Performance lifestyle Spalování tuků

Jak může výběr potravin hatit snahy o spalování tuků

 

Napadlo Vás někdy, že to nejsou pouze kalorie a makroživiny, které rozhodují o přeměně Vaší postavy, ale také potraviny, ze kterých je přijímáte?

A tím nemám na mysli, že se dříve tvrdilo, jak jsou nasycené tuky pro všechny špatné a dnes je naopak zase v oblibě démonizovat sacharidy. Takto vyhraněné názory totiž nikdy nejsou zcela platné.

Ne, hovoříme zde skutečně o vhodnosti či nevhodnosti určitých typů potravin přímo na základě Vaší individuality. Platí totiž, co pravil již Titus Lucretius:

 

Co je pro jednoho lék, je pro druhého jed.

 

A skutečně, na základě Vašich genetických predispozic existují rozdíly nejen v tom, na jakém stravování budete fungovat a spalovat tuk, ale také které potraviny pro Vás při tomto stravování budou vhodné a které nikoliv.

Jezte dlouhodobě potraviny, které Vašemu tělu vadí a budete neustále bojovat s chronickými zdravotními obtížemi, nedostatkem energie a rezistentní tukovou tkání, jezte potraviny vhodné pro Váš fenotyp a budete prosperovat, vypadat dobře a především se dobře také cítit.

Tento rozdílný efekt stejných potravin je důvodem toho, proč v rámci systému Performance lifestyle 3.0 jako jednu z důležitých proměnných zavádíme v každém protokolu také seznamy povolených, omezených a zakázaných potravin, které Vám postupně pomohou přijít na to, které potraviny jsou pro Vás vhodné a které nikoliv.

 

Jak vzniká individuální efekt potravin

Jak je možné, aby jedna a tatáž potravina měla po konzumaci u dvou lidí odlišný efekt?

Odpovědí je, že za to může Vaše genová výbava, která se manifestuje na úrovní hormonální, imunitní a trávicí soustavy.

Nastavení těchto tří základních systémů je z větší části dáno geneticky a udává, které potraviny jsou pro Vaše tělo vhodné a které nikoliv:

Síla trávení například rozhoduje, zda budete více přizpůsobeni na trávení lehkých nebo těžkých jídel a jim odpovídajících potravin (někdo bude moci stavět na červeném mase, jiný se musí spokojit s bílým).

Článek: Jak škodí lepek?

Imunita je na druhé straně klíčovým faktorem vypovídajícím o tom, zda budete trpět potravinovými alergiemi a intolerancemi nebo budete schopni konzumovat potraviny bohaté na antinutrienty dlouhodobě a bez obtíží. U celiaků například nalézáme některé mutace genů, které při přítomnosti lepku vedou k nadměrné tvorbě protilátek namířených proti tenkému střevu (více viz článek Jakým způsobem  škodí lepek).

Kromě imunity a trávení je hlavní odlišnost mezi lidmi dána rozdílnostmi v produkci hormonů a neurotransmiterů, které ovlivňují činnost jednotlivých tkání i orgánů a vytvářejí tím rozdíly v tělesné stavbě na straně jedné a rozdílnosti v osobnosti a temperamentu na straně druhé. V praxi pak tato odlišnost rozhoduje o tom, které živiny jsou pro daný tělesný a temperamentový typ vhodnější a které nikoliv a opět se k tomu váží i specifické potraviny.

Příklad: Jako příklad si můžeme uvést člověka se somatotypem, který bychom podle zastaralého pojmosloví mohli nazvat jako typ pyknický (Kretschmer) nebo jako endomorfa (Sheldon). Dominantním hormonem zde bude inzulín, což povede k tomu, že si bude přirozeně držet vysoké množství tělesného tuku. Klasická fitness doporučení o konzumaci velkého počtu jídel a sacharidů jsou zde zcela nevhodná, protože si díky už tak nízké inzulínové citlivosti bude jeho tělo bez ohledu na množství konzumovaných kalorií ukládat většinu sacharidů ve formě nové tukové tkáně. Pro takovou tělesnou stavbu budou tedy nevhodné sacharidové potraviny a to včetně jinak zdravého ovoce a barevné zeleniny a vhodné budou naopak potraviny přirozeně zvyšující inzulínovou citlivost jako ryby a mořské plody. Více o somatotypech a funkci hormonů se dočtete v knize Efektivní postupy pro přeměnu postavy.


Je tedy důležité pochopit, že rozdělování stravovacích stylů a jednotlivých potravin černobíle na dobré a špatné je zastaralý přístup, který je potřeba opustit ve prospěch hledání toho, co vyhovuje konkrétně Vám. 

Na svou individualitu přitom můžete poukázat nejen prostřednictvím individuální diagnostiky (kterou zatím neprovádíme), ale i pomocí vlastních sil, k čemuž byl vytvořen PL 3.0 Fat burning protokol, ve kterém postupně zjistíte, jaký typ stravování a které potraviny jsou pro Vás vhodné a které nikoliv. Nejedná se tedy o klasický protokol, na kterém byste měli výsledky po celou dobu jako spíše o obětování několika týdnů k tomu, abyste zjistili, na jakém stravování následně můžete fungovat (a efektivně měnit postavu) po zbytek Vašeho života. 

Mgr. Adam Česlík

 

Může se Vám také líbit

1 komentář

  • Odpovědět
    FODMAP: Trávíte sacharidy nebo ony traví Vás? – Rise by Performance training
    8.12.2017 at 13:32

    […] Jak může výběr potravin hatit snahy o spalování tuků […]

  • Napsat komentář