Biohacking Performance lifestyle Suplementace

Překvapivé benefity nikotinu pro zdraví!

Látku jménem nikotin není potřeba představovat, všichni ji tak nějak máme spojenou se vznikem závislosti na cigaretách, kdy dává na chvíli pocítit určité benefity, ale bere si pak za to cenu nejvyšší – Vaše zdraví.

Co kdybych Vám ale řekl, že nikotin, potažmo tabákové listy, mají nečekané spektrum benefitů pro zdraví, a že to nejsou ony, kdo způsobují rakovinu plic, jako spíše kouření cigaret samotné. V tomto článku se podíváme více na tradiční využívání tabáku, a o jeho doložených benefitech pro zdraví. Jedním dechem je ale potřeba zmínit, že se skutečně jedná o návykovou látku, a v dnešní společnosti tak spíše řešíme stále častější problém na nadměrné konzumaci nikotinu, ať už v podobě stále častějších elektronických cigaret nebo populárních sáčků s nikotinem nejmenovaných značek.

DISCLAIMER: Tento článek rozhodně nemá za cíl nabádat Vás ke kouření nebo zneužívání nikotinu, ale naopak má za cíl ukázat jinou perspektivu, jak lze na tabák / nikotin nahlížet, potažmo jak jej využít v praxi s minimálními negativními dopady na zdraví a riziko vzniku závislosti.


Co je nikotin, a kde se vzalo kouření tabáku?

​​​​​​​Nikotin je přírodní alkaloid, který si vytváří některé rostliny ve svých listech, jako obranný mechanismus proti napadení jinými organismy. Jeho chuť je nahořklá a je smrtelně toxický pro malá zvířata a další živočichy (ve velké dávce i pro člověka). Jeho největším přírodním zdrojem je tabák, který lidé využívají po tisíce let, ale v dnešní době jeho podoba průmyslově zpracované suroviny nemá s původním užíváním nic společného, a stojí za celou řadou nemocí spojených s kouřením.

Tabák je vlastní celé Americe, kde je kulturně spjat s Indiány, kteří jej po velice dlouhou dobu kouřili, šňupali nebo žvýkali, a právě od nich se přes objevení Kryštofem Kolumbem a skrze Dominikánskou republiku, začal tabák dostávat v 16. století do Evropy (dneska se uměle pěstuje všude po světě, což právě často narušuje jeho vlastnosti a týkají se jej pak všechny problémy spojené s průmyslovým pěstováním rostlin, jako umělá hnojiva, pesticidy a další).

Indiáni užívali tabák především jako medicínu, ceremoniálně, pro očistu a až později pro stimulační účinky. V praxi se využívají na tabákové výrobky pouze dva druhy tabáku – známější tabák virginský (původem ze Střední Ameriky) a tabák selskýMapacho (nicotina rustica), který se dodnes používá u indiánů v Jižní Americe.

Mapacho je mnohem silnější, posvátnější a spirituálně orientovanou formou tabáku, která je spíše než pro koncové užívání součástí medicín jako je rapé, nebo mapacho cigarety (které se používají například i na čištění prostoru, energetického pole člověka a při Ayahuaskových ceremoniích).


Je velký rozdíl mezi kouřením cigaret a užíváním „čistého“ nikotinu nebo skutečného tabáku!

Hlavním negativem kouření cigaret, jsou cigarety samy. Ty totiž obsahují skutečně stovky (bez přehánění) toxických chemikálií (které mají onen mutagenní a rakovinogenní efekt na plíce a dýchací cesty), hovoří se ale také o obsahu radioaktivních kovů jako je olovo (o kterém se ví už od 60.tých let). Většina z těchto látek je přitom součástí filtru nebo je jimi tabák napuštěn (např. zpomalovače hoření).

Samostatnou kapitolou je inhalace spáleného papíru (ve kterém je tabák obalen, podobně jako u klasického jointu) a obecně horkého kouře, který poškozuje vystélku plic i plicní mikrobiom, a činí člověka náchylnějším na infekce respiračních cest. Nikotin sám o sobě stojí za nootropickým a stimulačním efektem, díky kterému má člověk tendenci postupně zvyšovat dávku.

Díky obsahu návykového nikotinu, ale pravděpodobně taky koktejlu stovek chemických látek, dochází při kouření cigaret k snadnému vzniku závislosti a tolerance, vlivem zmnožení receptorů v nervovém systému (především mozku), na které se nikotin váže. Jsou-li nikotinové receptory v mozku vlivem pravidelného užívání nikotinu / kouření cigaret zmnožené, tak vlivem abstinence se nervový systém poměrně rychle dostane do nerovnováhy, vyvolávající fyzické i psychické abstinenční příznaky.

Úplně jinou kategorií potenciální škodlivosti je pak využití čistého tabáku, bez příměsí a obsahu pestré škály chemických látek, který v ceremoniálním kontextu během historie (ale i současnosti) životem doprovázel původní obyvatele Severní, Střední i Jižní Ameriky. Kouření je samozřejmě nejvíce problematická (ale nejúčinnější) metoda využití tabáku, ale rizikem je, že při spalování vznikají karcinogenní látky poškozující zdraví a jejich efekt je potřeba náležitě vyvážit (např. zvýšením antioxidační kapacity).

I přes silnou návykovost nikotinu však lze k této látce přistupovat více zodpovědně a s dostatečnou sílou vůle, se nikdy nemusíte dostat do smyčky závislosti těla i mysli a z nikotinu / tabáku můžete získávat níže zmíněné benefity.


Benefity nikotinu

Je-li řeč o benefitech nikotinu, tak ze své mysli vyřaďte kouření cigaret, které jsou skutečnou chemickou bombou postrádající jakýkoliv benefit, krom chvilkového pocitu uvolnění a zvýšení bdělosti.

Benefity spojené s nikotinem se týkají převážně čistého nikotinu, jako chemické látky, případně využití čistého tabáků bez příměsí, které najdete například v kvalitních doutnících (kde je pouze tabákový list a nikoliv papírový obal, a kouř se neinhaluje) nebo v rámci využití čistého tabáku tradičním způsobem, jako to dělají původní obyvatelé Jižní či Severní Ameriky (ať už formou kouření cigár / doutníků z mapacha – které se také neinhaluje, nebo formou ceremonie s rapé, kdy se popel z mapacha + kůry vybraných stromů fouká dutou trubicí do nosu).

Jaké benefity jsou s nikotinem spojeny?

  • Nikotin jako Nootropikum (látka podporující kognitivní činnost) – Moderní věda se začala zajímat o účinky účinné látky tabáku (nikotinu) a zjistila, že mezi jeho hlavní benefity patří schopnost aktivovat cholinergní systém v mozku. Tato aktivace vede k nootropickému efektu, který se projevuje zlepšením krátkodobé paměti, rychlosti myšlení, zlepšení soustředění a rychlejším reflexům na vnější podněty. Díky tomuto působení si nikotin v posledních letech získal velkou pozornost mezi neurohackery celého světa. (R)
  • Nikotin a ochrana mozku – Díky schopnosti nikotinu ovlivňovat cholinergní systém v mozku a nervové soustavě, může pomáhat předcházet předčasnému stárnutí mozku a je dokonce asociován s prevencí proti vzniku Parkinsonovy nebo Alzheimerovy choroby! (R)
  • Nikotin a snižování zánětlivosti – Zajímavostí je, že se v některých kruzích nikotin označuje jakožto „protizánětlivý alkaloid“, který může zabraňovat zvýšené tělesné zánětlivosti a s ní spojených problémů, jako je například zánětlivé onemocnění střev s názvem ulcerózní kolitida. Protizánětlivý účinek nikotinu je způsoben s největší pravděpodobností jeho interakci s choligerním systémem zahrnující α7 nikotinový acetylcholinový receptor (α7nAChR) nacházející se i na imunitních buňkách. (R)
  • Antivirální efekt nikotinu – Další velkou zajímavostí je, že nikotin může díky své interakci s nikotinovým cholinergním systémem, stejně jako ACE2 receptorem (receptor umožňující vstup viru do buňky) vykazovat antivirální potenciál tím, že může zamezovat vstupu patogenu do buněk a snižuje tělesnou zánětlivost (viz. bod výše). (R)
  • Potenciální antiparazitikum Jak již bylo zmíněno, tak nikotin a další sloučeniny obsažené v tabáku, slouží v rostlině primárně proti napadení jinými organismy. Dle některých zdrojů může být tabák účinným antiparazitikem. (R)
  • Nikotin a jeho antiestrogenní efekt – Posledním zajímavým efektem nikotinu, který jsme si pro vás vybrali, se týká převážně mužů s estrogenní dominanci. Bylo totiž zjištěno, že nikotin má potenciální schopnost inhibovat enzym aromatázy (enzym zodpovědný za přeměnu testosteronu na estrogeny). Naopak u žen se mohou při kouření a chronické expozici nikotinu objevovat příznaky nedostatku estrogenů a z něj plynoucích problémů. Studie jsou však omezené a nelze z nich vyvozovat přímé závěry a doporučení. (R) (R)


Odkud nikotin získat a jak jej využívat v praxi?

NIKOTINOVÉ ŽVÝKAČKY (LUCY)

Jednou z možností, jak nikotin využívat v praxi, je takzvaný microdosing pomocí nikotinových žvýkaček LUCY, které se dají objednat ze zahraničí.

Jejich výhodou je, že obsahují pouze 2mg nikotinu (při nejnižší intenzitě) a lze je tak efektivně využívat v rámci microdosingu, kdy s takto nízkou dávkou nehrozí riziko množení receptorů v mozku a vznik závislosti.

Současně se nejedná o příliš levnou záležitost, což vás donutí si žvýkačky šetřit skutečně na dobu, kdy je využijete na maximum, například v při práci nebo náročném studiu.

POZOR NA PAST NIKOTINOVÝCH SÁČKŮ DOSTUPNÝCH V ČR

Další možností, která je v ČR/SK v posledních letech nejvíce rozšířená, je využívání nikotinových sáčků, které jsou sice fajn a mohou přinést výše zmíněné benefity, ale ze zkušeností z praxe jsou už hodně na hraně.

Důvod je ten, že nejslabší sáčky (2 tečky intenzity) mají 6mg nikotinu, což je 3x více než u žvýkaček LUCY a to může být při pravidelném užívání (ke kterému se lze díky snadné dostupnosti bez problému dostat), problematické v kontextu množení receptorů a rizika vzniku závislosti.

Pak vám totiž nejslabší 6mg sáčky nemusí stačit a můžete mít tendenci se dopracovat až k těm nejsilnějším, které mají na 1 sáček až 20mg nikotinu, což už je opravdu velká dávka, která by nezvyklému člověku na nikotin způsobila velice nepříjemné stavy a nevolnost.

Pokud byste i přesto chtěli tyto sáčky užívat, tak pro docílení benefitů spojených s microdosingem, tak je potřeba využívat nejslabší sáčky jen po velice krátkou dobu tzn. 2 – 5 minut, po kterých sáček z úst vytáhněte. Tímto způsobem obejdete potenciál nikotinu zmnožovat nikotinové receptory v mozku, čímž předcházíte vzniku závislosti.

Tuto možnost lze využít, jak pro práci, trénink, studium, ale je potřeba stále dávat pozor a mít jistou dávku seberegulace, abyste do užívání nikotinových sáčku nespadli a nedostali se do bodu, že zmíněné činnosti již bez nikotinového sáčku za rtem nezvládnete.

KVALITNÍ DOUTNÍKY

Kvalitní Kubánský doutník (který nemusí byt notně extra drahý) se dá kouřit na části a dávkovat tak nikotin po menších dávkách. Výhodou je, že obsahuje pouze kvalitní tabákové listy, které procházejí procesem fermentace, jsou ručně balené, neobsahují filtr (napuštěný stovkami chemických látek), a hlavně nevznikají hlavní problémy jako u cigaret spojené s inhalací horkého kouře, protože se co … neinhalují. Nikotin se tak vstřebává pouze skrze sliznici v ústech (podobně jako u nikotinových sáčků).

Problémy se tak týkají hlavně vyšší ceny, náročnosti zapalování a skladování, kdy je problémem, když se vykouří celý doutník na jedno posezení, zatímco pro zmíněné benefity je lepší kouřit vždy po částech (a pak tedy, jak doutník, který není vhodné típat, skladovat).


Slova závěrem

Nikotin i tabák jsou dvousečným nástrojem, který nám může na jedné straně ublížit a na drahé straně nám může na různých úrovních pomáhat. Rozhodujícími faktory, zdali bude dominovat negativní nebo pozitivní stránka nikotinu / tabáku, je frekvence jejich užívání, kvalita suroviny, naše genetická výbava, aktuální zdravotní stav a současně taky záměr s kterým je užíváte.

U těchto látek je zkrátka potřeba být na pozoru, když už se rozhodnete je příležitostně užívat, tak je užívejte vědomě a způsobem, abyste se vyhnuli potenciálnímu vzniku závislosti a jiných nepříjemností.

Pokud se Vám tento článek líbil, budeme rádi za sdílení nebo přeposlání článku přátelům! A pokud chcete více proniknout do oblasti spirituálních rostlin, léčivých superlátek a toho, jak můžeme využívat moudrost přírody pro naše potřeby, mrkněte na naší e-knihu Superlátky, která na 300 stranách pomocí více než 1000 studií představuje na 80 rostlinných superlátek, a jak se dají užívat pro speficické cíle.

Může se Vám také líbit

Žádné komentáře

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..