Překonání vlastního stínu

ZÁZNAM Z PŘEDNÁŠKY

ZÁZNAM BUDE K DISPOZICI BĚHEM BŘEZNA NA ODBOJPT.CZ


Byť se jako společnost máme v podstatě lépe než kdy dříve, tak si stejně spousta lidí připadá v dnešní době neustále ve stresu, vyčerpaných, vyhořelých a celkově nespokojených, což může vrcholit až v podobě neurologických obtíží jako jsou deprese a úzkosti – nový druh civilizačních onemocnění. 

Příčiny tohoto nedostatku jsou stejně komplexní jako naše společnost a ke zlepšení proto často nestačí pouze terapeut nebo prášky na hlavu. 

Cílem této přednášky bude představit Vám, jak použít nejnovější vědecké poznatky z oblasti výživy, vědy o mikrobiomu, bio-hackingu, relaxačních technik a spirituality k tomu, abyste maximalizovali své psychické zdraví, životní spokojenost a efektivitu sebe-naplňující práce (ikigai).

Jedním z hlavních témat bude také představení nového a integračního pohledu na prevenci a léčbu depresí a úzkostí, které se v naší společnosti objevují stále hojněji.

 

Na této přednášce zjistíte:

  1. Praktické rady, jak optimalizovat svůj životní styl tak, abyste měli instantně více energie a lepší náladu.
  2. Jak ovlivňuje střevní mikrobiom naší psychiku, co ho narušuje, a jak ho obnovit.
  3. Jakým způsobem zvyšovat svou adaptaci na stres, vyhnout se vyhoření a neurologickým obtížím.
  4. Jak zvyšovat svou pracovní efektivitu – za méně času udělat více práce a být u toho spokojenější.
  5. Proč je současný nedostatek spirituality na počátku řady neurologických potíží a jak si k ní může vybudovat moderní člověk 21. století vztah.
  6. Jaké lze na základě vědeckých studií použít přírodní alternativy psychofarmak k léčbě depresí a úzkostí.
  7. A jakou perspektivu k léčbě neurologických poruch přinese chystaná psychiatrická revoluce.

 

ZAKOUPIT ZÁZNAM:

CENA: 250 Kč
COMING SOON na odbojpt.cz

PŘEKONÁNÍ VLASTNÍHO STÍNU

Datum konání: 23. 2. 2019
Čas konání: 10.00 – 12. 00
Místo konání: Praha
Cena: 250 kč
Zařazení: Přednáška pro širší veřejnost.
Prerekvizity: Žádné, přednáška je určena pro všechny.
Zakoupení: Záznam bude k dispozici na odbojpt.cz