ROZCESTNÍK: PROTOKOLY, VIDEO-PŘEDNÁŠKY, VIDEO-KURZY

AKTUÁLNĚ DOSTUPNÉ PRODUKTY:

Podrobný popis a možnost zakoupit všechny produkty získáte na hlavních stránkách systému PERFORMANCE.

I. PROTOKOLY PERFORMANCE LIFESTYLE


ÚVODNÍ PROTOKOLY – Pokud dlouhodobě toužíte po změně a chcete se cítit zdravější, silnější, odolnější a šťastnější, ale pro dosažení těchto cílů vám chybí řád, pevně nastavené a dlouhodobě udržitelné principy, tak tyto protokoly jsou přesně pro vás!

  • HOLISTICKÝ PROTOKOL: Komplexní průvodce celkem 12 oblastmi optimalizace zdraví a sebe sama, které vám pomohou rozvíjet radiální zdraví, odolnost na nemoc a rozvíjet váš životní potenciál. Protokol je vhodný jak pro naprosté začátečníky, ale své si najdou i ostřílení klienti.
  • DARK-SEASON PROTOKOL: Efektivní postupy pro životní styl, nastavení sezónního stravování a suplementace pro temnou části roku (podzim / zima) s cílem maximalizovat zdraví, energii a regeneraci. Protokol je vhodnou nadstavbou a rozšířením Holistického protokolu.
  • PL NATURAE: V tomto protokolu si osvojíte rutiny, neobvyklé typy tréninku, sezónní stavování či cirkadiánní přerušované hladovění + desítky praktických tipů k životnímu stylu, suplementaci a spiritualitě. Jste-li vlastníkem Holistického protokolu, tak Naturae vám dále rozšíří obzory.

NEURO-OPTIMALIZACE – Jedná se o část projektu Performance, ve které se zaměřujeme na zlepšení kognitivních schopností (paměť, myšlení), optimalizaci neurotransmiterových systémů (motivace, odpočinek, pracovní výkonnost, empatie) a vyrovnávání neurotypu (zohlednění individuality, pochopení silných a slabých stránek, dostávání se do vlastní síly a maxima potenciálu).

  • NEURO-BOOK (LEVEL 1)První úroveň neuro-optimalizace se týká základního porozumění tomu, jak můžeme ovlivňovat naše každodenní fungování, a řešit specifické problémy na úrovni mozku a psychiky.  Cílem je znát praktické postupy a řešení pro optimalizaci klíčových problematických oblastí.
  • NEURO-OPTIMALIZACE LEVEL 2: Tato úroveň přináší komplexní pohled na fungování 4 základních neurotransmiterových systémů, které vytvářejí podklad pro fungování mozku a psychiky, a rozhodují o našem prožívání a fungování v okolní realitě. Východiskem je poznat jednotlivé neurotransmiterové systémy (nikoliv pouze neurotransmitery), naučit se v nich v běžném živote uvažovat.
  • PERFORMANCE NEUROTYPY 3.0 (LEVEL 3): Třetí úroveň neuro-optimalizace se týká porozumění vlastní individualitě, z pohledu neuro systémů, ale i typu osobnosti, a to prostřednictvím určení vlastního neurotypu. Na základě toho se pak člověk učí vybírat potraviny, strategie, nootropika a postupy, které jsou pro něj nejvhodnější, respektive mu pomáhají vyrovnávat jeho neurotyp.

OPTIMALIZACE TRÁVENÍ – V těchto protokolech zaměřující se na optimalizaci trávení, se seznámíte s konkrétními postupy, jak se nejen zbavovat dlouhodobě vleklých trávících problémů + problémů s nimi spojených (např. problémy s pokožkou), ale současně jak tuto úroveň zdraví dlouhodobě posilovat a zvyšovat její odolnost na faktory moderního prostředí.

  • PL GUT PROTOKOL: Praktický protokol na 4 – 12 týdnů, jehož cílem je posílení 4 úrovní trávení (zvyšování trávící kapacity, podpora střevní bariéry a mikrobiomu + vylučování). Protokol můžete využít pro optimalizaci problémů, ale i jako posílení. Doporučujeme absolvovat 1 – 2x ročně.
  • NEMOC ZAČÍNÁ VE STŘEVECH: Protokol s 240 stran A4 + dvěmi video-přednáškami o komplexní problematice zvýšené propustnosti střev (leaky gut), vývoje pšenice a autoimunitních onemocnění. Protokol obsahuje základní i pokročilé eliminační diety, leaky gut protokol level 1 a level 2 + efektivní postupy pro optimalizaci mikrobiomu.

OPTIMALIZACE ZDRAVÍ: Tato kategorie produktů se zaměřuje na jedno komplexní téma vztahující se k našemu zdraví a jeho konkrétní optimalizaci. Tyto protokoly využití zejména ti, kteří v dané oblasti chtějí prohloubit své znalosti.

  • CIRKADIÁNNÍ PROTOKOL: Nadčasový protokol kompletně shrnující problematiku umělého osvětlení a jeho neg. vlivu na cirkadiánní rytmus, zdraví sítnice a vlivu na rozvoj civilizačních onemocnění. Protokol obsahuje přes 100 praktických tipů, včetně postupů pro noční směny, social-jetlag nebo např. jak cirkadiánně nastavit suplementaci.
  • HORMONÁLNÍ OPTIMALIZACE: Vše co potřebujete vědět o hlavních hormonálních systémech našeho těla, které nejvíce ovlivňují naše zdraví a vzniká u nich nejčastěji nerovnováha. Kromě optimalizace konkrétních hormonů zde taky najdete tipy k diagnostice a testování.
  • IMUNITAProtokol doplňující náš video-kurz PLV: Imunita, který představuje Holistický pohled pro optimalizaci imunity. Obsahuje desítky praktických tipů a rad + 4 specifické imunitní protokoly.
  • SUPERLÁTKYNejkomplexnější almanach o přírodních superlátkách a jejich efektu na naše zdraví. V tomto protokolu najdete podrobný popis o tradici, efektu a užívání o celkem 40 nejefektivnějších superlátkách na této planetě.

II. VIDEO PŘEDNÁŠKY: Video-přednášky Performacne Lifestyle představují průřez tématy Holistického přístupu ke zdraví, které buďto nejsou zpracované v protokolech nebo rozšiřují jejich problematiku o nový kontext a perspektivu.


NOVÉ PŘEDNÁŠKY:

  • Dopaminový systém: V této video-přednášce se dozvíte, proč je dopamin dobrý sluha, ale zlý pán, což je téma, které v dnešní době stále silnější nenaturálních dopaminových stimulů nabývá stále větší důležitosti. ​​​​​​​​​​​​​​Pochopením svého dopaminového systému, jeho obnovou a následnou optimalizací, můžete v životě dosáhnout značného posunu z hlediska energie, motivace, kreativity a celkového směřování kupředu.
  • Cirkadiánní biologie (světlo a zdraví): Zatímco většina lidí večerní blokací modrého světla končí, tak my začínáme! V této video-přednášce si představíme komplexní pohled na naší CIRKADIÁNNÍ BIOLOGII (CB), která je komplexnějším uchopením problematiky optimalizace cirkadiánního rytmu, ovlivňování našeho zdraví, a toho, jak využívat světlo ke svému posílení, a nikoliv, aby nás ničilo.
  • Stoupání po úrovních VědomíNaše Vědomí není během života stabilní, ale jeho úroveň se mění podle toho, v jakém žijeme prostředí, čím se obklopujeme, jaké lidi a informace si k sobě pouštíme a také jak na sobě pracujeme v meditacích nebo vědomé praxi. Tato přednáška přitom přináší extrémně důležitou perspektivu zkoumání úrovně vlastního Vědomí, která rozhoduje nejen o tom, proč lidem jdou/nejdou meditace a spirituální praxe, ale o celkovém vnímání okolního světa a prožívání života.
  • Performance Neurotypy 2.0: Teorie Performance Neurotypů se vyvíjela řadu let a s nejnovější verzí se setkáte ve video-kurzu Performance Neurotypy 3.0. Nicméně v této přednášce si můžete o jednotlivých Neurotypech doplnit další kontext + se dozvědět o dalších zajímavých neuro-optimalizačních postupech, mozkové bariéře nebo individuálně vhodných suplementačních protokolech.

STARŠÍ PŘEDNÁŠKY: Jedná se o přednášky, které jsou nyní exkluzivně zpřístupněny v rámci oslav 10 let výročí vzniku Performance Lifestyle a vy tak máte jedinečnou možnost, doplnit si přednášky a témata, které vám buďto unikly nebo jste-li nováčci, tak jste o nich třeba ani nevěděli.

  • Překonání vlastního stínuCílem této přednášky bude představit Vám, jak použít nejnovější vědecké poznatky z oblasti výživy, vědy o mikrobiomu, bio-hackingu, relaxačních technik a spirituality k tomu, abyste maximalizovali své psychické zdraví, životní spokojenost a efektivitu sebe-naplňující práce (ikigai). Jedním z hlavních témat bude také představení nového a integračního pohledu na prevenci a léčbu depresí a úzkostí, které se v naší společnosti objevují stále hojněji.
  • Překonání vlastního osudu: Na této veřejné přednášce se podíváme na nová a palčivá témata, tentokrát z oblasti toho, jak změnit ty aspekty našeho zdraví, vzhledu, psychiky a života obecně, které nám současná společnost většinou vkládá do hlavy jako „neměnné“, „předurčené“ nebo „geneticky dané“.
  • Na hraně poznání: Na této přednášce se vypravíme až na samotný okraj vědeckého poznání (edge of science), kdy si představíme nejnovější studie a poznatky z oblastí anti-aginguvlivu světla na zdravíekologie planety a změněných stavů vědomí. Hlavním cílem přednášky přitom bude nejen upozornit na nové a palčivé problémy, se kterými se běžně setkáváme ve svých životech, ale nabídnout také jejich efektivní praktické řešení.
  • Moderní trendy ve stravě a suplementaci: Přednáška představující 10 témat, u kterých se věnujeme těm nejpalčivějším otázkám z hlediska spalování tuků, nejefektivnějších tréninkových postupů, nastavení makroživin podle genetiky i somatotypů, ale také z hlediska zvyšování psychické výkonnosti, osobní pohody a celkově štěstí v životě. Představíme si desítky praktických strategií, kterými můžete ihned zlepšit svůj život k lepšímu, stejně jako ty nejefektivnější byliny a přírodní suplementy.
  • Neurohacking a nootropika: Přednáška Neurohacking představí nejpalčivější témata z oblasti zvyšování psychické výkonnosti: Od optimalizace zdraví mozku, přes zvyšování krátkodobé a dlouhodobé paměti, motivace či Vaší produktivity, až po komplexní rozbory jednotlivých nootropik i jejich kombinace. Dostane se také na téma zneužívání drog a stimulantů. Představíme si desítky praktických strategií, kterými můžete ihned nastartovat svou výkonnost, stejně jako plejádu nejefektivnějších nootropik.
  • Biohacking: Přednáška Biohacking prezentuje nejpokročilejší informace o tom, jak optimalizovat svou ranní a večerní rutinu a světelnou hygienu během dne pro obnovu cirkadiánního rytmu, výkonnosti i zdraví. Dále přidává témata nastavení stravování, suplementace a nootropik. Měření a interpretace hormonálních a genetických testů. Protokol pro hacknutí mikrobiomu a maximalizaci zdraví mitochondrií (anti-aging) a přidává praktická meditační a dechová cvičení.
  • Neurotyping (Poznej sám sebe)Historicky vůbec první představení Performance Neurotypů veřejnosti, kde se dozvíte o efektu a individualitě na úrovni neurotransmiterů, o samotné teorii Neurotypů a praktické tipy pro optimalizaci. Protože se jedná o nejstarší verzi Performance Neurtypů, tak lze přednášku využít jako nadstavbu pro Neurotypy 3.0 a 2.0.

III. VIDEO-KURZY: Nejnovější vzdělávací platforma systému Performance Lifestyle, která vznikla v roce 2021, přinášející komplexní uchopení velkých témat ve formě série video-přednášek a k nim vázaných exkluzivních protokolů.


PERFORMANCE NEUROTYPY 3.0Poznejte, jak funguje neuro-optimalizace na třetí úrovni, stanovte svůj neurotyp, zaměřte se na přizpůsobení životního stylu, a dosáhněte úrovně optimalizace, která byla lidem po dlouhou dobu odepřena. Teorie PERFORMANCE NEUROTYPŮ stojí na základech mého vzdělání psychologa a šesti let jejího vyvíjení a aplikaci s klienty a studenty. Jedná se o pokročilou úroveň pochopení vlastní individuality, potřeb a toho, jak skrze optimalizaci zdraví mozku a psychiky zlepšit všechny oblasti svého života.

SUPERNATURAL: Tento video-kurz je po ODBOJ-PT vůbec největším projektem našeho systému, který se vydává směrem Spirituality. V rámci 12 týdnů, kdy se vám každý týden odemyká jedna lekce (přednáška + praktický protokol) postupně optimalizujete zdraví svého těla, mysli a hlavně Vědomí! Naučíte se pracovat s dechem, emocemi, mozkovými vlnami, absolvujete vedené meditace, budete se učit rozpoznávat podvědomé programy a zbavovat se závislostí a mnohem více. Čeká vás 15 hodin edukačních videí a materiálů, přinášejících teorii i praxi!

FRAGMENTY JÁ:  Vědomí a nevědomí je přirozenou součástí každého z nás. Žijeme přitom ve společnosti, v rámci které často do svého nevědomí posouváme (za stěnu amnézie) nezpracovaná témata, emoce, vnitřní konflikty a traumata. A ty v nás potom žijí vlastním životem, a mohou nás negativně ovlivňovat psychicky i psychosomaticky. Po letech co toto téma probírám a aplikuji s lidmi za uzavřenými dveřmi Performance univerzity a našich workshopů můžete nyní konečně plně nahlédnout svého nevědomí.

BIOREGENESISV rámci tohoto video-kurzu se společně vydáme na dobrodružnou cestu poznání toho, jakým způsobem vzniká naše životní energie. Cesta nás zavede až na samotnou nejnižší úroveň našeho těla, na úroveň mitochondrií. Dozvíte se spoustu informací o životní energii, jak v tradičním pojetí starém tisíce let, tak v pojetí moderní vědy, kdy v tomto kurzu jejich spojením dosáhneme integrálního a holistického pohledu, jak můžete svou energii obnovovat, zvyšovat a optimalizovat v každodenním životě. Kurz je rozdělen do celkem 7 na sebe navazujících lekcí, kde se dotkneme různých zdánlivě nesouvisejících témat, které se Vám budou postupně skládat jako dílky skládačky do vyššího celku.

IMUNITA: Jedná o první video-kurz z dílny Performacne lifestyle, ve kterém se naučíte vše o společné evoluci imunity (imunitních buněk) a  patogenů (viry a bakteriemi), dozvíte se o příčinách plošně snížené imunity populace, a postupně se vypravíme po jednotlivých patrech holistického pohledu na fungování našeho těla, imunity i zdraví. Součástí jsou celkem 3 úrovně imunitního protokolu, které obsahují několik desítek praktických strategií, a stejně tak podrobné přehledy o naturálních postupech, suplementaci a superlátkách.​​​​​​​

MYKOPEDIE: Video-kurz (+ bonusový protokol), jehož tvorba pro nás byla naplňujícím procesem, protože se týká tajuplného světa medicinálních hub a jejich velebujícímu vlivu na naše zdraví, odolnost a psychiku. Jedná se o téma pro „fajnšmerky“, kteří chtějí hlouběji proniknout do této kategorie suplementace a to včetně porozumění její kvalitě a specifických cílů jejich využití.

IV. TRÉNINKOVÁ APLIKACE – ODBOJ: Tréninková aplikace ODBOJ PT je vhodná pro ty z Vás, kdo chtějí každý měsíc dostávat nový tréninkový plán s postupnou progresí, návody a videa pro všechny použité cviky, a rady, jak se k tomu stravovat a co suplementovat – a to vše s ohledem na Váš cíl, či dokonce individualitu!


FAT BURNING SPECIALIZACE: Specializace zaměřená na ty nejefektivnější postupy pro spalování tuků! Zapomeňte na hodiny monotónního kardia a vydejte se cestou tréninku který nakopne váš metabolismus, podpoří hormonální rovnováhu a připraví vás na budování svalové hmoty, síly a celkové výkonnosti!

HYPERTROPHY SPECIALIZACE: Je-li vašim cílem budovat funkční svalovou hmotu, ale už se roky potýkáte se stagnací a ztrátou motivace do tréninku, tak hypertrophy specializace je právě pro vás! Osvojíte si ty nejefektivnější tréninkové proměnné pro podnícení svalového růstu, se zachováním nízkého % tuku, bez nutnosti střídat „objemové“ a „rýsovací“ fáze.

MAXIMAL STRENGTH: Trénink dle specializace zaměřené na budování maximální síly vám pomocí pestré škály tréninkových metod pomůže budovat nejen maximální sílu, ale taky funkční svalovou hmotu a houževnatost. Pokud je u vás svalová síla slabou stránkou, tato specializace vám pomůže udělat ze slabé stránky přednost!

MAXIMAL PERFORMANCE: Tréninková specializace zaměřené na všestrannou výkonnost, která vám umožní podat maximální výkon kdykoliv a kdekoliv, bez ohledu na podmínky! Pokud vás na tréninku neuspokojí nic jiného, než si sáhnout na dno svých sil, tak v této specializaci se budete cítit jako doma!

ZAČÁTEČNÍK: Pokud jste začátečníkem a doposud jste neměli zkušenosti se silovým, potažmo Performance tréninkem, tak vás tato specializace (2 měsíce) připraví na náročnější tréninkové protokoly, kdy si následně sami vyberete jakou cestou se vydat.

V. PERFORMANCE TRAINING 1.0


PT ZERO: Úvodní protokol do systému Performance training! Protokol na 16 týdnů.

PT 1.0 RAISE THE BAR: PT 1.0 Raise the bar je tréninkový protokol, který kombinuje to nejefektivnější ze silového tréninku ve stylu ostatních protokolů Performance Training, a přidává k tomu zcela nové cviky, metody a tréninkové principy.

PT 1.0 RENEGADE OF TRAINING: Představuje extrémně náročný trénink (první měsíc funkční hypertrofie a strukturních základů je více adaptační), a během jeho délky (16 týdnů) můžete dojít nejen naprosto neuvěřitelných výsledků, ale současně také nepěkného přetrénování (pokud to neuregenerujete).

PT  LA FEMME (pro ženy): První protokol PT, určený přímo pro ženy! Jednoduchý, ale velice elegantní a efektivní. Ženy, které se zaměřují na silový trénink mohou klidně cvičit od PT ZERO všechny protokoly, ty které zajímá spíše postava, tak mohou trénovat podle pokročilejšího Queen of shape. Pro všechny ženy začátečnice ale vznikl tento minimalistický protokol, který obsahuje trénink, jež můžeme zařadit do PT 1.0 jako úvodní protokol pro ženy.

VI. PERFORMANCE TRAINING 2.0: Protokoly z druhé úrovně systému PT, které se zaměřují na kombinaci silového a vzpěračského tréninku.


YOU ARE (NOT) BEGINNER: Úvodní protokol silového vzpírání v PT, vhodný pro začátečníky.

YOU ARE (NOT) ADVANCED: Navazující protokol silového vzpírání v PT, vhodný pro pokročilé.

YOU ARE ELITE: Závěrečný protokol silového vzpírání v PT, vhodný pro elitu a absolventy předchozích dvou protokolů.

VII. PERFORMANCE TRAINING 3.0


COMBINE TRAINING: První z PT 3.0 protokolů je zaměřen na 5 hlavních oblastí tréninku: Zvyšování silové, svalové a metabolické vytrvalosti, maximální síly, koordinace a rychlosti. Obsahuje cviky a hlavně tréninkové metody a postupy, které nejsou v jiných protokolech (jako různé typy intervalových tréninků, performance circuitů, mobility, skoků přes švihadlo, kruhových tréninků a testování disciplín).

SILOVÁ GYMNASTIKA:

  • TRAINING FOR WARRIORS 1: Training for warriors 1 (TFW 1) je prvním protokolem, ve kterém jsem po letech žádostí představil základy silové gymnastiky, progres v kalistenice, a rozvoj lokomoce! Trénujte i vy v jakýchkoliv podmínkách – ve staré tělocvičně, doma, venku, na pláži!
  • TRAINING FOR WARRIORS 2: Druhý díl silové gymnastiky v sobě kombinuje 2 protokoly (které vyšly původně samostatně), které obsahují doslova zapomenuté znalosti tréninku a progrese na gymnastických kruzích, naučíte se na nich klikovat, dipovat, shybovat, dělat levery, a hlavně – naučíte se sérii navazujících variant muscle-upu! Vše pak spojíte do sestavy. Protokol však opět zahrnuje také přímo PT silovou gymnastiku, a tedy využití externích vah, pokročilé progrese, pro funkční sílu a přeměnu postavy.

PROTOKOL PRO ŽENY:

  • QUEEN OF SHAPE: Hlavní tréninkový protokol pro ženy – využití trénink PT pro přeměnu postavy (nejen pro bikiny fitness). Oproti protokolu La Femme, toto je hlavní tréninkový protokol pro ženy, který Vás naučí využívat metody PT tréninku pro přeměnu postavy.

ZÁVĚREČNÉ PROTOKOLY:

  • MEN IN ARMS: Protokol Men in arms byl koncem jedné velké éry  (zlatého věku) Performance training. Vznikal ve spolupráci s vojáky a speciálními složkami armády ČR.  Byl vystavěn na 10ti letech předchozích zkušeností, a přináší trénink, který v takové podobě nikde jinde nikdy nevznikl. Celkem 53 navazujících tréninků (každý jiný), které slouží jako finální test Vaší výkonnosti – napříč nejen všemi oblastmi silového tréninku PT (powerlifting, vzpírání, strongman, silová gymnastika, hypertrofie, atletický), ale i netradičními disciplínami ve vnějším prostředí (plavání, šplh, běh). Vyzkoušejte ultimátní test své výkonnosti nebo použijte jako finální protokol celého systému!
  • WEEK OF JUSTICE: Cílem super-akumulačního týdne je během jednoho týdne odcvičit celkem 11 extrémně těžkých tréninků. Při vhodně zvolené stravě, suplementaci a regeneraci zareaguje tělo na tento extrémní režim novým růstem, zvýšením síly i výkonnosti. Po několika dnech superkompenzace pak uvidíte výsledky, o jaké se člověk běžně snaží dlouhé měsíce.

VIII. PERFORMANCE TRAINING 3.0 SPECIALIZACE


PT 3.0 BICEPS AND TRICEPS: Pokud chcete z Vašich ochablých paží udělat svou nejsilnější stránku, nestačí je cvičit v rámci normálního tréninku, ale musíte podstoupit specializační fázi, kdy se budete soustředit primárně na ně. PT3.0: Biceps and triceps obsahuje unikátní specializační tréninkový plán na biceps a triceps na osm týdnů, který povede k radikálnímu nabírání svalové hmoty.

PT 3.0 BENCHPRESS AND CHEST: Specializační tréninkový protokol zaměřující se na budování svalové hmoty a síly prsních svalů, včetně rozvoje maximální síly na bench-pressu. Pokud toužíte dosáhnout královského progresu a překonat zdánlivě nepřekonatelnou stagnaci této svalové skupiny, je tato specializace právě pro vás!

PT 3.0 OVERHEADPRESS AND DELTS: V rámci této specializace se zaměříte na rozvoj vertikálních tlakových cviků a budování svalové hmoty ramen. S tímto protokolem se tak vydáte na vyzývavou 8 týdenní cestu (každý týden nový tréninkový rozpis), na jejímž konci sklidíte zasloužený silový a svalový progres, kterému byste se klasickým tréninkem ramen / tlakových cviků ani nepřiblížili.

PT 3.0 SQUATS AND LEGS: Specializace zaměřená na rozvoj síly dřepu a nabírání svalové hmoty nohou. Čeká vás 8 týdnu variabilního tréninku, spoustu doprovodných informací o tréninkových proměnných, anatomické přehledy a hlavně zábavný trénink, pomocí kterého můžete i z „chicken“ legs svou dominantu.

PT 3.0 DEADLIFT AND POSTERIOR CHAIN: Poslední specializační protokol se zaměřuje na zadní svalový řetězec (od lýtek, až po trapézy) a mrtvý tah, jakožto hlavní cvik cílící na tuto svalovou skupinu. Absolvováním tohoto protokolu můžete sklízet cenné výsledky pro všestrannou výkonnost, prevenci zranění a překonání stagnace v důsledku slabých míst.

IX. PT 3.0 – DAWN OF PERFORMANCE 

DAWN OF PERFORMANCE – HYPERTROPHY PROTOKOL: Specializační protokol s jediným cílem – Podnítit svalovou hypertrofii a nabrat čistou a funkční svalovou hmotu.

DAWN OF PERFORMANCE – FAT BURNING PROTOKOL: Specializační protokol zaměřený na nejefektivnější postupy pro spalování tuků a podnícení metabolismu.

DAWN OF PERFORMANCE – MAXIMAL STRENGTH: Specializační protokol zaměřený na budování maximální síly a funkční svalové hmoty.

DAWN OF PERFORMANCE – MAXIMAL PERFORMANCE: Specializační protokol zaměření na budování všestranné maximální výkonnosti.

X. TRÉNINKOVÉ PROTOKOLY DLE SOMATOTYPŮ:


FAT TYPE: Vhodný pro muže s 20%+ tukové tkáně nebo pro ženy 30%+ tukové tkáně.

PLUMP TYPE 1: Vhodný pro muže s 12 – 20% tuku nebo pro ženy 20 – 30% tuku.

PLUMP TYPE 2: Vhodný pro pokročilejší cvičence. Pro muže s 12 – 20% tuku nebo pro ženy 20 – 30% tuku.

LEAN TYPE: Vhodné pro muže 8 – 12% tuku nebo pro ženy 13 – 20% tuku.

MUSCLE TYPE: Vhodný pro muže pod 8% tuku nebo pro ženy pod 13% tuku.

HARD-GAINER: Vhodný pro muže pod 8% tuku nebo pro ženy 13% tuku, ale s chronickým nedostatkem svalové hmoty / neschopnosti nabrat svalovou hmotu.


PRODUKTY PERFORMANCE LIFESTYLE / TRAINING

WWW.PLSTYLE.CZ