Seminář PT 1.0: Maximální síla a hypertrofie

Level 1 | Praha – Ne: 5. 3. 2017 (10.00 – 16.00) | 1500 Kč – 6 hodin


Systém Performance training je zde pro své klienty již 4. rokem. Za tu dobu vyšly téměř dvě desítky tréninkových protokolů, které představují taje a zákoutí tisíců variant a permutací všech myslitelných i nemyslitelných cviků, stovky tréninkových rozpisů a desítky pokročilých principů. Několik tisíc klientů prošlo nástrahami těchto protokolů a spousta z nich dosáhla mistrovství v budování a ovládání svého těla jako nikdy předtím. Přesto až doposud jeden důležitý aspekt systému Performance training chyběl: PRAXE.

Mít před sebou dopodrobna sepsaný tréninkový protokol je věcí jednou, umět jej aplikovat v praxi pak věcí druhou: Od techniky základních cviků, přes jemné nuance nastavení tréninkových proměnných, až po dlouhodobou periodizaci a upravování protokolů dle vlastních možností a schopností, všechny tyto faktory tvoří pro mnoho klientů riziko, díky kterému mnohdy selžou a nedokáží z daného protokolu vytěžit maximum. Pamatujte, že není špatného protokolu, pouze špatné aplikace. 

Seminář Performance training 1.0: Maximální síla a hypertrofie je zde pro všechny klienty PT (ale i neklienty), kteří stále tápou v technice základních cviků, aplikaci tréninkových proměnných nebo se potřebují ujistit, že dělají vše správně. Tento praktický intenzivní šestihodinový seminář Vám může ušetřit měsíce přešlapování na místě a umožnit do následujících let efektivně zdolávat nástrahy protokolů Performance training či vlastního tréninku.

 

Seminář PT 1.0: Maximální síla a hypertrofie

Datum konání: Ne: 5. 3. 2017
Čas konání: 10.00 – 16.00
Místo konání: Wolf gate, Horní Počernice (Praha)
Cena: 1500 Kč (early bird do 15. 2. 2017)
Rezervace:
Prerekvizity: Žádné, na tento seminář může přijít každý. Tolik řečeno, nejvíce z ní vytěží klienti systému PT, kteří získané znalosti následně aplikují při cvičení tréninkových protokolů PT.
Harmonogram:

 • 10.00 – 11.00: Umění a věda silového tréninku pro současný rozvoj maximální síly a svalové hmoty.
  • Tréninkové proměnné na úrovni protokolu
  • Tréninkové proměnné na úrovni tréninkového plánu
  • Dlouhodobá periodizace (mikro a makro periodizace, deload fáze, specializace).
 • 11.00 – 12.00: ATG dřep:
  • 2 možnosti technicky striktního provedení (rozbor techniky)
  • Zvyšování mobility pro ATG dřep.
  • Překonání stagnace pro zvyšování maximální síly.
  • Variace pro maximální hypertrofii.
  • Zdravotní aspekty dřepu – zesilování slabých míst.
 • 12.00 – 13.00: Bench-press
  • Technika pro rozvoj maximální síly.
  • Technika pro maximální hypertrofii.
  • Trénink strukturní rovnováhy pro prevenci zranění ramene.
  • Jak přidat instantně 10 kg na Vaši maximálku.
  • Překonávání stagnace na bench-pressu.
 • 13.00 – 14.00: Mrtvý tah
  • Od tělesné dominance odvíjející se typ provedení mrtvého tahu (4 základní techniky).
  • 13 největších chyb při provádění mrtvého tahu.
  • Vyvažování posterior chain pro dlouhodobý progres.
  • Tajemství mrtvého tahu (jak zvýšit svou maximálku instantně o 20kg).
 • 14.00 – 15.00: Military-press
  • 5 základních variant tlaku nad hlavu a od toho se odvíjející technika.
  • Tvorba strukturních základů pro maximální přenos síly na činku.
  • Zvyšování mobility pro military-press: Předloktí, lopatkový pletenec.
  • Permutace pro překonávání plateau v rozvoji síly a svalové hmoty.
 • 15.00 – 16.00: Tréninková autoregulace I a II. řádu
  • PLUS: Tréninkové tajemství KLDR.

Popis:
Cílem tohoto semináře je na nejobecnější úrovni zisk perspektivy, jak by měl vypadat efektivní trénink s dlouhodobými výsledky, a to jak z hlediska nabírání svalové hmoty, tak z hlediska rozvoje maximální síly.

Tato perspektiva bude představena na základě subsystému Performance training 1.0, který prokázal svou efektivitu v posledních letech u tisíců klientů. Na konkrétnější úrovni se jedná o seminář, který si klade za cíl představit aplikovanou podobu systému PT, pod vedením jeho zakladatele Adama Česlíka.

Seminář Vás tedy naučí správné technice základních a doplňkových cviků, naučíte se striktně dodržovat předepsané parametry tréninku i to, jak je dynamicky měnit z hlediska aktuálních podmínek (tzv. autoregulace). Díky tomu získáte nejen penzum poznatků o tom, jak z protokolů PT vytěžit naprosté maximum, ale také jak s nimi manipulovat z hlediska individuálního přizpůsobení vlastní osobě.

Cíle:

 1. Poznat, jak vypadá aplikace teorie z protokolů Performance training 1.0 v praxi.
 2. Osvojit si nejlepší možnou techniku základních cviků: ATG dřepu, bench-pressu, mrtvého tahu a military-pressu a jejich variant a vytěžit tak z protokolů PT 1.0 maximum.
 3. Dokázat aplikovat předepsané tréninkové proměnné na úrovni protokolu (frekvence, objem, intenzita, denzita, kapacita) i tréninku (série, opakování, váha, odpočinek, tempo, denzita).
 4. Pochopit principy autoregulace I. řádu aplikované na daný trénink: Použitá váha, odpočinek, objem, intenzita.
 5. Pochopit principy autoregulace II. řádu aplikované na tréninkový protokol: Mezofáze, deload fáze, trénink při nemoci a zranění.
 6. Získat poznatky o tom, jaké zákonitosti by měl splňovat trénink pro rozvoj maximální síly a svalové hmoty.
 7. Umět veškeré teoretické pozadí aplikovat ve vlastní praxi.

Součástí semináře jsou:

 • 2 přednášky.
 • 4 tréninkové jednotky.
 • Tištěné propozice.
 • Fotka s trenérem zdarma. 🙂

Pro maximální efektivitu doporučuji propojit zde získané tréninkové znalosti s efektivními postupy z hlediska stravy a suplementace, které získáte na o den dříve konané přednášce: Efektivní postupy pro přeměnu postavy.

 

Reference

Mgr. Adam Česlík

Mýty o stravě 1 - objemová fázeTvůrce a majitel tréninkového systému Performance training a stravovacího systému Performance lifestyle. Jeho tvrdý a nekompromisní přístup přinesl výsledky tisícům klientů, ať již v osobní praxi nebo prostřednictvím tréninkových a stravovacích protokolů.

 • Deset let trvající praxe v oblasti zvyšování výkonu a přeměny postavy.
 • Absolvování seminářů a učení se v osobním kontaktu od nejlepších trenérů po celém světě. 
 • Stovky neuvěřitelných přeměn klientů protokolů Performance lifestyle.
 • První přirozený experiment přerušovaného hladovění na světě.
 • Titul z psychologie z klinické specializace.
 • Sám je důkazem efektivity vlastního systému.

 

Proběhlé přednášky a semináře