Hormonální optimalizace Performance lifestyle

Proč lze současně nabírat svalovou hmotu a spalovat tuk?

Na rozdíl od běžného kulturistického a fitness přesvědčení o neslučitelnosti současného spalování tuků a budování svalové hmoty, je pro lidské tělo zcela přirozené vykonávat při dostatečné fyzické zátěži obojí najednou. V tomto článku se podíváme na to, jak jsou tyto děje na hormonální úrovni provázané a čím je nastartovat.

V článku se pak dále dočtete:

  • Proč neplatí kalorická teorie o energetickém příjmu a výdeji a jeho vlivu na přeměnu postavy.
  • O neefektivnosti střídání objemové a rýsovací fáze.
  • Kde se tyto mýty o stravě a tréninku vzaly.
  • O anabolickém paradoxu, který nám je pomůže vyvrátit.
  • Které hormony souvisí s nabíráním svalové hmoty a které se spalováním tuků.
  • O možnostech jejich ovlivňování.
  • A o tom, jak může stejný tréninkový protokol vést u jednotlivých klientů k různým výsledkům, odvíjejícím se právě od Vašeho hormonálního nastavení.

Začněme ale pěkne popořadě, představením současného převládajícího názoru ve fitness a kulturistice:


Ať již se vydáte na půdu vysokých škol, trenérských kurzů II. třídy, za respektovaným kulturistickým trenérem, lokálním fitness guru či Instagramovou bikiny modelkou, je docela pravděpodobné, že jako jednu z prvních informací dostanete poučení o tom, že lidské tělo dokáže buď nabírat svalovou hmotu NEBO spalovat tuk. Tedy pouze jeden z těchto dějů současně, což je dáno údajně tím, jak lidské tělo funguje: Na základě kalorické teorie.

Ta říká, že pokud chcete podle tradičního přístupu spalovat tuk, musíte být v energetickém nedostatku (mít větší denní výdej energie než příjem) a naopak, pokud chcete budovat svalovou hmotu, musíte být v energetickém nadbytku (mít větší denní příjem energie než výdej). 

Tato energetická hegemonie následně diktuje nutnost během roku dodržovat dvě období: Objemovou fázi, kdy se snažíte co nejvíce nabrat hmotu a následně fázi rýsovací, postavenou na kalorické restrikci.

O neschopnosti těla současně budovat svalovou hmotu a spalovat tuk, a tedy i o nutnosti střídat fáze objemu a diety, se dozvíte na trenérských a výživových kurzech, z kulturistických periodik, na internetových blozích uznávaných trenérských autorit, odborných přednáškách fitness univerzit, placených konzultacích s trenéry a poradci, z bro talkingu v šatnách posiloven i v podobě výkřiků do tmy v komentářích na sociálních sítích všude tam, kde je hlásán opak.

Střídání objemu a diety (rýsovací fáze) je, díky tomuto mnohavrstvému upevnění ve společnosti, předepisováno stále častěji nejen závodníkům v kulturistických, bikiny a physique kategoriích, ale také běžným klientům, kteří chtějí prostě jen vypadat dobře. A ti je pak bez hlubšího dotazování se po smyslu slepě a mnohokrát dokonce nadšeně dodržují.

Postování overeatingů z mekáče s hastagem #bulking a pozdější lamentování nad ranním kardiem a mini krabičkami s kuřetem a okurkou, nabírání desítek kilogramů „hmoty“ a následné osekávání, stahování a rýsování, období euforie a depresí, část roku, kdy člověk vypadá, jakoby necvičil a část roku, kdy vyleze konečně ven forma, to všechno jsou facety, které se staly při střídání objemu a diety téměř až vyhledávaným zážitkem (jedná se o sociální napodobování, kdy lidé chtějí dělat to, co jejich úspěšní fitness idolové).

Střídání objemové a rýsovací fáze je přitom historickým reliktem doby minulé, pocházejícím z kulturistické přípravy na soutěž (čemuž se budeme ještě věnovat dále) a nejenže nemá u naturálního cvičence své opodstatnění, ale dokáže být navíc kontraproduktivní, vést k vytvoření odolnosti na přeměnu postavy nebo dokonce hormonálnímu onemocnění. Ba co více, na základě mé mnohaleté praxe a doložených výsledků z řad mých klientů mohu s jistotou potvrdit, že spalovat tuk a budovat svalovou hmotu LZE SOUČASNĚ!

 

Proč je střídání objemu/diety neefektivní?

Dobře odvedená hormonální optimalizace se odráží v celoročně nízkém procentu tělesného tuku (mezi 8-10%).

Zatímco se tradiční přístup kulturistiky a fitness vysmívá názorům hovořícím o možnosti současně budovat svalovou hmotu a spalovat tuk, jsou to jeho vlastní postupy a metody, které nejsou při podrobnějším zkoumání postaveny na aktuální vědě a v praxi proto ve většině případů selhávají.

Při snahách o vytváření všeobecně platných doporučení ohledně přeměny postavy (ať již ve smyslu spalování tuků nebo nabírání svalové hmoty) fitness přístup selhává, protože se na funkci lidského těla dívá příliš zjednodušeně a nebere v potaz nastavení vnitřních hodnot našeho organismu, respektive jejich ovlivňování pomocí stravy a tréninku.

Při snahách o nabírání svalové hmoty tak například neplatí rovnice: Čím více toho sním, tím více svalové hmoty vybuduji, a to bez ohledu na čistotu stravování. Míra anabolismu je udávána křehkým poměrem mezi anabolickými a katabolickými hormony, senzitivitou svalových buněk a aktivací proteinové syntézy, kde žádný z těchto biochemických mechanismů není navyšován tím, jestli sníte denně o půl kila masa více nebo přijmete navrch 1000 kalorií.

U vysokého kalorického nadbytku pak navíc dochází primárně k vytváření nové tukové tkáně a Vaší hormonální kastraci, což je následně nejrychlejší cestou nejen ke vzniku odolnosti na přeměnu postavy (kdy se Vám ani sebepřísnější dietou nepodaří všechen ten nový tuk osekat), ale může to vést například i k rozvoji diabetu a dalších civilizačních onemocnění.

Na druhé straně, při restriktivních dietách nedochází k selektivnímu pálení tuků, ale díky přepnutí celého těla do režimu katabolismu (v důsledku dlouhodobého hladovění) primárně k pálení svalové hmoty a rozvoji kortizolové dysregulace, která následně vede k paradoxnímu zadržování tukové tkáně a vody na břiše (kterých se pak nemůžete žádnou dietou zbavit).

Dlouhodobé udržování se v kalorickém nedostatku vede sice k rapidnímu úbytku hmotnosti, jedná se však o celkový tělesný katabolismus, který se po obnovení kalorické rovnováhy snaží následně tělo co nejrychleji vykompenzovat (jojo efekt). Restriktivní diety proto vedou ke krátkodobým výsledkům s možnými dlouhodobými negativními následky (dochází k narušení jednotlivých pilířů zdraví).

To vše je dáno tím, že sama kalorická teorie, hovořící o příjmu a výdeji energie a jejich vlivu na přebudování postavy, neplatí. Přeměna postavy je totiž ovlivňována řadou hodnot našeho vnitřního prostředí, od kapacity trávení, přes efektivitu detoxikace, až po množství jednotlivých hormonů (genetické a ovlivněné prostředím).

Protože jsou tyto základní postuláty fitness postaveny více než na vědě na víře, nazývám je jako mýty o stravě a přečíst více o dvou z nich Objemové fázi a Redukčních dietách si můžete v připojených článcích na tomto blogu. Komplexní pojednání a vědecké zdůvodnění toho, proč nefungují a jak funguje naše tělo pak naleznete v nové 200 stránkové knize PL 3.0: Efektivní postupy pro přeměnu postavy.

 

Kde se ale potom vzalo?

No dobře, říkáte si, třeba ten Česlík má přece jen špetku pravdy a střídání objemu a diety není v souladu s tím, jak funguje naše tělo. Proč jej potom ale lidé stále dodržují, doporučují a mají na něm výsledky?

K odpovědi na tuto otázku se musíme podívat, odkud se vlastně střídání objemu a diety vzalo.

Inu vzalo se, stejně jako většina základních pravidel fitness stravování, z luhů a hájů soutěžní kulturistiky. Tedy sportovního odvětví, postaveného na užívání anabolických steroidů a dalších látek zvyšujících výkonnost (obecně PED’s – performance enhancing drugs).

Střídání objemové a rýsovací fáze se tak vyvinulo na základě kulturistického střídání objemových cyklů, postavených na testosteroronových esterech, které táhnou hodně vody (proto se jim říká wet compounds), kdy dochází k rapidnímu nárůstu hmoty, která je však měkká a bez detailů (a v takovém období je pro maximální efekt potřeba řídit se skutečně objemovým velkovýkrmem) a rýsovacích cyklů, kdy se zařazují látky více vytvrzující svaly (menší, ale tvrdší a stabilnější přírůstky), tzv. dry compounds a přidávají se látky spalující tuk, jako jsou clenbuterol nebo syntetický thyroidní hormon T3 a somatotropin, kdy následně dochází k rapidnímu úbytku váhy a rýsování svalstva a podporuje se to právě restriktivní dietou.

V obou případech je však rozdíl dán tím, že hormony, které objem a dieta u naturálů narušují, jsou dodávány externě (u kalorické restrikce je tak svalová hmota podržena anabolickými či antikatabolickými látkami, při objemu zvyšuje uměle dodávaný testosteron proteinovou syntézu i využitelnost živin).

A to se pak panečku dělá přeměna postavy úplně jinak! Pro běžného naturálního cvičence však tyto postupy postrádají smysl, protože narušují křehké poměry mezi jednotlivými hormony, stejně jako zdraví dalších tělesných systémů.

Výše uvedené odhalení vzniku objemových a rýsovacích fází nám přitom dává gnozeologickou zbraň k tomu, abychom dokázali i ty největší odpůrce možnosti současného spalování tuků a budování svalové hmoty přesvědčit o opaku. Podívejme se proto nyní na anabolický paradox.

Oxandrolone? Primabolan? Nikoliv, pouze efektivní postupy pro přeměnu postavy v podobě užití fytoterapie.

 

Anabolický paradox

Na začátku článku jsme si vyjmenovali, kde všude dostanete doporučení střídat pro maximální efekt objemovou a rýsovací fázi: Od univerzit, přes trenéry, po fitness samouky a internetové honílky.

V rámci klasického přístupu kulturistiky a fitness však existuje jedno místo, kde se na Vás nebudou, pokud požádáte, že byste chtěli  současně budovat svalovou hmotu a spalovat tuk, dívat skrze prsty. Tím místem bude dodávka lokálního steroidového guru.

Ten, pokud se své živnosti věnuje skutečně naplno a nemá potřebu Vás lámat do tréninků či jídelníčků, pouze tázavě zvedne obočí a následně Vám bez známky jakýchkoliv pochybností naordinuje v závislosti na Vašich zkušenostech pančovaný oxandrolone nebo parabolan (Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate), které do různé míry vedou ke stejnému výsledku: Současně budují svalovou hmotu a spalují tuk (za případné odborné nesrovnalosti se zde steroidovým gurům omlouvám).

A jak nám tato informace pomůže? Pootvírá totiž dveře k pochopení, že to, co skutečně stojí za naší přeměnou postavy, respektive simultánním spalováním tuků a budováním svalové hmoty, nejsou kalorie, poměry makroživin ani množství jídel během dne (které slouží pouze jako surový materiál), ale HORMONY!

Celá soutěžní kulturistika i další vzhledové kategorie jsou postaveny na zneužívání PED’s, což jsou ve své podstatě pouze uměle vytvářené hormony, které jsou však lidskému tělu vlastní. Když lze tedy docílit přeměny postavy jejich externí aplikací, půjde ji jistě dosáhnout i přirozeným navýšením jejich produkce v našem těle.

A pokud se kombinace externě dodávaných steroidů a dalších hormonů používají k tomu, aby závodník vyrýsoval a současně ještě nabral nějakou tu svalovou hmotu (jak řada kulturistů dneska říká: Nejvíce rostu během diety), musí jít dosáhnout obdobného výsledku také jejich přirozenou optimalizací.

Amen.

 

Proč lze současně nabírat svalovou hmotu a spalovat tuk?

Pokud neplatí u naturálního cvičence výše probíraná kalorická teorie a z ní vycházející střídání fází objemu a restriktivní diety (rýsování), co tedy platí?

Na základě minulé kapitoly můžeme směle prohlásit, že plátí HORMONÁLNÍ OPTIMALIZACE.

V našem těle vzniká široké spektrum chemických látek, sloužících jako informační molekuly, které přenášejí našim tělem různé informace a následně jej ovlivňují na buněčné úrovni. Jedním typem těchto informačních molekul jsou hormony, které z hlediska přeměny postavy nesou buňkám svalové a tukové tkáně informace o tom, zda mají navyšovat své kapacity (nabírání svalové hmoty a vytváření tukové tkáně) nebo je naopak uvolňovat pro energii (katabolismus svalové tkáně a spalování tuků).

Při správných parametrech lze přitom tyto hormony ovlivňovat (optimalizovat) tak, že dochází primárně k budování svalové hmoty (anabolismu) a současnému spalování tukové tkáně (pro energii).

Co si pod těmito parametry představit? Patří zde především správně nastavený trénink, zvyšující vyplavování anabolického testosteronurůstového hormonu a lokálních růstových faktorů, které stojí za budováním svalové hmoty (anabolismus a antikatabolismus), a současně podněcující štítnou žlázu ke zvýšené sekreci thyroidních hormonů, které upregulují náš metabolismus a vedou ke zvýšenému pálení tuků na energii v mitochondriích.

Pro jejich syntézu je přitom zároveň nutné dodávat potřebné stavební kameny vhodnou stravou a zajišťovat jejich maximální produkci díky zvyšování množství kofaktorů v podobě správně zvolené suplementace.

Vrchol loňské formy vybudované na základě efektivních postupů pro přeměnu postavy.

Pokud se přitom trénink, strava a suplementace sejdou, dochází k celkové hormonální optimalizaci, stojící za současným spalováním tuků a budováním svalové hmoty, tolik zatracovanému jevu z hlediska klasického fitness přístupu a přitom natolik běžnému při zneužívání steroidů.

Klíčové je přitom pochopit, že tato optimální strava, trénink a suplementace mají svá specifika, která následně dohromady tvoří EFEKTIVNÍ POSTUPY PRO PŘEMĚNU POSTAVY.

Ty jsou zároveň názvem nové knihy ze systému Performance lifestyle 3.0, která se doposud nejkomplexněji v rámci našeho i zahraničního trhu zabývá problematikou hormonální optimalizace: Jak narušuje hormonální rovnováhu naše prostředí a životní styl, jaké jsou znaky jednotlivých hormonálních dysregulací, jak je zjistit prostřednictvím krevních testů, interpretovat a následně (v rámci specializačních protokolů) odstranit.

 

Verdikt

Byť je dle všeobecně uznávaného fitness přístupu, postaveného na kalorické teorii, současné budování svalové hmoty a spalování tukové tkáně bráno jako nemožné, je ve skutečnosti v důsledku toho, jak funguje lidské tělo nejen možné, ale navíc i zcela přirozené.

Lidské tělo totiž nefunguje na základě zákonu zachování energie, ale na bázi genové exprese iniciované signálními molekulami v podobě hormonů. Ty přitom neexistují a není s nimi manipulováno ve vakuu, ale tvoří komplexní a propletenou síť vzájemných vztahů, kdy změněním hodnoty jednoho dojde i k současné změně hodnot řady dalších. Tyto změny mohou přitom být patologické, kdy hovoříme o narušení hormonální rovnováhy (více v dalším článku) nebo naopak pro zdraví a přeměnu postavy prospěšné, kdy hovoříme o hormonální optimalizaci

Výsledky se mohou u různých klientů různit a odvíjí se od Vašeho aktuálního hormonálního vyladění.

 

Při správně nastaveném tréninku, stravě a suplementaci dochází k současné optimalizaci anabolických hormonů (testosteron, růstový hormon, inzulín a další) a tuk spalujících hormonů (thyroidní hormony), což následně vede k tolik chtěnému současnému budování svalové hmoty a spalování tuků.

Zatímco proti kalorické teorii se staví základní poznatky o fungování lidského těla na systémové, orgánové, informační i genetické úrovni, principy hormonální optimalizace byly v posledních 60ti letech více než dobře prokázány uživateli anabolických steroidů a dalších PED’s, kteří nám nepřímo poukazují na to, že nejefektivnější metodou pro přeměnu postavy je hormonální manipulace (v jejich případě však bohužel patologická a nezdravá).

Za 6 let existence systému Performance training se ne v jednotlivých případech ani u vymezených skupin, ale u stovek klientů, kteří mi posílali své výsledky měření na InBody před a po protokolech, dostavoval vždy obdobný efekt: Současné budování svalové hmoty a spalování tuků, kde poměr mezi nimi je udáván právě výchozími hodnotami jednotlivých hormonů.

Na stejném tréninkovém protokolu tak může obézní člověk spálit 10kg tukové tkáně a nabrat 3 kg svalové hmoty, jiný člověk s nižším procentem tělesného tuku vyměnit 5 kg tukové tkáně za 5 kg svalové hmoty (takže váha zůstane stejná a není dobré se podle ní orientovat) a dobře vypadající atlet třeba jen nabere 6 kg ve svalech (z hlediska nízkého procenta tělesného tuku a tedy dobré hormonální optimalizace). V konečném součtu tak bude stejný protokol vést u různých lidí k různým výsledkům, které však vždy budou mít podobu současného budování svalové hmoty a spalování tuků.

Naturální budování svalové hmoty je sice náročnější, ale také dlouhodobě udržitelné.

I přesto jsou některé protokoly systému PT orientovány více jedním či druhým směrem (tzn. vychylují poměr nabrané svalové hmoty a spáleného tuku na jednu či druhou stranu). Tuk spalující protokoly jsou tak například pro začátečníky PL 3.0 Optimalizace zdraví (strava) a specializace FAT BURNING (trénink) a pro pokročilé PL 3.0 Efektivní postupy pro přeměnu postavy (hormonální optimalizace).

Konkrétní výsledky se přitom ale budou i v tomto případě klient od klienta lišit, o čemž velice dobře referuje zpětná vazba klienta Milana Cibulky, který během Fat burning protokolu (měřeno InBody) spálil 5 kg tukové tkáně, nabral 7kg svalové hmoty a současně vylepšil všechny svoje maximálky. Což byl výsledek, dle komentářů pro mnohé tak neuvěřitelný, že mě nakonec vedl k sepsání tohoto článku.

Pamatujte, že informace jsou z hlediska přeměny postavy tou nejcennější komoditou. A čím více toho budete o fungování lidského těla vědět, tím méně budete muset věřit trenérům a tím více budete moci dát na vlastní úsudek, tělesné pocity či aktuální formu a měnit svou stravu a suplementaci přirozeně tak, abyste se neustále zlepšovali. Tomu se v rámci systému PL 3.0 říká Dialektický přístup ke stravování, který je postavený na návratu moci do rukou běžného lidu. Ale o tom zase až někdy příště.

Mgr. Adam Česlík

 

PL 3.0 Efektivní postupy pro přeměnu postavy

Z hlediska hormonální optimalizace obsahují témata: 

20. Historie zneužívání steroidů a přehled negativních vlivů na zdraví (a nedostatečnost PCT).
21. Podrobný popis více než 21 hormonů, jakou úlohu hrají v našem organismu, čím vzniká jejich dysregulace a jak na ní poukázat na základě subjektivních příznaků i objektivního krevního testu.
22. Kde si nechat udělat krevní testy, za kolik a které hormony si nechat vyšetřit.
23. Krevní normy 15ti probíraných hormonů a především jak je následně interpretovat nejen z hlediska normy/patologie, ale také v rámci vzájemných poměrů a vztahů.
24. A na závěr: Jak na základě Vaší diagnostiky vybrat vhodný specializační protokol a jak s ním zacházet, respektive si jej přizpůsobit vlastním požadavkům (včetně přehledu 6ti somatotypů PL 3.0, které Vám s tímto pomohou).

Zobrazit kompletní souhrn témat.

Může se Vám také líbit

Žádné komentáře

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.