Dawn of performance: Maximal strength

Trénink pro rozvoj maximální síly mívá v našich zemích až příliš často podobu vykleštěné silové rutiny, operující pouze s procentem maximální váhy a několika základními cviky, ideálně ve spojení s nejdostupnějším izomerem testosteronu.

 

pt3d3bTakový trénink přitom zcela opomíjí strukturní rovnováhu i hormonální optimalizaci, což vede k zesilování disbalancí a vzniku zranění na straně jedné a opakovanému přepínání se a vyhoření na straně druhé. Není proto divu, že zdraví silových sportovců má jepičí životnost a profesionální sportovci se takovému tréninku raději vyhýbají. Věda i praxe mezinárodního silového tréninku jdou přitom mnohem dále a umožňuji rozvíjet maximální sílu na základní cviky i výkon při sportu efektivně, dlouhodobě udržitelně a především bezpečně.

Tento protokol je postaven na aplikovaných znalostech nejlepších světových trenérů i silových sportovců, od kterých jsem měl tu čest učit se osobně (mimo jiné Ed Coan – nejlepší powerlifter všech dob či Ch. Poliquin, který opakovaně přivádí poslední dvě dekády účastníky Olympijských her k medailím), stejně jako na mé osobní zkušenosti, vytesané za posledních 10 let experimentování do podoby čirého diamantu. Protokol zahrnuje aplikaci poznatků hormonální a neurotransmiterové optimalizace, se kterými se můžete setkat na přednáškách Performance lifestyle 3.0 (to platí i pro ostatní protokoly série DAWN).

Dawn of performance: Maximal strength představuje možnost, jak navýšit svou maximální sílu nejen specificky na základní cviky (tam to bude o nějakých 10-30 kg na cvik), ale i obecně, s přenosem do všech ostatních cviků, do sportu i běžných životních situací. Toto navýšení maximální síly je pak také spojeno s nárůstem funkční svalové hmoty (1-4 kg v závislosti na tréninkovém věku) a tedy i absolutní síly (bez ohledu na váhovou kategorii). Protokol je tedy vhodné zařadit primárně při snahách o rozvoj maximální síly, při snahách o nabírání svalové hmoty (po dokončení Hypertrophy protocolu) a při zvyšování výkonu při sportu všude tam, kde je limitujícím faktorem krátkodobá produkce maximální síly (sprint, zrychlení, reakční čas, síla hodu, vrhu, úderu, atd.)

 

 

DAWN OF PERFORMANCE: Maximal strength

Primární cíl: Zvyšování maximální síly
Sekundární cíl: Zvyšování maximálního výkonu při sportu
Délka protokolu: 13 týdnů (minimálně)
Prerekvizity: Alespoň 1 dokončený tréninkový protokol PT 1.0 (ideálně Renegade)
Potřebné vybavení: Klasické fitness se silovou klecí + elastické bandy / Silové centrum
Výstup:
  • Zvyšování maximální síly specificky na základní cviky (nárůst maximální váhy o 10-30 kg dle cviku) i obecně
  • Navýšení maximálního výkonu při sportu (zrychlení, rychlost běhu, dynamika, výbušnost, síla úderu, atd.)
Stravování propojit:  PL 3.0 Maximal performance /  PL 3.0 Hypertrophy protocol (v závislosti na tělesném tuku)
Cena pro veřejnost / odboj: 2000 kč / 1500 kč Zakoupit