Cyklus seminářů

 

ROČNÍK 1: POSVÁTNÁ CESTA GENETIKY


Univerzita Performance lifestyle je označením pro cyklus 12ti na sebe navazujících seminářů, jejichž témata se dají rozdělit do 4 tématických bloků:

 1. Zdraví: Jak funguje lidské tělo a vzniká nemoc, leaky gut, obnova mikrobiomu, balancování imunity, optimalizace hormonů.

 2. Psychika: Odhalení kladů i nedostatků vlastní osobnosti, nootropika, zvyšování výkonnosti.

 3. Pochopení vlastní individuality, které stravování, trénink a suplementace jsou pro Vás nejlepší na základě Vašeho genotypu a proč.

 4. Porozumění genům, kde si je nechat otestovat, co zjistila věda o jejich ovlivňování prostředím.

Všechny tyto bloky jsou přitom postaveny na přehledové odborné literatuře a několika tisících vědeckých studiích. Prezentovány jsou přitom jak názory pro, tak názory proti jednotlivým teoriím a přístupům a studenty učím, jak zdánlivě protichůdné závěry a argumenty integrovat do vyššího celku.

K dosažení těchto cílů na Univerzitě PL využíváme kombinaci:

 • Lehce pochopitelného výkladu (tady by mi ale asi většina studentů nedala za pravdu :D).
 • Praktických cvičení.
 • Diskuzí.
 • Seberozvojových domácích úkolů.

Během studia si pod odborným dozorem prakticky vyzkoušíte řadu diet, life-hackingových strategií a suplementačních protokolů a zjistíte co je pro Vás dobré a co nikoliv.

Po absolvování všech seminářů je možno složit závěrečnou zkoušku a získat certifikát. Je přitom důležité zdůraznit, že Univerzita PL není oficiální institucí, ani se jí nesnaží být, jak bylo uvedeno hned v první větě, jedná se o název pro sérii seminářů. Proto si ani neklade za cíl aspirovat

Jako student pak také získáváte přístup do uzavřené seberozvojové skupiny na Facebooku, kde je možnost si nejen během, ale také po studiu, předávat podněcující rady a učit se od sebe navzájem (+ řada dalšíc výhod).

 

Jaká témata se na Univerzitě probírají?


 

VÍKEND 1: LESK A BÍDA MODERNÍ CIVILIZACE

První víkend se nesl na křídlech pochopení největších milníků v evoluci člověka a toho, jak vypadala přirozená strava a životní styl našich předků.
Dále jsme rozebírali pozitivní a negativní stránky moderní civilizace, nejhorší onemocnění včera i dnes a věnovali jsme se pochopení holistického náhledu na lidské tělo.
Srovnávali jsme tradiční lékařské systémy i moderní medicínu a poukazovali na to, co si můžeme z obou těchto přístupů odnést. Stejným způsobem jsme pak postupovali i u dalších kategorií zdánlivě protichůdných názorů, kde jsme hledali jejich syntézu.Na nedělním semináři jsme se pak věnovali palčivým tématům stresu, stresovým hormonům a vlivu na endokrinní systém, neurotransmiterům nebo třeba základním pravidlům pro udržování maximálně výkonného mozku. Styčným tématem přitom byla somato-psychická medicína, tedy snaha léčit psychiku skrze tělo.


 

VÍKEND 2: NEMOC ZAČÍNÁ VE STŘEVECH

V sobotu jsme se zabývali méně známými poruchami trávení a nemocemi (IBS, IBD, Crohn, SIBO, H. Pylori, Hypochlorhydrie, FODMAP a další), stejně jako autoimunitními nemocemi v čele s Celiakií a Gluten sensitivity. Dále představením 10ti základních skupin antinutrientů a vznikem potravinových intolerancí a jejich testováním.
Stěžejním tématem však byl syndrom leaky gut, o kterém existuje v odborné literatuře přes 4000 studií, které poukazují na jeho spojení právě s výše zmíněnými zdravotními problémy. Cílem přitom bylo představit studentům, které faktory naší životosprávy a životního stylu přispívají k tomuto syndromu, a jak je rychle a efektivně změnit k lepšímu. Součástí pak byl i přehled evidence based látek a suplementace, které podporují tento efekt.

V neděli jsme se přesunuli k problematice lidského mikrobiomu, o kterém ještě v roce 2007 existoval pouze 100 studií, zatímco v roce 2017 již přes 4000.
Zde jsme se zabývali stěžejní úlohou mikrobiomu pro fyzické i psychické zdraví, tím, u kterých nemocí se objevuje narušený mikrobiom, představením základních kmenů bakterií i poměrně novými oblastmi bádání, jako jsou genetické a geografické odlišnosti ve skladbě mikrobiomu, enterický nervový systém, spojení mezi trávením a psychikou a hlavně osmi faktory, jak můžeme náš mikrobiom ovlivňovat k lepšímu. 
Nechyběl ani kompletní přehled pre- a pro- biotických potravin a suplementů, včetně efektů na zdraví a určení pro koho jsou vhodné a kdy a pro koho ne. Tento víkend stál na citacích z několika set vědeckých studií (doplněných o mé osobní zkušenosti a případové studie s klienty).


 

VÍKEND 3: PSYCHICKÁ OPTIMALIZACE A ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI

V sobotu jsme si představili základní neurotransmitery s podrobným vysvětlením toho, jakou úlohu plní v lidském těle, a proč ovlivňují nejen psychiku, ale i výkonnost a zdraví. Součástí výkladu bylo představení několika desítek nootropik a strategií, kterými můžeme ovlivňovat jednotlivé neurotransmiterové systémy a optimalizovat tak svou výkonnost. Závěrečné téma prvního semináře tvoří základní problémy vznikající na úrovni mozku, od brain fogu, až po vážnější neurologické obtíže (deprese, úzkosti a další), a jak je řešit (evidence-based). Bonusové téma byla optimalizace cirkadiánního rytmu (rytmu spánek – bdění).

Nedělní seminář se následně věnuje pochopení vlastní individuality z hlediska osobnosti, a to jak kladných tak záporných stránek, a jak s nimi kooperovat. Na problematiku se přitom nedíváme z psychologického hlediska (té se věnuje až 2. ročník), ale z hlediska neuro-fyziologického právě prostřednictvím neurotransmiterů a genetických predispozic. Praktickým důsledkem tohoto semináře je lepší pochopení sebe sama a možnost zlepšovat svou výkonnost a obecně psychické zdraví, protože budete vědět, které strategie a nootropika z prvního dne jsou pro Vás vhodné a které nikoliv.


 

VÍKEND 4: HLEDÁNÍ VLASTNÍ INDIVIDUALITY

Proč někteří lidé fungují skvěle na ketogenní dietě, zatímco pro jiné je vhodné stravování s hlavním podílem sacharidů? Jakto, že může na někoho fungovat extrémní paleolitická dieta, zatímco jiný člověk funguje na veganské stravě? Proč mezi sebou neustále soupeří různé výživové směry, kde každý z nich hájí svůj píseček? A jak je možné, že pokud chcete, tak najdete vědecké studie i osobní zkušenosti pro i proti jakékoliv dietě?

Odpovědí je, že záleží na Vaší individualitě (geny, působení prostředí a další faktory), které stravování pro Vás bude vhodné a které nikoliv.

V rámci sobotního semináře se věnujeme pochopení vlastní individuality: Jak se jako lidé lišíme ve funkci základních tělesných systémů (od trávení, přes zpracování živin, až po funkci nervové soustavy a množství neurotransmiterů), a proč se tedy musí lišit vhodný trénink, strava, suplementace i celkový životní styl, vedoucí k výsledkům, zdraví i osobní pohodě.

Na nedělním semináři potom přichází rozhřešení v podobě představení mé vlastní teorie genotypů (která vychází z několika empirických škol a současně je postavena na posledních poznatcích z genetiky a genomického testování). Příslušnost ke genotypu rozhoduje o Vaší individualitě, kladech i záporech Vašeho zdraví, přeměně postavy, výkonnosti nebo třeba i tom, jaká práce je pro Vás vhodná.

Cílem 4. víkendu je, aby každý jeden student poznal svůj genotyp, a tedy, jak by se měl z dlouhodobého hlediska stravovat, trénovat, na co si dávat pozor z hlediska zdraví, kam směřovat svou psychickou energii nebo třeba i jak vytěžit maximum z vlastního potenciálu.


 

VÍKENDY 5 A 6 JSOU ZATÍM TAJNÉ.

 

První ročník PL UNI proběhl během roku 2018 celkem 2x a v současné době není v plánu další běh studia. Na jaře 2019 se odehraje 2. ročník Univerzity. Pokud byste však měli zájem, aby byl otevřen nový běh prvního ročníku, napište mi prosím na email adam@risebyperformance.com s předmětem JSEM PRO. Pokud se sejde dost žádostí, jsem o tom ochoten uvažovat, jen upozorním, že cena za jeden seminář je 1200 Kč. 

 

Adam Česlík

 

It’s a dangerous businessgoing out of your door.“

 

 

PERFORMANCE LIFESTYLE

Performance lifestyle (PL) je komplexní stravovací systém, který funguje v České republice již od roku 2013 a za tu dobu jim prošlo několik tisíc klientů. Od profesionálních vojáků Armády ČR, profesionální sportovce z více než deseti různých sportů, přes podnikatele, manažery a pomáhající profese, až po běžné cvičence či ženy na mateřské. V posledních letech se však stále více a více zaměřuje také na prevenci vzniku civilizačních onemocnění, které se bohužel nevyhýbají nikomu z uvedených skupin lidí.

Z hlediska zdraví se systém PL zaměřuje na problematiku trávení, hormonů, imunity, ale také genů a epigenetiky.

V číslech:

 • Tisíce klientů, kteří jej aplikují na denní bázi.
 • 350 článků (zde na blogu a na odbojpt.cz).
 • 9 e-booků.
 • zatím 34 přednášek a 2000 účastníků.
 • a dalších 24 seminářů v rámci Univerzity PL za rok 2018.

Východiska poznatků systému Performance lifestyle jsou:

 • Analýzy aktuálních vědeckých výzkumů – oproštěné od nejčastějších chyb interpretace a špatné citace.
 • Vědomosti světově uznávaných kapacit z oblasti tréninku a výživy.
 • Léty osvědčené postupy z praxe špičkových doktorů moderní medicíny.
 • Propojení poznatků západní medicíny a tradičních lékařských systémů.
 • Osobní zkušenosti z praxe trenéra i psychologa.
 • Self-experimenty Adama Česlíka.
 • Výsledky stovek klientů z osobní praxe.
 • Kritériem pro začlenění jakéhokoliv poznatku do systému Performance lifestyle je přitom opakované potvrzení ve vědeckých výzkumech, které byly současně otestovány v reálné praxi.

Přednáška Nootropika (březen 2018)

Přednáška Moderní trendy (srpen 2018)

První přednáška o moderních trendech ve stravě a suplementaci (únor 2018).