Alternativní pohled na přístup k zamezení šíření koronaviru, a proč může být léto pro jeho zničení klíčové.

Existují dva úhly pohledu na řešení současné problematiky okolo koronaviru. Ten první spočívá v maximálních restrikcích a represích, které aktuálně aplikujeme v ČR, a které mohou vést už jen k plošné karanténě (která se 24 hodin po natočení tohoto videa právě řeší). Snažením tohoto přístupu je postupné projevení a podchycení všech nakažených (kterých může být až 10x více než těch aktuálně projevených) a současně zabránění dalšímu šíření viru.

Já, stejně jako někteří další lidé, si ale myslím, že to nebude stačit. A není možné dlouhodobě setrvávat v karanténě a stopnout v podstatě ekonomiku naší země. Nejsme komunistická země a nemáme vybavení jako v Čině, aby fungovala maximální izolace.
 

 

Koronavirus a vytvoření kolektivní imunity

Existuje ale ještě jedno řešení, které zatím nemusí být aktuální, ale časem se může ukázat jako nouzové řešení. Spočívá v tom, že by se separovali oslabení a nemocní lidé + ohrožená populace. Ti by byli v izolaci, ale pro jejich vlastní dobro. A zbytek společnosti by podobně jako za války „narukoval do zbraně“, začal normálně fungovat, chodit do práce a děti do škol (protože stopnout školy a poslat děti na hlídání k prarodičům je to nejhorší možné řešení).

Tento postup je aktuálně zaveden ve Velké Británii a Švýcarsku, kde však začali možná příliš brzy (viz dále).

To by samožřejmě znamenalo vyšší expozici koronaviru a jeho šíření společností, s čímž však tento plán počítá.

V takové chvíli by však nakažení setrvávali doma (tak jako tomu je i nyní, pokud se nejedná o komplikovaný průběh) a vyléčili se z koronaviru pomocí své nativní imunity, která se během miliónů let evoluce adaptovala na ničení virových onemocnění. Naší nativní imunitě pouze musíme dát čas (někdy podobně jako u chřipky, někdy 14 dní) a pokud je potřeba tak projít horečkou, kterou tělo virus ničí (viz článek: COVID-19: NATURÁLNÍ POSTUPY PRO PODPORU IMUNITY A CELKOVÉHO ZDRAVÍ).

Ve chvíli, kdy si člověk projde touto nemocí a zdolá ji, vytvoří si protilátky a stane se imunní.

Z Číny přicházejí zprávy o tom, že adaptivní imunita skutečně funguje, byť někteří lidé onemocněli 2x což lze vysvětlit tím, že pravděpodobně existují dvě odlišné mutace viru (L a S formy), onemocnění nemuselo být doléčeno nebo si člověk nevytvořil dostatek protilátek.

A když díky tomu získá dostatečné množství zdravé populace adaptovanou imunitu, tak se přirozeně podaří zastavit šíření viru.

Že je tenhle přístup čiré bláznovství, protože v prvé řadě nevíme, zda má dostatek lidí dostatečně silnou imunitu?

 

A proč máme nejlepší šanci jej zničit v létě

Natura medica

A tím se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu sdělení videa, které tu tak trochu přepisuji:

Součástí téhle strategie by totiž bylo celoplošné zvyšování imunity.

Jak?

Nebylo by potřeba užívat žádné speciální suplementy nebo vést populaci ke zdravému životnímu stylu.

Během jara a léta totiž máme přirozeně maximalizovanou imunitu díky slunci, které vytváří v těle aktivní formu vitaminu D (která má jinou účinnost než ten ze suplementace) a díky ní (ale i dalším faktorům) máme ve světlé části roku maximální kapacity k tomu virus ve svém těle porazit.

A hlavní terapií by tak bylo cílené chození ven a do přírody, kdy by přirozeně vznikaly menší skupinky lidí (pořád by to asi chtělo omezit velká setkávání lidí v uzavřených prostorách jako jsou koncetry, kdy se můžete najednou naočkovat příliš velkým množstvím viru).

Proč to ale řešit takto, když se to možná podaří vyřešit měsíční izolací lidí?

Existuje sice určitá pravděpodobnost, že se virus za další měsíc může podařit zastavit izolací lidí, pak ale nebude mít skoro nikdo protilátky. A pokud ve společnosti koronavirus přežije, tak se může na podzim vrátit s novou silou (mutací), a budeme mu čelit znovu přes zimu, kdy máme díky nedostatku slunce naopak imunitu nejnižší (hlavně na začátku a na konci zimy, což se projevuje epidemiemi chřipky).

 

Finální verdikt:

Byť to může po tomto textu znít paradoxně, tak v této chvíli vítám kroky vlády k vytvoření karantény a všech těch restrikcí, protože se udrží virus na uzdě a získáme více času pomoci aktuálně nemocným. Zabrání se nekontrolovatelnému šíření.

Pokud se ale nestane zázrak a virus skutečně nezmizí nejen u nás, ale i v okolních zemích, tak, abychom nemuseli žít půl roku v karanténě a strachu, by bylo možná vhodné zvážit posléze i další krok. Tedy začít normálně žít, stále ještě separovat nemocné a v případě, že virus znovu propukne, tak mu čelit s nově posílenou imunitou a zničit jej pomocí našich milióny let starých obranných schopností. Izolace a separace tak mohou virus zpomalit, otázkou je, jestli se nám jej pomůže zbavit. Existuje však i nová naděje, jak se vypořádat s touto skrytou hrozbou.

Výsledky ze Švýcarska a Británie nám ukáží, jak tato metoda funguje, nebudou pro nás ale ještě zcela relevantní, protože zatím není dostatek slunce (a o tomhle benefitu se běžně neví).

Dokážu si ale představit, že když si během dvou dní začali influenceři šít roušky, a společnost dokázala, že umí držet při sobě (viz např. i projekt Učítelka České televize), tak by osvěta o pozitivním vlivu slunce na imunitu šla směle rozptýlit mezi populaci a to řádově rychleji než se šíří virus.

P.S.: Z minulosti existují záznamy o tom, že se nemocní zavírali do sanatorií, kde se léčili pohybem či sezením na čerstvém vzduchu a slunci. A možná by stálo za to začít o ní více uvažovat i v moderním světě.

P.S.2: Na počátku 20. století existoval také léčebný postup, kdy se lidem, kteří si vytvořili protilátky proti Španělské chřipce, odebírala krevní plazma (která je obsahuje) a dávala se jako naturální vakcína potřebným lidem.

Adam Česlík

SHRNUTÍ CELÉHO POSTUPU:

Tady ještě posílám shrnutí postupu, který by se lišil od GB / Švýcarska a byl efektivnější protože už jsme nyní prošli restrikcema a karanténou:

1. Zavření obchodů, restaurací a sdružování lidí. Zavedení povinných roušek pro ty co chodí ven a do práce. Karanténa (aktuální řešení).
2. Ve chvíli, kdy se vypořádáme s aktuálními případy a zdravotnictví bude mít možnost se nadechnout (a současně bude minimalizovano nekontrolované šíření), tak se restrikce zruší pro zdraví lidi do věku 55 let.
3. V karanténě by pokračovali lidé nad 55 let (či nad 65 let podle uvážení a konkrétního zdravotního stavu), dále lidé s plicním onemocněním, diabetici a lidé s poruchou krve-tvorby (viz aktuální poznatky a korelační studie, které jsem dával na stories) + lidé, kteří by se na to necítili.
4. Začalo by se normálně pracovat, otevřely by se restaurace, zatím by se nekonaly koncerty a akce nad 100 osob.
5. Rozjela by se kampaň, kde by se místo na mytí rukou upozorňovalo na to, aby lidi ve slunečné dny chodili byť po práci na 30 – 60 minut na slunce bez brýlí, krémů a nechali ho dopadat na co největší plochu těla.
6. Pokud by se začal virus šířit, tak by nemocní lidé zůstavali doma v izolaci a v nemocnicích by se řešili pouze těžší případy, aby nedocházelo k sekundární kontaminaci.
7. Pro nemocnou a rizikovou populaci by se dbalo na informační osvětu o přirozeném zvyšování imunity (např. úloha cirkadiánního rytmu, slunce, melatoninu a dalších faktorů, které zmiňuji ve článku risebyperformance.cz/virus) + možnost využití syntetických i přírodních látek s antivirálním efektem.
8. V rámci zdravé populace by se využilo slunce k posílení imunity, prodělání nemoci a vytvoření protilátek.
9. Protilátky z krevní plazmy by se následně mohly zavést jako prevence i léčba ohrožených (současně se o tom uvažuje jako o jedné z možností – upozorňoval na to i jeden z odborníku na virovou genetiku David Sinclair, PhD).
10. Virus by buď přirozeně vymřel díky tomu, že by jej zdolali lidé se silnou imunitou, kteří by jej nešířili mezi slabou populaci nebo by postupem času vznikla kolektivní imunita, což by se muselo stihnout do poloviny září.

A to by byl konec koronaviru s tím, že už za 14 dní bychom mohli jako společnost téměř normálně fungovat.