Optimalizace zdraví Performance lifestyle

Velká cholesterolová lež!

Posledních 60 let žijme v jedné velké lži, která propojila zvýšený cholesterol a vyšší riziko KVO / úmrtnosti. Nejenže toto propojení nebylo nikdy skutečně prokázáno, ale největší výzkumy z této oblasti hovoří o přesném opaku.

Framinghamská longitudiální studie, která už 70 let mapuje 3 generace 7000 pacientů zjistila, že 80% lidí, kteří utrpí onemocnění srdce má stejně vysoký cholesterol jako lidé zdraví.

Ba co více, v roce 2016 (Ravnskov. U. a kol.) vyšla studie, která na základě výsledků 68 094 pacientů prokázala, že nejenže zvýšená hladina LDL (obecně označovaného jako špatný) cholesterolu nesouvisela s vyšší úmrtností, ale byla s ní dokonce reverzně spojena! To znamená, že nejvíce umírali idé, kteří měli nízkou hladinu LDL krevního cholesterolu.

Zatímco vyšší hodnoty HDL cholesterolu jsou spojeny s celkovým zdravím, lehce zvýšená hladina krevního LDL cholesterolu je ukazatelem anabolického prostředí organismu, kde právě zvýšená hladina androgenů u mužů a estrogenů u žen chrání srdce (takže pokud Vám vyjde v krevních testech, rozhodně není nutno plašit se).

To je také důvodem, proč by měla Vaše strava obsahovat dostatečné množství nasycených tuků, primárně z vajec, másla, kokosového oleje a kvalitního masa z volně pasoucích se zvířat.

Pokud Vás zajímá, jaké jsou skutečné krevní markery související s vyšším rizikem vzniku KVO onemocnění a jak nastavit stravu z dlouhodobého hlediska tak, abyste prosperovali (s přihlédnutím k Vaší genetice i aktuální situaci), doporučuji PL 3.0 Fat burning protokol.

Adam Česlík

Může se Vám také líbit

Žádné komentáře

Napsat komentář