Fat burning protocol

Výzkum i praxe opakovaně potvrzují, že stereotypní kardio trénink o nízké až střední intenzitě (kdy se snažíte udržet v aerobní zóně) tělo interpretuje jako negativní stres, díky čemuž je jeho efektem, více než spalování tuků, katabolismus svalové tkáně a horší regenerace. Z dlouhodobého hlediska takový trénink (nejčastěji ve spojení s kalorickou restrikcí) nevede k optimálním výsledkům a navíc snižuje zdraví.

pt3d1-eNa poli sportovního tréninku je nadužívání dálkových běhů a dalších aktivit vytrvalostního charakteru (jízda na kole, trenažérech, atd.) spojeno s obdobným efektem, vedoucím pak navíc také ke snižování maximálního výkonu. Cílem sportovců by neměl být trénink na maratón, ale naopak snaha navýšit svou schopnost produkovat maximální sílu (ovlivňující zrychlení, rychlost běhu, dynamiku) a kapacitu jednotlivých energetických systémů, díky čemuž se křivka snižování výkonnosti při maximálním úsilí posune směrem nahoru a tedy i výkonnost obecně.

Cílem protokolu je za minimální možný čas dosáhnout maximálního možného úbytku tukové tkáně. Jeho velikost se přitom bude odvíjet od Vašeho procenta tělesného tuku, tréninkového věku a nastaveného stravování. V praxi se bude jednat o 3-6 kg dolu na váze při zachování či navýšení svalové hmoty.

Tento protokol lze zařadit také jako dvouměsíční mezo-cyklus v přípravě na sezónu všude tam, kde je nedostatek silové, svalové nebo metabolické vytrvalosti (obecně vytrvalosti) limitujícím faktorem. Plán není kompletní sportovní přípravou a měl by tedy být kombinován s protokolem Dawn of performance: Maximal strength, kterým je dobré navázat, respektive zařadit jej následující rok v předsezónní přípravě.

DAWN OF PERFORMANCE: Fat burning protocol

Primární cíl: Spalování tuků
Sekundární cíl: Zvyšování efektivního výkonu při sportu
Délka protokolu: 8 týdnů
Prerekvizity: Alespoň 1 dokončený tréninkový protokol PT 1.0
Možnost odcvičit: Klasická posilovna / silové centrum s prowlerem
Výstup:
  • V závislosti na Vašem % tělesného tuku shození 3-6kg tukové tkáně a vody z podkoží.
  • Navýšení a prodloužení maximálního výkonu při sportu.
Stravování propojit:  PL 3.0 Fat burning protocol / PL 3.0 Maximal performance (při sportu)
Cena pro veřejnost / odboj: 1500 kč / 1000 kč Zakoupit