Přednáška Optimalizace zdraví 2: Fytoterapie

Level 2 | Praha – So: 2. 9. 2017 (12.00 – 16.00) | 1500 Kč – 4 hodiny


 • Proč stále větší procento populace trpí civilizačními nemocemi, jako je cukrovka a kardiovaskulární poruchy?

 • Čím to je, že se každým rokem objevuje stále více případů rakoviny, a to i u zdánlivě zcela zdravých a mladých lidí?

 • Kde se vzala ta přemíra psychických poruch v dětském věku, depresí, úzkostí a další psychické poruchy, když je ještě naše babičky neznaly?

 • Proč nedokáže současná medicína uspokojivě odpovědět na léčbu většiny autoimunitních poruch od ekzémů po revmatoidní artritidu? 

 • A především: Proč se žádné tyto nemoci nevyskytovaly a nevyskytují u přírodních národů, které žijí v souladu s přírodou?

Na tyto a další otázky se Vám pokusím uspokojivě odpovědět na chystané přednášce Optimalizace zdraví 2: Fytoterapie, která se odehraje na počátku školního roku 2. 9. v Praze (jedná se o obdobu přednášky, která se odehrála na konci dubna).
Tato přednáška navazuje přímo na knihu PL 3.0 Optimalizace zdraví a po optimalizaci tří základních pilířů zdraví (trávení a imunita, detoxikace, hormony) představuje pokročilé strategie, jak pomocí vhodně zvolené fytoterapie (bylin a jejich extraktů a výtažků) bojovat proti jednotlivě probíraným nemocem, se kterými si současná medicína neví příliš rady.

Nepromarněte jedinečnou šanci dozvědět se o několika desítkách, ne-li stovkách, bylin, rostlin, látek a superlátek a jejich efektech na naše zdraví tak, jak byly prokázány během tisíciletí užívání v tradičních lékařských systémech a potvrzeny současnou vědou.

RISE ABOVE YOUR KNOWLEDGE!

 

Přednáška Optimalizace zdraví 2: Fytoterapie

Datum konání: 2. 9. 2017 (sobota)
Čas konání: 12.00 – 16.00
Místo konání: Praha 5
Cena: 1500 kč
Rezervace: Zakoupit
Probíraná témata:

I. Člověk a zdraví

 • Pohled na fungování lidského těla jako celku.
 • 5 úrovní zdraví.
 • Jak dochází k jejich narušování a vzniku nemoci.
 • Co to vlastně je nemoc.
 • Které faktory z vnějšího prostředí mají schopnost nemoc spouštět a jak s nimi pracovat.

II. Etnobotanika v rámci věků

 • Pohled do říše rostlinných metabolitů a jakou funkci dle aktuálních výzkumů plní v lidském těle.
 • Dělení sekundárních rostlinných metabolitů, jejich typy a efekty včetně příkladů, ve kterých rostlinách se nalézají (více než 44 příkladů rostlin).
 • Nový pohled na provázanost rostlinné a živočišné říše.
 • Etnobotanika v rámci věků: Tradiční lékařské systémy v průběhu historie.
 • Představení, základní principy léčby a příklady nejefektivnějších procedur a bylin v rámci:
  • Tradiční Indické medicíny (Ajurvédy)
  • Tradiční Čínské medicíny
  • Amazonské rostlinné medicíny
  • Fytoterapie v Evropě
 • Celkem bude představeno více než 90 léčivých rostlin včetně jejich prokázaného efektu a kdy je používat.

III. Umění a věda optimalizace zdraví pro pokročilé (fytoterapie):

 • Představení nového pohledu na mechanismus vzniku, účinou prevenci a možnou léčbu u celé řady klasickou medicínou neléčitelných nebo velice špatně léčitelných nemocí.
 • Představeny budou možnosti optimalizace stravy, životního stylu, potřebná suplementace a léčba pomocí rostlin (fytoterapie), kterou prokázala věda posledních let jako efektivní.
 • Bude se jednat především o tato onemocnění:
  • Patologicky zvýšená nebo snížená imunita
  • Bakteriální a virové infekce
  • Perzistentní akné
  • Roztroušená skleróza
  • Revmatoidní artritida
  • Systémová zánětlivost
  • Diabetes I. a II. typu
  • Snížená a zvýšená funkce štítné žlázy
  • Ulcerózní a Crohnova kolitida
  • Kardiovaskulární onemocnění, infarkty, mrtvice
  • Artróza a artritida
  • Epilepsie
  • PCOS
  • Dawnův sydrom (zlepšení kog. deficitu)
  • Panické ataky
  • 2 druhy depresí
  • Parkinsonova choroba
  • Alzheimerova demence
  • Psychické poruchy v dětském věku
  • Kognitivní deficit v pozdním věk

IV. Rakovina

 • Nový pohled na rakovinu a mechanismus jejího vzniku.
 • Nové paradigma rakoviny
 • Prevence a léčba
 • Antirakovinný protokol (stravování, suplementace)
 • Fytoterapie

V. Prodlužování života

 • Anti-aging strategie

 

REFERENCE


 

PERFORMANCE LIFESTYLE

Performance lifestyle (PL) je komplexní stravovací systém, určený k přeměně postavy (nabírání svalové hmoty, spalování tuků, rekompozice), zvyšování fyzického (při sportu, tréninku) i psychického výkonu (při práci, podnikání, tvorbě, studiu) a celkové optimalizaci životního stylu.

Jeho třetí a nejvyšší stupeň Performance lifestyle 3.0 přidává do hry doposud opomíjená témata optimalizace zdraví, prevence a léčby nemocí a hormonální a neurotransmiterovou optimalizaci.
IMG_9762Východiska poznatků systému Performance lifestyle jsou:

 • Analýzy aktuálních vědeckých výzkumů – oproštěné od nejčastějších chyb interpretace a špatné citace.
 • Vědomosti světově uznávaných kapacit z oblasti tréninku a výživy (jako je v současnosti světově nejvíce ceněný trenér Ch. Poliquin – na obrázku vpravo s Adamem Česlíkem během semináře na Hawaii).
 • Léty osvědčené postupy z praxe špičkových doktorů funkční a celostní medicíny.
 • Systémy východní medicíny v konjukci s tradiční medicínou Evropskou.
 • Osobní zkušenosti z praxe trenéra i psychologa.
 • Self-experimenty Adama Česlíka.
 • Výsledky stovek spokojených klientů od profesionálních sportovců a vojáků po ženy v domácnosti.
 • Kritériem pro začlenění jakéhokoliv poznatku do systému Performance lifestyle přitom je opakované potvrzení ve vědeckých výzkumech, se současným nezávislým potvrzením trenérské kapacity či doktora světové úrovně a následné otestování ve vlastní praxi.

Mgr. Adam Česlík

Mýty o stravě 1 - objemová fázeTvůrce a majitel tréninkového systému Performance training a stravovacího systému Performance lifestyle. Jeho tvrdý a nekompromisní přístup přinesl výsledky tisícům klientů, ať již v osobní praxi nebo prostřednictvím tréninkových a stravovacích protokolů.

 • Deset let trvající praxe v oblasti zvyšování výkonu a přeměny postavy.
 • Absolvování seminářů a učení se v osobním kontaktu od nejlepších trenérů po celém světě. 
 • Stovky neuvěřitelných přeměn klientů protokolů Performance lifestyle.
 • První přirozený experiment přerušovaného hladovění na světě.
 • Titul z psychologie z klinické specializace.
 • Sám je důkazem efektivity vlastního systému.

 

Proběhlé přednášky a semináře