Přednášky 2019

ÚNOR 2019


Jaká témata se na Univerzitě probírají?


VÍKEND 1: LESK A BÍDA MODERNÍ CIVILIZACE

První víkend se nesl na křídlech pochopení největších milníků v evoluci člověka a toho, jak vypadala přirozená strava a životní styl našich předků.
Dále jsme rozebírali pozitivní a negativní stránky moderní civilizace, nejhorší onemocnění včera i dnes a věnovali jsme se pochopení holistického náhledu na lidské tělo.
Srovnávali jsme tradiční lékařské systémy i moderní medicínu a poukazovali na to, co si můžeme z obou těchto přístupů odnést. Stejným způsobem jsme pak postupovali i u dalších kategorií zdánlivě protichůdných názorů, kde jsme hledali jejich syntézu.Na nedělním semináři jsme se pak věnovali palčivým tématům stresu, stresovým hormonům a vlivu na endokrinní systém, neurotransmiterům nebo třeba základním pravidlům pro udržování maximálně výkonného mozku. Styčným tématem přitom byla somato-psychická medicína, tedy snaha léčit psychiku skrze tělo.


VÍKEND 2: NEMOC ZAČÍNÁ VE STŘEVECH

V sobotu jsme se zabývali méně známými poruchami trávení a nemocemi (IBS, IBD, Crohn, SIBO, H. Pylori, Hypochlorhydrie, FODMAP a další), stejně jako autoimunitními nemocemi v čele s Celiakií a Gluten sensitivity. Dále představením 10ti základních skupin antinutrientů a vznikem potravinových intolerancí a jejich testováním.
Stěžejním tématem však byl syndrom leaky gut, o kterém existuje v odborné literatuře přes 4000 studií, které poukazují na jeho spojení právě s výše zmíněnými zdravotními problémy. Cílem přitom bylo představit studentům, které faktory naší životosprávy a životního stylu přispívají k tomuto syndromu, a jak je rychle a efektivně změnit k lepšímu. Součástí pak byl i přehled evidence based látek a suplementace, které podporují tento efekt.

V neděli jsme se přesunuli k problematice lidského mikrobiomu, o kterém ještě v roce 2007 existoval pouze 100 studií, zatímco v roce 2017 již přes 4000.
Zde jsme se zabývali stěžejní úlohou mikrobiomu pro fyzické i psychické zdraví, tím, u kterých nemocí se objevuje narušený mikrobiom, představením základních kmenů bakterií i poměrně novými oblastmi bádání, jako jsou genetické a geografické odlišnosti ve skladbě mikrobiomu, enterický nervový systém, spojení mezi trávením a psychikou a hlavně osmi faktory, jak můžeme náš mikrobiom ovlivňovat k lepšímu. 
Nechyběl ani kompletní přehled pre- a pro- biotických potravin a suplementů, včetně efektů na zdraví a určení pro koho jsou vhodné a kdy a pro koho ne. Tento víkend stál na citacích z několika set vědeckých studií (doplněných o mé osobní zkušenosti a případové studie s klienty).


 

VÍKEND 3: PSYCHICKÁ OPTIMALIZACE A ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI

V sobotu jsme si představili základní neurotransmitery s podrobným vysvětlením toho, jakou úlohu plní v lidském těle, a proč ovlivňují nejen psychiku, ale i výkonnost a zdraví. Součástí výkladu bylo představení několika desítek nootropik a strategií, kterými můžeme ovlivňovat jednotlivé neurotransmiterové systémy a optimalizovat tak svou výkonnost. Závěrečné téma prvního semináře tvoří základní problémy vznikající na úrovni mozku, od brain fogu, až po vážnější neurologické obtíže (deprese, úzkosti a další), a jak je řešit (evidence-based). Bonusové téma byla optimalizace cirkadiánního rytmu (rytmu spánek – bdění).

Nedělní seminář se následně věnuje pochopení vlastní individuality z hlediska osobnosti, a to jak kladných tak záporných stránek, a jak s nimi kooperovat. Na problematiku se přitom nedíváme z psychologického hlediska (té se věnuje až 2. ročník), ale z hlediska neuro-fyziologického právě prostřednictvím neurotransmiterů a genetických predispozic. Praktickým důsledkem tohoto semináře je lepší pochopení sebe sama a možnost zlepšovat svou výkonnost a obecně psychické zdraví, protože budete vědět, které strategie a nootropika z prvního dne jsou pro Vás vhodné a které nikoliv.


VÍKEND 4: HLEDÁNÍ VLASTNÍ INDIVIDUALITY

Proč někteří lidé fungují skvěle na ketogenní dietě, zatímco pro jiné je vhodné stravování s hlavním podílem sacharidů? Jakto, že může na někoho fungovat extrémní paleolitická dieta, zatímco jiný člověk funguje na veganské stravě? Proč mezi sebou neustále soupeří různé výživové směry, kde každý z nich hájí svůj píseček? A jak je možné, že pokud chcete, tak najdete vědecké studie i osobní zkušenosti pro i proti jakékoliv dietě?

Odpovědí je, že záleží na Vaší individualitě (geny, působení prostředí a další faktory), které stravování pro Vás bude vhodné a které nikoliv.

V rámci sobotního semináře se věnujeme pochopení vlastní individuality: Jak se jako lidé lišíme ve funkci základních tělesných systémů (od trávení, přes zpracování živin, až po funkci nervové soustavy a množství neurotransmiterů), a proč se tedy musí lišit vhodný trénink, strava, suplementace i celkový životní styl, vedoucí k výsledkům, zdraví i osobní pohodě.

Na nedělním semináři potom přichází rozhřešení v podobě představení mé vlastní teorie genotypů (která vychází z několika empirických škol a současně je postavena na posledních poznatcích z genetiky a genomického testování). Příslušnost ke genotypu rozhoduje o Vaší individualitě, kladech i záporech Vašeho zdraví, přeměně postavy, výkonnosti nebo třeba i tom, jaká práce je pro Vás vhodná.

Cílem 4. víkendu je, aby každý jeden student poznal svůj genotyp, a tedy, jak by se měl z dlouhodobého hlediska stravovat, trénovat, na co si dávat pozor z hlediska zdraví, kam směřovat svou psychickou energii nebo třeba i jak vytěžit maximum z vlastního potenciálu.


VÍKENDY 5 A 6 JSOU ZATÍM TAJNÉ.

První ročník PL UNI proběhl během roku 2018 celkem 2x a v současné době není v plánu další běh studia. Na jaře 2019 se odehraje 2. ročník Univerzity. Pokud byste však měli zájem, aby byl otevřen nový běh prvního ročníku, napište mi prosím na email adam@risebyperformance.com s předmětem JSEM PRO. Pokud se sejde dost žádostí, jsem o tom ochoten uvažovat, jen upozorním, že cena za jeden seminář je 1200 Kč. 

Adam Česlík

It’s a dangerous businessgoing out of your door.“

PERFORMANCE LIFESTYLE

Performance lifestyle (PL) je komplexní stravovací systém, který funguje v České republice již od roku 2013 a za tu dobu jim prošlo několik tisíc klientů. Od profesionálních vojáků Armády ČR, profesionální sportovce z více než deseti různých sportů, přes podnikatele, manažery a pomáhající profese, až po běžné cvičence či ženy na mateřské. V posledních letech se však stále více a více zaměřuje také na prevenci vzniku civilizačních onemocnění, které se bohužel nevyhýbají nikomu z uvedených skupin lidí.

Z hlediska zdraví se systém PL zaměřuje na problematiku trávení, hormonů, imunity, ale také genů a epigenetiky.

V číslech:

 • Tisíce klientů, kteří jej aplikují na denní bázi.
 • 350 článků (zde na blogu a na odbojpt.cz).
 • 9 e-booků.
 • zatím 34 přednášek a 2000 účastníků.
 • a dalších 24 seminářů v rámci Univerzity PL za rok 2018.

Východiska poznatků systému Performance lifestyle jsou:

 • Analýzy aktuálních vědeckých výzkumů – oproštěné od nejčastějších chyb interpretace a špatné citace.
 • Vědomosti světově uznávaných kapacit z oblasti tréninku a výživy.
 • Léty osvědčené postupy z praxe špičkových doktorů moderní medicíny.
 • Propojení poznatků západní medicíny a tradičních lékařských systémů.
 • Osobní zkušenosti z praxe trenéra i psychologa.
 • Self-experimenty Adama Česlíka.
 • Výsledky stovek klientů z osobní praxe.
 • Kritériem pro začlenění jakéhokoliv poznatku do systému Performance lifestyle je přitom opakované potvrzení ve vědeckých výzkumech, které byly současně otestovány v reálné praxi.

Přednáška Nootropika (březen 2018)

Přednáška Moderní trendy (srpen 2018)

První přednáška o moderních trendech ve stravě a suplementaci (únor 2018).