Optimalizace zdraví Performance lifestyle

Zdraví mitochondrií jako klíč k vlastní dlouhověkosti?

Zrychlené stárnutí a chřadnutí těla nejsou přirozenými procesy. Vznikají v důsledku životního stylu, který narušuje vnitřní prostředí buněk, a ničí mitochondrie. Na základě nových poznatků vědy, lze naše zdraví rehabilitovat, a předčasné stárnutí odvrátit. Klíčové je přitom ozdravení a obnovení mitochondrií, které jsou do velké míry ovlivňovány našim životním stylem, i prostředím, ve kterém žijeme.


Co jsou to mitochondrie?

Jedná se o drobné fialové bakterie, které jsou ve velkém počtu součástí drtivé většiny našich buněk, ve kterých jsou zodpovědné za vytváření energie pro všechny buněčné procesy.

Mitochondrie byly miliardy let zpět samostatné organismy (bakterie), které si buňky během evoluce osvojily v rámci endosymbiózy. To bylo výhodné, protože mitochondrie umožnily buňkám získávat energii z tuků (mastných kyselin) a recyklovat energetické molekuly, a mít tak v podstatě nevyčerpatelný zdroj energie. 

Vyšší dostupnost energie pak umožnila vznik komplexnějších procesů, a postupný vývoj mnohobuněčného života. Bez mitochondrií bychom tu tedy dnes nebyli. 

 


Mitochondrie a naše zdraví

Jak mohou „nějaké“ fialové bakterie žijící v téměř každé buňce těla souviset s našim zdravím nebo dokonce rychlosti stárnutí?

Možná si ještě ze školy pamatujete , že energie vytvářená mitochondriemi se nazývá ATP. To přitom není pouze energie pro svalovou práci a aktivitu, ale univerzální energetické platidlo, potřebné pro fungování desetitisíců biochemických reakcí, které probíhají v každém okamžiku v buňce. Energie z ATP se tak podílí na vytváření proteinů, enzymů, hormonů a dalších esenciálních látek, které umožňují, aby různé typy buněk plnily svou funkci, kterou mají v těle.

Nepřetržitá dodávka energie ve formě ATP nás tak udržuje při životě, umožňuje plynulý chod našich orgánu (srdce, mozek, plíce…), funkci svalů a vlastně vše, co je spojeno se životem. Včetně toho, že díky vizuálnímu stimulu z očí do mozkové kůry a následnému vyhodnocení mozkem, nyní dokážete číst tento článek a ještě mu navíc porozumět. To všechno je energeticky zajištěno skrze správnou funkci mitochondrií. 

Jednoduše tedy můžeme říci, že činnost mitochondrií není spojena s pocitovou energií, ale s energií pro správné fungování celého těla, každé jedné buňky.


 

Zdravé mitochondrie jako klíč k dlouhověkosti

Pokud si představíme živiny z potravy jako motorové palivo (benzín), tak mitochondrie jsou našim motorem. A stejně jako u aut to není pouze o palivu, které do svého auta dáváte, ale hlavně o tom, jak výkonný motor máte. Zatímco čepované palivo se mezi auty zas až tak neliší, tak výkonnost motorů ano.

A úplně stejně to funguje v našem těle: Ke správnému chodu těla jsou sice potřeba živiny z potravy (palivo), klíčem k tomu, jak budete zdraví, a jak budete fungovat, je ale zdraví Vašich mitochondrií (kvalita a výkonnost motoru). 

Oproti běžnému přesvědčení není navíc většina energie (ATP) vytvářená přímo z kalorií z potravy, ale recyklací energetických molekul (jídlo by totiž nikdy nedokázalo pokrýt obrovskou energetickou náročnost toho, co se děje v buňce). A je proto extrémně důležité, jak zdravé a efektivní jsou Vaše mitochondrie, protože to přímo ovlivňuje, zda budou mít buňky dostatek energie ke správné funkci.

Zdraví mitochondrií je přitom více než cokoliv jiného, ovlivňováno Vašim životním stylem, a prostředím, ve kterém se pohybujete (viz poslední praktická část tohoto článku). Pokud do svého těla přijímáte substance (a frekvence), které mitochondrie zatěžují a ničí, nedodáváte jim dostatek prostředků pro obnovu nebo činností, které je posilují, tak to způsobuje zrychlené chřadnutí buněk.

Ty se pak musí častěji dělit, čímž se urychlují buněčné cykly, a tím i celý proces Vašeho stárnutí.

Většina lidí se při snaze o zdravý životní styl zaměřuje pouze na palivo, které do svého těla přijímají (kalorie z potravy), ale neřeší efektivitu a činnost svého mitochondriálního motoru. Mitochondrie jsou přitom extrémně citlivé na negativní faktory okolního prostředí i Vašeho životního stylu, které nemusíme aktuálně cítit jako škodlivé. 


 

5 hlavních příčin zrychleného stárnutí a degradace zdraví:

1. ŽIVOT VE MĚSTECH – Život ve městech je bohužel spjat s celou řadou negativ – od znečištění vzduchu a vody, přes hluk a stres, až po nedostatek kontaktu se zemí, nadbytek modrého světla a elektrochemického smogu. To všechno se na mikro-úrovni propisuje do stavu našich mitochondrií, a v dlouhodobém kontextu vede ke snižování životní energie, celkového zdraví a chřadnutí těla.

2. ALKOHOL, DROGY, KOUŘENÍ A CHEMICKÉ LÁTKY – Řada člověkem vytvořených chemických substancí, dokáže pronikat do buněk, kde pak působí toxicky na naše mitochondrie. Zvyšuje se pak produkce volných radikálů, zánětlivost a snižuje se zdraví buněk. 

3. NENATIVNÍ ELEKTROMAGNETICKÉ FREKVENCE (nnEMF) – Naše tělo funguje jako jeden velký vodič, který rezonuje s okolními elektromagnetickými frekvencemi. A zatímco život na Zemi se vyvíjel v kontaktu s velice specifickými přírodními frekvencemi, tak dnes se lidé bohužel koupou ve frekvencích nenativních, produkovaných mobilními a wifi sítěmi. Jejich hlavní nebezpečí, z hlediska dlouhodobého zatížení, spočívá v tom, že narušují elektrochemické fungování mitochondrií a tím z nás na makro-úrovni vysávají životní energii. 

4. MRTVÉ STRAVOVÁNÍ – Moderní, průmyslově zpracované stravování, neobsahuje dostatek mikronutrientů, fytolátek, chybí v něm některé důležité tuky (hlavně omega 3) a neobsahuje živé enzymy a bakterie. Obsahuje navíc často prozánětlivé substance. V konečném důsledku pak nepřináší pro správnou funkci buněk a mitochondrií dostatek živin a dlouhodobě urychluje chřadnutí a stárnutí. 

5. NEDOSTATEK SLUNCE – Za poslední dvě generace jsme se z plnospektrálního světla přesunuli dovnitř, kde se vystavujeme nepřirozenému spektru vlnových délek, zejména nadbytku intenzivního modrého světla. Lidem díky tomu chybí dostatek slunečního záření, které podporuje naší životní energii, a to právě působením na mitochondrie.

 

Moderní životní styl, a prostředí, ve kterém dnes většina lidí žije, nás pomalu ale jistě na mitochondriální úrovni ničí. To se projevuje snižováním životní energie, oslabením imunity, celkovým chřadnutím zdraví, a hlavně – zrychleným stárnutím. Nejedná se o faktory, které by Vás během několika měsíců nebo let zabily, ale které značně snižují kvalitu a délku života.

Díky novým vědeckým poznatkům dokážeme vysvětlit mechanismy, jak a proč k tomu dochází. Důležité pak je vzít život pevně do svých rukou, a začít optimalizovat svůj životní styl, stravování a prostředí, ve kterém trávíme čas. V systému Performance lifestyle učíme celé roky naše klienty, studenty nebo prostě jen followery, jak svůj život z hlediska těchto faktorů optimalizovat. Když se pak cítíte a fungujete lépe, tak máte více energie zlepšit směřování svého života, stejně jako lidí okolo Vás.

Pro pokročilejší pochopení celé této problematiky, i toho, jak optimalizovat zdraví svých mitochondrií, Vás odkáži na náš nový video-kurz Bioregenesis. Ten je finálním produktem několikaletého bádání, sbírání poznatků a jejich propojování do nové úrovně. V kurzu pochopíte okolní svět v novém kontextu, a hlavně – získáte sérii praktických postupů a technik, stejně jako návod na využití několika moderních technologií k tomu, abyste skutečně dokázali aktivovat proces bio-regenerace, který spočívá v ozdravení a obnovení mitochondrií, stejně jako buněk. 

Vidíme se tam! 

S pozdravem
Adam Česlík


VIDEO-KURZ PLV – BIOREGENESIS: MITOCHONDRIE A ŽIVOTNÍ ENERGIE

PŘEJÍT NA VIDEO-KURZ

V rámci tohoto video-kurzu se společně vydáme na dobrodružnou cestu poznání toho, jakým způsobem vzniká naše životní energie. Cesta nás zavede až na samotnou nejnižší úroveň našeho těla, na úroveň mitochondrií. Dozvíte se spoustu informací o životní energii, jak v tradičním pojetí starém tisíce let, tak v pojetí moderní vědy, kdy v tomto kurzu jejich spojením dosáhneme integrálního a holistického pohledu, jak můžete svou energii obnovovat, zvyšovat a optimalizovat v každodenním životě pomocí různorodých technik a novému způsobu uvažování o svém zdraví, výkonnosti, nemoci nebo stárnutí.

Kurz je rozdělen do celkem 7 na sebe navazujících lekcí, kde se dotkneme různých zdánlivě nesouvisejících témat, které se Vám budou postupně skládat jako dílky skládačky do vyššího celku.

Co vše je součástí tohoto video-kurzu?

  • Téměř 6 hodin video-přednášek, rozdělených celkem do 7 na sebe navazujících lekcí. 
  • Mitochondrion – fonátna věčného mládí. 
  • Životní energie jako kvantový fenomén.
  • Grounding a síla uzemnění.
  • Lidský elektromagnetismus a frekvence.
  • Nový pohled na energii a funkci vody v našem těle.
  • Sluneční záření a fotobiomodulace.
  • Tradiční pohled na životní energii: Prána, chi, čakrální systém.
  • Síla našeho Vědomí: Kultivace vnitřního světla.
  • BONUS: Praktická skripta s technikami a úkoly (vychází dodatečně).

 

Může se Vám také líbit

Žádné komentáře

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..