Holistický přístup Performance lifestyle

Rizika konvenčních opalovacích krému – Na co si dát pozor?

Letní sezóna se sice chýlí ke konci, ale i tak neuškodí představit si jedno velice palčivé téma (na které upozorňujeme celé roky, a toto je tak spíše novým manifestem informací kolem něj). Jedná se o téma toxicity a nebezpečnosti některých ingrediencí v konvenčních opalovacích krémech.

Opalovací krémy jsou dnes silně adorovány a propagovány jako jediná efektivní obrana před nelítostivou silou nepřátelského slunce, o to paradoxnější je, že i přes regule EU mohou stále obsahovat látky, které sice slouží jako UV filtry, ale současně jsou pro nás toxické. Hovoříme zde o jejich vlivu na náš endokrinní systém (hormony), u některých o paradoxní schopnosti způsobovat vlivem UV záření oxidativní stres (před čímž paradoxně mají chránit), nebo celkové karcinogenitě (sic!). O to horší je, že se jedná o krémy, které jsou pro běžného člověka nejvíce dostupné (zejména v drogériích atd.) a taky o některé krémy pro děti. Samostatnou kapitolou pak je jejich nadměrné používání, kdy se dnes můžete setkat s doporučeními mazat se jimi raději každý den!

Na začátek důležité upozornění: Tento článek není mířen proti používání opalovacích krémů jako takových. Ty určitě mají své místo a využití – například při delším pobytu na intenzivním slunci (i s ohledem na fototyp), když jedete na dovolenou a podobně. Je ale potřeba hledat si a využívat ty, které se přímo zaměřují na to, aby neobsahovaly toxické látky a substance. A i ty využívat s mírou, tedy když je skutečně potřebuji a ne při každé cestě ven.


Čtěte složení produktů!

Ve chvílí, kdy se při výběru opalovacího krému podíváte na jeho složení, tak se v drtivé většině případů setkáte s tučným seznamem látek s krkolomnými názvy, které Vám s největší pravděpodobností nic neřeknou, a akorát vás možná vyděsí.

Naštěstí při výběru opalovacího krému není potřeba znát podrobně každou obsaženou látku, ale stačí si ověřit zdali opalovací krém neobsahuje některé z vybraných látek, které mohou být potenciálně nebezpečné pro zdraví.

Na jaké látky si tedy dát pozor?

Mezi nejčastěji zmiňované problematické látky patří: Octocrylene, Homosalate, Oxybenzone, Avobenzone, Homosalate, Octinoxate, Octocrylene, Cinoxate, Dioxybenzone, Ensulizole, Meradimate, Padimate O, Sulisobenzone.

Některé ze zmíněných látek v opalovacích krémech již díky předpisům EU téměř nenajdete (pozor proto při kupování krémů v zahraničí), v nové generaci opalovacích krémů jsou u nás nejčastější problematické látky Octocrylene a Homosalate.

Právě těmto dvou látkám se v tomto článku podíváme hlouběji na zoubek.


Proč je Octocrylene problematickou látkou?

Látka s názvem Octocrylene je hojně využívanou ingrediencí v řadě opalovacích krémů, včetně jiných produktů osobní péče, pro její UV protektivní efekt (kdy částečně brání působení UV záření ze slunce).

1. ZVYŠUJE NEGATIVNÍ EFEKT UV NA POKOŽKU(= zvyšuje produkci volných radikálů)

Přestože má tato látka chránit před poškozením pokožky vyvolané UV zářením, tak se u ní objevuje paradoxní efekt: Mezi klasické negativní efekty, které se uvádějí u působení UV světla ze slunce na pokožku patří hlavně zvyšování oxidativního stresu / produkce volných radikálů v pokožce. O to paradoxnější je, že je to právě octocrylene, který po vstřebání se do pokožky, pokud na něj svítí slunce (dostatečně dlouho), produkci volných radikálů zvyšuje, a to více než by je vytvářelo slunce samotné (čemuž brání náš přirozený fotoprotektivní melanin) (R)

2. DOSTÁVÁ SE DO TĚLA, KDE KOLUJE A MUSÍ BÝT METABOLIZOVÁN V JÁTRECH (= může působit v těle a zatěžovat detoxikační systém)

Dále je potřeba upozornit (pokud o tom ještě nevíte), že problematické složky z opalovacích krémů, v tomto případě octocrylene, nepůsobí negativně pouze v pokožce (což by ještě nebylo tak hrozné), ale dostávají se právě skrze ní (a podkoží) do krevního oběhu, kdy se pak účastní metabolismu. Proto mohou kolovat tělem a působit něgativně na tkáně a orgány, dokud nejsou v játrech postupně metabolizovány a odbourány z těla ven močí (R)

3. PROBLEMATIKA TVRZENÍ „NEPŮSOBÍ JAKO HORMONÁLNÍ DISRUPTOR“.

Velkým problémem, který brání zamezit používání octocrylenu v běžně dostupných krémech a kosmetice, je vyjádření komise EU o tom, že nemá neg. vliv na endokrinní systém (při koncentraci 9 – 10 % v produktu), kdy se ale nebere v potaz postupná akumulace v těle při denním používání.

Při hledání relevantních zdrojů pro toto tvrzení se lze setkat s řadou bizárních důkazů, jako je studie o bezpečnosti na vykastrovaných potkanech (R), kdy v případě silného prohlášení, že nemá neg. vliv na endokrinní systém by člověk čekal klinické zkoušky na lidech (podle hesla pokud chci něco dávat lidem, měl bych prokázat, že to nemá negativní efekt a ne poukazovat na to, že neexistuje důkaz o škodlivosti jen proto, že na to třeba neměl kdo zaplatit studii).

Zda lidem stačí k rozhodnutí o bezpečnosti používání octocrylenu, např. i v opalovacích krémech pro děti, podle studie na vykastrovaných potkanech (kteří mají na rozdíl od dětí vysoce efektivní detoxikační systém aneb proč přežijí i jadernou katastrofu) nechám na Vás.

4. HLAVNÍ PROBLÉM – PŘEMĚNA OCTYCRYLENU NA KARCINOGENNÍ BENZOPHENONE!!!

Asi největším problémem, o kterém se běžně neví a nehovoří, bylo skandální zjištění týmu vědců, které prezentovali ve studii z roku 2021(R), díky které následně požadovali po FDA (v USA), aby vydali ban na octocrylene a došlo ke stažení výrobků z prodeje.

Jednalo se o zjištění, že octocrylene v běžně dostupných opalovacích krémech vlivem chemické reakce (retro-aldolová kondenzace) mění svou chemickou strukturu na Benzophenone, který byl už před časem v opalovacích krémech zakázán, protože se jedná o mutagen, karcinogen a potentní hormonální disruptor, který navíc ničí životní prostředí.

Při jejich testu byly hladiny benzofenonu objeveny u všech komerčně dostupných testovaných opalovacích krémů obsahujících octocrylene (a v těch, kde nebyl, nebyl objeven ani benzofenon)

Protože tato studie vyvolala řadu ohlasů, byly vyvinuty poměrně velké snahy ji bagatelizovat a nakonec se zametla pod koberec s tím, že obsažené množství benzophenonu není nijak rizikové (bez ohledu na to, že může docházet k postupné akumulaci v těle při každodenním používání takových opalovacích krémů), bez řešení dalších důkazů o tom, že užívání krému s octocrylenem je skutečně pro člověka bezpečné.

Negativní dopady Benzophenonu na zdraví

Jak již bylo zmíněno, tak benzophenon je látkou, která se běžně označuje jako potenciální karcinogen, který mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny označila jako karcinogen spadající do kategorie 2-B (R).

 • Současně je označován jako silný hormonální disruptor. Bylo například zjištěno, že benzophenon má schopnost vázat se na pregnanový X receptor (PXR), čímž může narušit metabolismus tělu vlastních hormonů. (R)
 • Benzophenon a jeho metabolity mohou vyvolávat estrogenní a antiandrogenní účinky, které mohou být podporovány fotochemickou aktivací, tedy působením UV zářením. (R)
 • Dalším potenciálním problémem, je schopnost benzophenonu pronikat mozkovou bariérou (BBB), kde může v neuronech snižovat schopnost autofagie (buněčné opravy), narušuje hladiny retinoidních X receptorů (RXR), snižuje aktivitu sirtuinů (enzymy důležité pro udržování buněčné homeostázy) nebo například dysreguluje expresi genů souvisejících s neurogenezí, tedy tvorbou / obnovou neuronů. (R)
 • Aby toho nebylo málo, tak Benzophenon, může reagovat s chlórem (např. při koupání na koupalištích), čímž může generovat nebezpečné vedlejší produkty, jež se koncentrují v bazénech nebo čističkách odpadních vod. (R)
 • Díky širokému využití běžných opalovacích krémů, byla tato látka detekována v moči a mateřském mléce po celém světě. (R)

Homosalate – Další problematická látka, která je schválena

Další látkou, se kterou se často setkáte v běžně dostupných opalovacích krémech, je homosalate, kterému se doporučujeme díky jeho potenciálně negativním dopadům na zdraví vyhýbat.

Co bylo látce homosalate zjištěno?

O této látce bylo ve studiích na buňkách zjištěno, že se jedná o potenciální hormonální disruptor, který může narušovat fungování estrogenů a testosteronu. (R)

Další studie na buňkách, poukazují na potenciál homosalatu vykazovat cytotoxický a genotoxický efekt. (R)

Jeho využití v Evropských zemích je regulováno, kdy je doporučeno využívat maximální koncentraci 1,4 % kvůli obavám z možného narušení endokrinního systému. (R)

Opět zde platí, že výše uvedené studie nelze bagatelizovat na to, že daný efekt nebyl zjištěn přímo na lidech. Pokud zde je potenciální mechanismus neg. působení na hormony a buňky, tak je potřeba zaplatit studii na lidech a bezpečnost prokázat, nikoliv naopak.

Zvýšené riziko může homosalate představovat jak u malých dětí, tak u těhotných a kojících žen (kdy se může dostávat do těla plodu / kojence).


Jak na opalovací krémy v praxi?

Pokud opalovací krémy používáte, tak po přečtení tohoto článku a vlastního uvážení, můžete v praxi opalovací krémy s obsahem problematických látek eliminovat, a nahradit je opalovacími krémy, které jsou postavené na nezávadných ingrediencích, jak pro vás, tak pro životní prostředí. Schválně zde neuvádíme odkazy na konkrétní produkty, aby článek nebyl brán jako jejich promo. Nicméně některé z nich najdete např. na www.brainmarket.cz (:D)

Na závěr si zmíníme pár praktických tipů, které můžete při výběru / použití opalovacích krémů využívat:

 1. Při nákupu vždy kontrolujte složení a preferujte produkty zodpovědných firem, které se soustředí na zdraví a ekologii.
 2. Opalovací krémy využívejte jen v případě nutnosti, např. při dlouhém pobytu na ostrém slunci, zejména máte-li světlý pigment a nízkou míru adaptace pokožky.
 3. Snažte se vyhnout nadužívání opalovacích krému, plynoucí z přesvědčení, že je potřeba pokožku neustále chránit proti UV záření (viz dále).

Zamyšlení: Co když to není slunce, které je toxické, ale je to moderní životní styl?

Slunce je faktorem prostředí, který v rámci vývoje života na Zemi sehrál naprosto stěžejní úlohu, a bez jeho působení bychom zde zkrátka nemohli existovat. Naši přirozenou obranou proti slunci byla na jedné straně zdravá produkce melaninu v pokožce (a dalších faktorů jako vitamínu D v podkoží), na druhé straně pak schopnost se před sluncem zastínit.

Jak lidé, kteří nás sledují dlouhodobě moc dobře vědí, tak sluneční záření je velice důležité pro naše zdraví, protože v našem těle spouští pestrou škálu procesů, od vyplavování hormonů, produkce energie, fungování imunity a mnohé další, které bez adekvátní sluneční expozice, zkrátka nefungují optimálně.

Cílem by tak mělo být, naučit se slunce využívat v praxi správně, proto abyste skutečně získali benefity které přináší, a zároveň se správnými kroky a návyky, vyvarovali jeho potenciálně negativním dopadům na zdraví pokožky.

Opalovací krémy jsou velice silně propagovány, jakožto účinná prevence proti poškození pokožky vyvolané UV záření, které může způsobovat rakovinu pokožky (melanom).

Přesto však jsou důkazy o jejich ochranných účincích proti vzniku rakoviny pokožky méně průkazné, než se obecně tvrdí.

Je totiž faktem, že se celosvětově zvyšuje míra využití opalovacích krému, ale současně stále narůstá případů vzniku kožního melanomu, před kterým by měly opalovací krémy chránit, a zároveň přibývá důkazů, že řada látek obsažených v opalovacích krémech se dostává do těla (i nad povolené limity např. FDA v USA) a tam negativně působí.

Problém není ve slunci samotném, ale v kompletní změně životního stylu dnešního člověka, kdy se lidé přes týden vyhýbají slunci (kdy na jejich pokožku ale negativně působí také umělé modré světlo v kancelářích, večer z obrazovek atd.), aby se pak o víkendu bez potřebné solární adaptace vylepili na 10 hodin na přímém slunci s tím, že se několikrát denně namažou zvenku toxickým opalovacím krémem (kde se neg. látky z něj dostávají do krve, a v našem těle mohou být postupně akumulovány), a zevnitř pivem a langošem (= přispívá k prozánětlivému stavu organismu). Takové opalování nemůže a nikdy nebude zdravé.

To co dnes chybí nejen běžným lidem, ale bohužel také kosmetičkám a dermatologům, je holistický kontext toho, jak mají dnes lidé narušený celkový životní styl a tělesné zdraví, které potom vytvářejí půdu pro negativní působení nadměrného opalování na pokožku i vznik její rakoviny.

Existuje řada faktorů, díky kterým se může projevovat negativní efekt slunce:

 1. Narušený cirkadiánní rytmus a spánek (samotný melatonin je protirakovinný, ale umělé osvětlení před spaním jej snižuje).
 2. Celkově zvýšená zánětlivost v těle.
 3. Nedostatek některých mikronutrientů.
 4. Konzumace prozánětlivé a nezdravé stravy (zejména nadbytek omega 6 v jejich hydrogenované podobě).
 5. Narušení základních antioxidačních systémů (které pomáhají eliminovat volné radikály vzniklé při opalování).
 6. A mnohé další.

Pokud se kombinace těchto faktorů u člověka sejde, a pokud nebuduje svou solární odolnost od jara a nepracuje na své světelné výživě, pak ano, pokožka vlivem slunce bude stárnout rychleji, bude docházet ke zvýšenému množství oxidativního stresu a v případě predispozice i možnost vzniku rakoviny pokožky.

Pokud na sobě ale člověk pracuje v kontextu toho, aby žil zdravě, staral se o své tělo, a připojí náležité vystavování se slunci (případně v kombinaci s postupy pro balancování oxidativního stresu), tak je slunce nejen velkým přítelem, ale také lékem!

Za tým Performance lifestyle

Adam Česlík a Lukáš Rusek

PS: Pokud hledáte návod, jak optimalizovat zmíněné faktory zdraví, budovat solární odolnost a využívat slunce ke svému prospěchu, tak můžete využít náš PL: Holistický protokol, který obecně slouží k celkové optimalizaci zdraví, energie, výkonnosti a dalších oblastí a postupně se v něm naučíte optimalizovat 12 různých oblastí životního stylu (od vody a rehydratace, přes chronotyp a spánek, zdravé střevo a imunitu, až po psychiku a Vědomí).


Může se Vám také líbit

Žádné komentáře

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..