Optimalizace zdraví Performance lifestyle

Elektrolyty, hydratace a elektrolytická rovnováha

Co jsou to elektrolyty?

Jako elektrolyty označujeme ionizované formy minerálů, kam patří sodík, draslík, hořčík, vápník, chlor a fosfor, kdy každý z nich plní v těle specifickou funkci a deficit kteréhokoliv z nich snižuje zdraví a funkčnost našeho organismu.

Jak už z jejich názvu vyplývá, tak nesou elektrické náboje, které ovlivňují přenos nervového signálu napříč celým nervovým systémem.

Mají taky zásadní vliv na regulaci tělesných tekutin, udržuji stabilní pH v krvi nebo umožňují správnou látkovou výměnu skrze buněčné membrány.

Elektrolyty můžeme přijímat z kvalitní celistvé a variabilní stravy a hlavně kvalitní mineralizované vody. Oba tyto hlavní zdroje přitom většinová společnost nemá optimální a tak se může snadno stát, že v organismu dojde k narušení ELEKTROLYTICKÉ ROVNOVÁHY. 

Správná koncentrace elektrolytů (ani moc, ani málo) v krvi nebo buněčném prostoru, napomáhá s udržováním rovnováhy tekutin v těle, celkovou hydratací a bezproblémovou funkci nervového systému.


Popis elektrolytů a co dělají v těle

Sodík: Sodík je velice důležitý elektrolyt a esenciální iont, který je přítomný v extracelulární kapalině každé jednotlivé buňky. Je zodpovědný zejména za regulaci tekutin v těle, ovlivňuje hydrataci buněk, podporuje přenos nervového signálu.

Chlor: Neboli chlorid, je hlavní záporně nabitý iont nacházející se v tekutinách mimo buňky a v krvi. Pomáhá udržovat rovnováhu tekutin organismu.

Draslík: Draslík je hlavní pozitivní iont / elektrolyt, který se nachází uvnitř buněk, kde ovlivňuje množství vody. Draslík je důležité mít v rovnováze se sodíkem, kdy společně ovlivňují hydrataci buňky. Draslík je dále důležitý pro přenos nervového vzruchu. Ovlivňuje tak kontrakci svalů, krevní tlak, paměť a celkovou činnost mozku, hladiny krevního cukru a svalové křeče.

Vápník: Vápník má v těle významnou fyziologickou roli. Podílí se na mineralizaci kostry, kontrakci svalů, přenosu nervových impulsů, srážení krve a vylučování hormonů.

Fosfor: Jedná se o elektrolyt, který je v těle přibližně z 85% zastoupen v kostech a zubech a zbylá část uvnitř buněk, kde se podílí na výrobě energie a na tvorbě metabolických energetických substrátu či tvorbě RNA a DNA. Důležité je, že se v těle se jeho drtivá část, v kombinaci s kyslíkem, mění na fosfát.

Hořčík: Nejhojněji zastoupený minerál v lidském těle, který se podílí na více než 600 enzymatických reakcí, včetně metabolismu energie. Je zásadní pro správnou funkci nervového systému a tudíž i kontrakci svalů, zdraví srdce a mozku. Současně jde taky o jeden z nejvíce deficitních minerálu ve společnosti.


Co v našem těle ovlivňují elektrolyty?

1. Zadržování vody v podkoží / tukové tkáni 

V případě, že Vám jde o vzhled postavy, tak mi pravděpodobně dáte za pravdu, že byste raději měli tvrdé a plné svaly, než mít svalovou hmotu na dotek podobnou nafukujícímu míči plném vody…

Proto, abychom se takovému stavu vyhnuli, tak je důležité mít správnou elektrolytickou rovnováhu, zejména mezi sodíkem a draslíkem, které ovlivňují kolik tekutiny budě uvnitř a kolik vně buněk, což mimochodem neovlivňuje pouze náš vzhled, ale hlavně naše celkové zdraví a správné fungování buněk.

Průmyslově zpracované potraviny (vysoký obsah soli) a nedostatečná fyzická aktivita, mohou rychle vést k nadměrnému množství sodíku, který se následně projeví jako vyšší zadržování vody vně buněk (extracelulárním prostoru) a způsobí tak vyšší míru zadržované vody organismu. (Mark L Zeidel, 2017)

Problém ale není sodík, jak se může na první pohled zdát, ale je to právě nerovnováha mezi dalšími elektrolyty, zejména draslíkem, který v průmyslově zpracovaných potravinách najdete, oproti soli, opravdu minimálně.

Zároveň čím vyšší fyzická aktivita, například ve spojení s letními tropickými teplotami, tím více je potřeba sodíku a současně draslíku, pro správnou hydrataci buněk a rovnováhu tekutin mezi extracelulárním a intracelulárním prostředím buňky.

2. Rehydratace buněk

Lidé mají běžně slova jako hydratace, dehydratace nebo rehydratace spojené s množstvím vypité vody a celkovým pitným režimem. To je přitom velice malá část skládačky tohoto důležitého tématu… PROČ?

Protože můžete pít 5 a více litrů vody denně a i přesto můžete být na buněčné úrovni silně dehydrovaní. Důvod je ten, že pokud pijete nadbytek vody, bez obsahu ionizovaných minerálu (elektrolytů), tak na jedné straně dochází k ředění koncentrace elektrolytů v krvi a snadněji se jich tělo zbavuje močí nebo potem a na straně druhé nedochází k optimálnímu osmotickému tlaku, který je důležitý pro výměnu látek v buňkách. (Molecular Cell Biology, 2000)

Pití remineralizované vody bohaté na elektrolyty dělá pravý opak a to, že podporuje rovnováhu a hospodaření s tekutinami v našem těle, rehydratuje a remineralizuje naše buňky, zvyšuje jejich napětí a umožňuje efektivnější fungování nervového systému.

3. Napětí na buňkách / výměna informace 

Elektrolyty jako draslík, hořčík a fosfor jsou daleko více přítomny uvnitř buněk (v intracelulárním prostoru), zatímco sodík, vápník a chlor jsou více obsaženy vně buněk (v extracelulárním prostoru). Díky jejich vzájemné distribuci mezi těmito prostory dochází ke změnám napětí na buněčných membránách, což zajišťuje životaschopnost buněk, umožňuje jim plnit jejich úkoly a sdílet mezi sebou informace. (M. Kowacz, 2020) 

Pokud máme optimální napětí (voltage) na našich buňkách, tak se můžeme na makro úrovni těšit z daleko vyšší úrovně energie, vyšší odolnosti proti vnějším vlivům prostředí (patogeny, toxiny, EMG) a celkově lepším well-beingem.

4. Nervová soustava – přenos vzruchu

Přítomnost a rozdílná distribuce iontů (elektrolytů) umožňuje přenos nervového vzruchu, který je šířen elektrochemicky, kdy elektrickou komponentu zajišťují právě elektrolyty.

Náš centrální nervový systém (CNS) vysílá elektrické impulzy (vzruchy) přes nervové buňky, za účelem komunikace s ostatními buňkami v našem těle. Elektrické impulzy jsou generované změnami elektrického náboje membrány buněk, ke kterým dochází v důsledku výměny elektrolytů skrze buněčnou membránu.  (Molecular Cell Biology, 2000)

5. Maximální síla a celková svalová práce

Jste-li sportovec a je vaším zaměřením maximální výkonnost a svalová síla, včetně dlouhodobého progresu, prevence zranění a přetrénování, tak se hold bez adekvátního příjmu elektrolytů neobejdete.

Tím, že naše nervová soustava přenáší elektrické impulzy prostřednictvím elektrolytů, které ovlivňují míru svalové kontrakce nebo míru zapojení jednotlivých svalových vláken, tak můžeme při jejich rovnováze podat vyšší výkon.

Například u hořčíku bylo zjištěno, že u testované skupiny podpořil maximální sílu na bench-pressu o 17,7%. (Lindsy S Kass, 2015).

Pozorované souvislosti mezi příjmem hořčíku a vyšší svalovou silou mohou vyplývat z důležité role hořčíku v energetickém metabolismu, membránovém transportu a svalové kontrakci. Hořčík zároveň jako jeden z nejvíce deficitních minerálu ve společnosti, bývá u sportovců mnohdy přijímán nedostatečně. (Diana Aguiar Santos, 2011)

Dále rozhodně stojí za zmínku sodík, který umožňuje stabilní přísun energie (nejen)pro vytrvalostní cvičení. Studie z roku 2016 zjistila, že triatlonisté, kteří suplementovali sodík během závodu Ironman, skončili rychleji než kontrolní skupina a cestou ztratili méně tělesné váhy z vyčerpání vody. (J Del Coso, 2016)

6. Kognitivní výkon a funkce mozku

Jak již bylo zmíněno, tak elektrolyty ovlivňují přenos informace mezi buňkami. Víte, kde probíhá největší výměna informací v našem těle? Je to v našem mozku, plném až 100 miliard mozkových buněk, nazývajících se neurony.

Jedním z nejdůležitějších elektrolytů ovlivňující funkci mozku, je bezesporu sodík, bez kterého by mozek nemohl iniciovat elektrické impulsy, které nervové buňky vyžadují pro správnou komunikaci. Při jeho nedostatku může vyvolat problémy typu: zvýšené únavy, bolesti hlavy nebo dokonce poškození mozku. (Fabrice Gankam Kengne, 2018)


Obnova elektrolytické rovnováhy

Dostat se do stavu elektrolytické nerovnováhy není žádná věda, ale poměrně častý problém, který může být nejčastěji způsoben celou řadou faktorů, na které je vhodné dávat si pozor. Patří mezi ně:

 • Častý náročný trénink 
 • Časté saunování / nadměrné pocení 
 • Dehydratace 
 • Dlouho trvající průjmy a zvracení 
 • Poruchy ledvin 
 • Nadužívání léku, jako jsou diuretika a projímadla

S těmito jednotlivými faktory nebo jejich kombinací, nejčastěji například častý náročný trénink, saunování a tropické letní teploty, mohou vést k různým příznakům elektrolytické rovnováhy, kdy za zmínku stojí rozhodně nejčastější:

 • Svalové křeče, únava
 • Bolesti hlavy
 • Časté močení
 • Nadměrné pocení
 • Zadržování vody
 • Zvýšená žízeň
 • Nepravidelný srdeční tep

Kdy užívat elektrolyty?

Pokud Vás napadá otázka, jestli užívat elektrolyty nebo neužívat, tak je důležité se v první řadě podívat na to, jakým žijete životním stylem, jestli trpíte nějakými problémy, které by mohly plynout z nedostatku nebo nadbytku elektrolytů a případně, jak vypadá Vaše kvalita stravovacích návyku, kvality vody a pitného režimu.

Obecně lze říci, že Vám elektrolyty přinesou řadu benefitů pokud:

 • Věnujete se silovému tréninku – Silový trénink, pro který je zásadní správné fungování nervové soustavy, je důležité mít ve své stravě / suplementaci obsažené elektrolyty, které Vám pomohou, jak s tréninkovým výkonem, tak regenerací nervového systému po náročném tréninku.
 • Celková sportovní výkonnost – Patříte-li mezi sportovně aktivní jedince, kteří se celoročně věnují variabilní fyzické aktivitě, od běhu po fitness nebo sportovní hry, tak spotřebováváte více elektrolytů aktivitou samotnou, vyšší mírou pocení nebo nedostatečným příjmem mineralizovaných tekutin či naopak nadměrným pitím demineralizované vody. Doplnění elektrolytů je tak pro aktivní sportovce důležitou části rovnice pro udržení jejich zdraví a dlouhodobě udržitelné výkonnosti.
 • V případě nerovnováhy (zadržování vody) – Pokud máte problém s přeměnou postavy a hlavní příčinou není nadměrná tuková tkáň, ale zadržování vody v podkoží, tak se jako první vyplatí vyřadit nadměrný příjem sodíku z průmyslově zpracovaných potravin a vyrovnat jeho poměr s ostatními elektrolyty pomocí jejich suplementace.
 • Nadbytek stresu – V návaznosti na problémy s přeměnou postavy v důsledku zadržované vody nemůžeme zapomenout na nadbytek stresu. Ten může při jeho chronickém působení vést k hormonální nerovnováze, která se projeví jako zvyšující zadržování extracelulární tělesné kapaliny (zvyšuje množství reabsorbovaného sodíku a vede ke zvýšenému vylučování draslíku). Máte-li ve svém životě vyšší úroveň stresové zátěže, tak elektrolyty Vám mohou pomoci zmírnit dopady stresu na zdraví.

Jaké jsou možnosti pro doplnění elektrolytů?

 • AlkalotPh+ 

Doplněk stravy vhodný zejména pro aktivně zaměřené jedince, který slouží k popíjení během náročného tréninku. Obsahuje: draslík, hořčík, sodík, vápník a dextrózu, jako rychlý zdroj energie při výkonu.

Produkt, který je určen opět pro sportovně aktivní jedince, ale taky pro ty, kteří mají ve svém životě vyšší míru stresové zátěže nebo chtějí podpořit přeměnu své postavy. Díky jeho kombinaci optimálního poměru 6ti elektrolytů a 12ti esenciálních aminokyselin, Vám Performance elektrolyt komplex pomůže se zvyšováním výkonu, regenerací, přeměnou postavy, ale taky optimalizací zdraví.

Obsah širokého spektra aminokyselin, dělá Performance Elektrolyt Komplex oproti zmiňovaným zástupcům komplexnější produkt pro podporu růstu a ochrany svalové hmoty, regenerace, podporu kognitivních funkcí, zdroj energie nebo regulaci chuti k jídlu. Důležitý bod je, že obsažené aminokyseliny jsou perfektně stravitelné, nezatěžují trávení a zajišťují, že se ty nejdůležitější dostaly rychle tam, kde je aktuálně potřeba pro zajištění optimálního chodu organismu.

Jak je to s dávkováním?

 • Základní dávkování: 1 odměrka ráno a 1 odměrka během tréninku.
 • Dávkování v případě náročnějších tréninku, vyšší míře stresu + horkého léta: 2 odměrky ráno a 2 odměrky během tréninku.
 • Dávkování pro čistě tréninkové cíle: 2 odměrky během tréninku.

O Performance Elektrolyt komplexu se můžete dočíst více informací na Instagramovém profilu @brainmaxcz , kde aktuálně tento týden vydáváme edukační příspěvky, týkající se, jak tématu elektrolytické rovnováhy, tak praktického užívání samotného produktu, efektu jeho jednotlivých složek a dalšího do praxe aplikovatelného know-how.

Pokud máte tento typ informací rádi, tak rozhodně doporučujeme Instagramový profil @brainmaxcz sledovat, protože se v následujících týdnech budeme věnovat dalším důležitým tématům v oblasti suplementace, zdraví a optimalizace.


Rizika, aneb všeho moc škodí

V případě, že se rozhodnete elektrolyty užívat, tak není vhodné to s nimi s nadšením přehánět, protože jejich nadbytek Vám může přinést více škody, než užitku.

Může se tak snadno stát, že s motivací zbavit se zadržované vody, můžete s jejich nadbytkem vody zadržovat více, mohou se objevit problémy s ledvinami, nadměrným močením, průjmy apod.


Závěr: Hydratace jako podceňovaný základ 

Vezmeme-li v potaz informace o fungování našeho těla až na buněčnou úroveň v souvislosti s minerály a elektrolyty, tak je až s podivem, že hydratace v pravém slova smyslu, je ve společnosti velice podceňované téma, které je daleko pod počítáním kalorii a jednotlivých makroživin.

Hydratace je přitom jedním ze základních pilířů našeho zdraví, bez kterého se neobejdeme a je proto potřeba na svou hydrataci pravidelně myslet, abychom se mohli vyhnout potenciálním problémům zdravotní problémům, ale hlavně dostali naše tělo do rovnováhy a umožnili mu co nejlépe fungovat.

Ať už jste více či méně aktivní sportovec, nebo nesportujete vůbec, tak dbejte na kvalitní celistvou stravu, dopřejte si čas od času kvalitní minerální vodu nebo si udělejte výlet k přírodnímu pramenu, případně využijte kvalitní doplňky stravy, které Vám elektrolyty dodají v ideálním poměru, pro zajištění potřebné elektrolytické rovnováhy.

STAY HYDRATED! 

Adam Česlík

Lukáš Rusek

Tým Performance Lifestyle


Kam pro další informace?

 • Jste-li odhodlaní začít brát své zdraví opravdu vážně nebo chcete na své, již započaté, cestě pokračovat s novým větrem v zádech, tak Vám doporučujeme náš nový Holistický protokol, kde najdete celkem 12 důležitých oblastí životního stylu, kterým se dlouhodobě vyplatí věnovat pozornost pro zdraví, energii, štěstí a naplnění v životě. Protokol, včetně více informací najdete na stránce: www.plstyle.cz/holistic
 • V případě, že patříte mezi nadšence, kteří chtějí jít opravdu do hloubky a chtějí znát pokročilejší postupy a informace, které jsou na opravdové hraně poznání, tak Vám můžeme s radostí nabídnout náš video-kurz: BIOREGENESIS, kde se věnujeme procesu bioregenerace z pohledu 6 elementů, které jsou skloňovány tisíce let v různých tradičních systémech po celém světě a dle moderní vědy víme, že ovlivňují fontánu věčného mladí – MITOCHONDRIE.
 • Pokud jste příznivci vyzývavých tréninku, tak nemůžeme zapomenout na naší tréninkovou aplikaci ODBOJPT, kde najdete celkem 4 tréninkové specializace (Hypertrofie, maximální síla, spalování tuků a maximální výkonnost). Kromě dohromady přes 50 tréninkových protokolů s celkem 900 cviků, včetně video techniky, v aplikaci najdete: 200 článku o stravování, zdraví a suplementaci, systém zvyšování hodnosti a hlavně spoustu dřiny a zábavy!

Může se Vám také líbit

Žádné komentáře

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..