Přednáška: PŘEKONÁNÍ VLASTNÍHO OSUDU

Přednáška Performance lifestyle

-Praha 13. 4. 2019-


Slyšeli jste někdy o předurčenosti osudu? O tom, že pocházíte z daného prostředí a sociální vrstvy a nemůžeme je opustit? Že jste tlustí nebo hubení, protože to máte v genech? Že je Vaše osobnost problémová a už se nikdy nezměníte? Nebo v poslední době také o tom, že civilizační choroby i naše zdraví máme prostě v genech, které nemůžeme ovlivnit?

Možná je konečně na čase, abychom přestali věřit v předurčený osud, a vzali jej do vlastních rukou, nemyslíte?

Na této veřejné přednášce, která bude ze stejného cyklu jako Překonání vlastního stínu (kterou není potřeba absolvovat), se podíváme na nová a palčivá témata, tentokrát z oblasti toho, jak změnit ty aspekty našeho zdraví, vzhledu, psychiky a života obecně, které nám současná společnost většinou vkládá do hlavy jako „neměnné“, „předurčené“ nebo „geneticky dané“.

 

PROBÍRANÁ TÉMATA

  • ZDRAVÍ: Civilizační nemoci a geny: Co skutečně máme v genech a co můžeme zvrátit?

  • VÝŽIVA: Mýtus jednotné stravy, a proč by se mělo naše stravování měnit s ohledem na roční období?

  • PSYCHIKA: Jak optimalizovat slabé stránky vlastní osobnosti a uniknout z osidel nelichotivého temperamentu.

  • ŽIVOTNÍ NAPLNĚNÍ: A jak se vymanit z okovů dnešní společnosti a rozvinout svůj pravý potenciál.

 

ZAKOUPIT VSTUPENKY:

CENA: 250 Kč

VSTUPENKY


Pozvánka:

PŘEDNÁŠKA: PŘEKONÁNÍ VLASTNÍHO OSUDU

Datum konání: 13. 4. 2019
Čas konání: 10.00 – 13. 00 (3 hodiny)
Místo konání: Bude upřesněno
Cena: Základní vstupné: 250 Kč

Performance vstupné: 800 Kč
Obsahuje: Záznam z přednášky, skripta, místa v prvních řadách + podpora veřejných přednášek.

Zařazení: Jedná se o přednášku pro širší veřejnost, která se bude zabývat hlavně otázkami zdraví, civilizačních nemocí a překročením vlastního osudu.
Prerekvizity: Nejsou potřeba, ale alespoň základní orientace v probírané problematice je vhodná.
Vstupenky v prodeji:  VSTUPENKY

Probíraná témata budou:

0. Co je našim osudem?
1. Geny vs prostředí při vzniku civilizačních onemocnění.
2. Jak optimalizovat slabé stránky své osobnosti a překonat svůj temperament.
3. Mýtus unifikujícího (jednotného) stravování, jako největší chyba 21. století.
4. Vliv části dne, roku i geografické polohy na naše stravování.
5. Současné naplnění vlastního potenciálu v práci, osobním životě, tréninku i seberozvoji – kalokagathia 21. století.

 

PROBĚHLÉ PŘEDNÁŠKY:

PŘEKONÁNÍ VLASTNÍHO STÍNU

BIOHACKING

MODERNÍ TRENDY VE STRAVĚ A SUPLEMENTACE

NOOTROPIKA – ZVYŠOVÁNÍ PSYCHICKÉ VÝKONNOSTI

 

UNIVERZITA PERFORMANCE LIFESTYLE BĚH 1

 

UNIVERZITA PERFORMANCE LIFESTYLE BĚH 2

 

PŘEDNÁŠKY PL 3.0 (proběhlo cca 15)