první dojmy. Mám ještě otázku ohledně brainmaxu 2.0.. Podle nabídky na vašem shopů jsem si všimnul, že už máte novou verzi brainmax 3.0 . Doporučuje teda pít maté green s první verzi brainmaxu nebo tou novou ? Děkuji předem s pozdravem Lukáš

  • Odpovědět
   Adam Česlík
   8.10.2017 at 15:07

   Zdravím, existují 3 typy brainmaxů 1.0 je proti stresu, 2.0 je na mozkový výkon, 3.0 je na trénink a testosteron.

 • Odpovědět
  Barbora
  6.3.2018 at 14:44

  Pořídila jsem si zmiňovanou verzi Yerba Mate Green a dnes je druhý den, kdy jsem si připravila lahodný nápoj. Začínám na doporuč.dávce 2 lžic a zajímalo by mě, kolik dávek denně je optimální? Počítám, že se zvyšujícím se počtem množství Yerby bude optimální denní dávku snižovat 🙂 Určutě budu současně kombinovat s BrainMax 3.0 v poloviční dávce pro ženy :))moc děkuji!

 • Napsat komentář