Neurotransmitery a psychika Performance lifestyle

Jak zlepšit činnost mozku, paměť, myšlení a kognici? (Video-podcast #3)

Zdravím přátele! V tomto novém video-podcastu se společně podíváme na oblíbené a pro mnoho lidí důležité téma, kterým je optimalizace mozkové biochemie a celková podpora zdraví našeho mozku!

Tentokrát však nepůjdeme směrem Holistického přístupu ke zdraví a životnímu stylu, byť si tento základ stejně v krátkosti zmíníme, ale naopak se vydáme směrem, jak můžeme zdraví na této úrovni podpořit pomocí specifických látek z kategorie Nootropik.

Níže najdete shrnutí obsahu tohoto informačně velice denzitního video-článku, který svým rozsahem narostl na necelých 50 minut!1. Slova úvodem:

Jak jistě víte, tak žijeme ve věku technologické informační doby, kdy se na nás různé typy informací hrnou ze všech stran, díky čemuž se dnes daleko častěji stává, že můžeme mít problémy s určitou informační zahlceností, neschopností se soustředit na informace, které nám umožňují se posouvat a naopak se necháváme strnout prokrastinací nad zcela neužitečnými informačními stimuly.

Tyto faktory jdou v ruku v ruce s tím, že se postupně snižuje naše kognitivní výkonnost a schopnost s informacemi efektivně pracovat.

Pokud se zabýváte svým zdravím a je pro vás důležité, aby byl váš mozek a schopnost myšlení, pokud možno na co nejlepší úrovní, tak je důležité definovat si cíle, kterých bychom měli dosáhnout nebo se je minimálně snažit dlouhodobě udržet, a to, ať už jste mladý student nebo jste v pokročilém věku.

Jedná se zejména:

  1. Umět pracovat s informacemi tak, abyste se na ně dokázali soustředit, uměli je napojit do kontextu toho, co již víte nebo je například udržet v dlouhodobé a pracovní paměti.
  2. Dále je to taky umění informace využít ve správný čas a ve správné situaci.
  3. Mít dostatečně vybudovanou verbální fluenci, která vám umožní o informacích plynule bez zasekávání hovořit.
  4. Nebo taky schopnost umět vědomě se přepínat mezi pracovním / studujícím a odpočinkovým módem fungování vašeho mozku.

2. Jak navýšit svou kognitivní výkonnost?

Proto, aby náš mozek fungoval efektivně, je extrémně důležité, abychom ho zejména našim životním stylem a stravováním zbytečně neobírali o jeho potenciál a zdraví, protože v opačném případě bude spousta energie, která by mohla být využitá pro kreativitu, studium, práci nebo dokonce dobrou náladu a optimismus, spálena pro jeho opravu a snahu udržet se v rovnováze.

To je taky důvodem, proč veškeré snažení o optimalizaci mozkové biochemie a zvyšování kognitivní kapacity začíná u základních faktorů Holistického přístupu ke zdraví, který zahrnuje práci na kvalitě spánku, synchronizaci cirkadiánního rytmu a sní související světelné výživě nebo taky například na kvalitě stravování obsahující pro mozek klíčové mikroživiny.

Zejména z hlediska potravin, bychom se při snaze podporovat zdraví našeho mozku, měli soustředit na vynechání průmyslově zpracovaných potravin v čele s fastfoody a cukrovinkami, které nejenže našemu mozku z hlediska živin nepřinesou vůbec nic, ale současně podporují jeho zánětlivost, znemožňují jeho optimální výkonnost.

Naopak bychom se měli soustředit na to, abychom z kvalitních celistvých potravin získali živiny, jako jsou esenciální aminokyseliny, vitamíny skupiny B, magnésium, Omega 3 mastné kyseliny (DHA) nebo například podceňovaný a širší veřejností neznámý cholin.

Veškerým principům Holistického přístupu ke zdraví, který je odrazovým můstkem pro cestu zvyšování kognitivní výkonnosti, se věnujeme v našem HOLISTICKÉM PROTOKOLU.


3. Po zvládnutí osvojení si základů, se nám otvírá brána do světa látek, podporující výkonnost a zdraví mozku:

Látky zvyšující kognitivní výkonnost můžeme rozdělit do několika kategorií, které se od sebe vzájemně liší tím, zda-li je jejich užívání dlouhodobě udržitelné a skutečně nás posilují, nebo se jedná o řešení, které sice přinese nějaké citelné benefity, ale na oplátku si vezmou něco zpět.

Patří zde:

Smart Drugs: Jedná se syntetické látky, jako je například ritalin, adrafinil nebo modafinil (je jich mnohem více), které sice vedou k znatelnému a citelnému efektu, ale současně urychlují spotřebovávaní důležitých substrátů a mikroživin.

Jejich využívání tedy funguje na dluh, kdy vám sice přinesou akutní výsledky, ale za cenu toho, že váš mozek vyčerpají a v dlouhodobém horizontu mohou nadále podporovat nerovnováhu manifestující se v únavě, vyčerpání, nedostatku motivace či neschopnosti se soustředit.

Doporučení? Nezneužívejte je!

Stimulanty: Daleko rozšířenější a méně problematičtější kategorií, jsou stimulanty, které všichni dobře známe. Jedná se zejména o oblíbenou kávu či nikotin, které taktéž dokážou přinést akutní a rychlé výsledky, ale taky (byť v menší míře) vytvářejí na úrovni našeho mozku dluh, který je potřeba náležitě vykompenzovat.

Pokud jsou ale stimulanty využívány zodpovědně, tak nám mohou přinést řadu benefitů a není potřeba se jim vyhýbat.

Nootropika: Konečně se dostáváme k svatému grálu, kterým jsou látky, jejíž samotnou definicí je podpora zdraví mozku a zvyšování kognitivní kapacity – NOOTROPIKA.

Jedná se o kategorii přírodních či semi-syntetických látek, které fungují na základě různých mechanismu účinku, ať už se jedná o zlepšení přivádění krve a s ní kyslíku do mozku, zvyšování neurotrasmiterů, buďto přímo nebo působením na enzymy, které je odbourávají nebo taky snižováním zánětlivosti a podporou zpomalování stárnutí či dokonce růst nových neuronů a jejich spojení.

Bonus: K těmto kategoriím lze přidat ještě základní podpůrné látky a naturální prostředky, jako jsou klíčové vitamíny a minerály, které jsme si zmiňovali výše.

Ty nám mohou v důsledku stále snižující se kvality potravin chybět a proto má význam, využít je čas od času i ve formě suplementace, která nám pomůže snadněji vyrovnat potenciálně naakumulovaný deficit.


Vybraní zástupci nejúčinějších Nootropik:

Nejefektivnější prekurzor cholinu: ALPHA GPC

Často opomíjená a společnosti neznámá látka s názvem cholin, je zcela nezastupitenou živinou pro správné fungování nervové soustavy, která je prekurzorem pro nejhojněji zastoupený neurotransmiter v nervové soustavě – Acetylcholin.

Ten ovlivňuje rychlost našeho myšlení, verbální fluenci, rychlost pohybu nebo například produkci síly, kdy jeho nedostatek způsobený na jedné straně nízkým příjem cholinu ze stravy (např. u Veganů nebo při konzumaci průmyslově zpracovaných potravin), tak na straně druhé jeho zvýšeným spotřebováváním stimulany (např. nikotin), smart drugs či náročnou mentální a fyzickou prací (či tréninkem), vede k neschopnosti se soustředit, rychle a jasně myslet, neschopnosti se plynule vyjadřovat a dalším častým problémům.

Míra toho, jak rychle acetylcholin spotřebováváme a je důležité pro nás cholin doplňovat, je ovlivňováno nastavením naší individuality, které se věnujeme v našem novém video-kurzu: Performance Neurotypy 3.0, kde se mimo jiné dozvíte, jaké jsou nejvhodnější a nejefektivnější Nootropika právě pro vás!

Jednou z možností, jak lze jeho množství efektivně navýšit pro znatelné pocítění jeho efektu, je využití látky s názvem ALPHA GPC, která oproti jiným prekurzorům cholinu (bitartrát, citrát) vede k velice efektivnímu nárůstu Acetylcholinu v mozku.

Lze tak využít před náročnými kognitivními výzvami, ať už při práci nebo studiu, při optimalizaci dlouhodobého deficitu acetylchlinu nebo taky při tréninku, kdy je její užívání spojeno se zvyšováním růstového hormonu.

Tradiční byliny: BACOPA MONNIERI A GOTU KOLA

Jedná se o byliny, které mají tisíci letou tradici v tradičních léčitelských systémech, jako je například Ajurvéda, jejíž užívání se spojováno s celkovou revitalizací a podporou zdraví mozku, která se manifestuje v účincích, jako je zlepšení paměti, schopnost učit se novým věcem, ale taky například zpomalováním stárnutí mozku.

Jedním z mechanismů účinku těchto bylin, je jejich schopnost působit na protein s názvem BDNF – brain derived nootropic faktor, jehož stimulace je spojována s podporou růstu nových synapsí (propojení mezi neurony), tedy podporou neuroplasticity.

Nejedná se však o Nootropika, která by přinesly akutní účinek, ale je potřeba je užívat dlouhodobě. První účinky na paměť a lepší pracovní kapacitu mozku, můžete začít pociťovat po 4 týdnech užívání.

Zajímavostí je, že jejich efekt je ovlivňován individualitou, kdy u lidí funguje buďto jedna nebo druhá látka. Proto se taky můžete setkat se STACKY, které tyto látky kombinují, jako je například BrainMax 2.1 – Neurohacker Manifesto.


Medicinální houba Lions-mane

Na poli medicinálních hub, existuje řada zástupců, které nám pomáhají s celkovou podporu našeho zdraví, ale v kontrextu zdraví mozku a zvyšování jeho výkonnosti vyčnívá medicinální houba známa pod názvem: Lions Mane s česky Korálovec ježatý.

Tato houba se pyšní obsahem látek nazývající se hericenony a erinaciny, které mají schopnost zvyšovat na úrovni mozku protein NGF – Nerve growth factor, jehož schopností je podporovat (jak již jeho název napovídá), dřív nemyslitelný, růst nových neuronů a tím podporovat zdraví mozku a chránit před kognitivním úpadkem.


Co si z video-podcastu odnést?

Kvalita našeho myšlení, úroveň kognitivní výkonnosti a v obecnosti celkové zdraví mozku, jsou klíčové faktory pro kvalitní prožívání našeho života a je proto důležité, se o zdraví na této úrovni patřičně starat.

Možností jak na to, existuje celá řada, kdy v tomto článku jsme se věnovali především využití potenciálu Nootropik, které ale nejsou žádnou spásou a jejich potenciál využijete jen za předpokladu, máte-li vybudované pevné základy.

Pro shrnutí je tedy potřeba:

  1. Věnovat se dlouhodobě zdravému životnímu stylu.
  2. Mít ve své stravě zastoupené klíčové mikroživiny.
  3. Nezneužívat látky, které fungují ve stylu něco za něco.
  4. Najít si pro sebe individuálně vyhovující nootropika.

Splněním těchto bodů, se můžete poměrně rychle (v závislosti na počátečním stavu) dostat do úrovně, kdy sami sebe nepoznáte, ve smyslu, že se zvládnete daleko efektivněji učit, zdolávat výzvy nebo úkoly a celkově lépe fungovat v každodenním životě.


Tento video-podcast si můžete poslechnout i v čisté audio verzi na podcastových platformách:


Kam pro další informace?

Holistický protokol – Jedná se o náš vstupní protokol, kde se naučíte veškeré potřebné principy a strategie pro dlouhodobě udržitelný zdravý životní styl, na kterém můžete dále stavět pokročilejšími postupy.

Video-kurz Performance Neurotypy 3.0 – Pochopení své vlastní individuality (Neurotypu) odemyká potenciál proto, najít pro sebe ty nejvhodnější strategie a postupy, ať už se jedná o typ ranní rutiny, vhodného nastavení snídaně, klíčových mikroživin a suplementů, nebo dokonce jak se sebou pracovat v vnitřních dimenzích Vědomí.

PL: Superlátky – Chcete-li se vydat cestou poznání starobylé moudrosti využití bylin, adaptogenů a hub, nejen pro optimalizaci zdraví mozku a zvyšování kognitivního výkonu, ale taky pro celkovou podporu zdraví, tak v našem almanachu Superlátky najdete podrobně popsány efekt a možnosti využití celkem 40 zástupců těch nejefektivnějších pokladů z přírodní říše.


Věříme, že se vám nový video-podcast líbil a odnesli jste si z něj nové informace či uvědomění, které si dobře zapamatujete a zúročíte je v každodenní praxi!

Mějte se!

Může se Vám také líbit

Žádné komentáře

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..