Hormonální optimalizace Performance lifestyle

Testosteron! Proč je potřeba mu věnovat více pozornosti, než kdy dřív?

Testosteron je mužský pohlavní hormon, který pravděpodobně všichni dobře znáte. O čem se ale příliš nehovoří, je jeho nepostradatelná role v ochraně mužského zdraví!

Není totiž nijak přehnané hormon testosteron doslova označit jako fontánu mužského mládí, protože jeho optimální hladiny ovlivňují vše, co máme s mladím a pevným zdravím spojené, tedy dostatek životní energie, silnou a funkční svalovou hmotu, odolnost a adaptibilitu, libido a sex-drive nebo na psychické úrovni dostatek motivace, chuť zdolávat překážky a posouvat se vpřed.

V tomto článku se společně podíváme na palčivé téma populačně snižujícího se testosteronu, na podceňované faktory které testosteron snižují a taky na praktické tipy, jak lze testosteron naturálními postupy optimalizovat.


Jak je to se snižováním testosteronu u mužů?

V prvé řadě není žádným tajemstvím, že hladiny testosteronu postupně klesají s věkem.

Zatímco po pubertě do přibližně 20 let života můžete zažívat největší peak testosteronu, který lze velice efektivně využít pro budování svalové hmoty, síly a taky vám odpustí mnohé prohřešky nezdravého životního stylu, tak po 30 roku života, už se pomalu ale jistě vezete na klouzačce postupně snižujícího se testosteronu i benefitů, které vám přináší! A to i včetně toho, že vám tělo daleko méně odpustí.

Uvádí se totiž, že po dosažení 30 let dochází v průměru ke snižování testosteronu o 1 procento ročně (ne-li více díky faktorům, kterým se budeme věnovat níže), což v konečném důsledku vyústí do stavu jménem andropauza, která se objevuje v průměru okolo 55 roku života.

Klesnou-li (nejen) věkem hladiny testosteronu pod kritickou úroveň, tak muži mohou začít pociťovat sérii příznaků, je například:

 • ztráta libida
 • erektilní dysfunkce
 • snížené kognitivní funkce
 • deprese
 • letargie
 • nedostatek energie
 • ztráta svalové hmoty a síly

V kontextu zdraví pak v důsledku nízké hladiny testosteronu může docházet k vyššímu riziku osteoporózy, ztrátě minerální hustoty kostí a vyššímu riziku fraktur a zlomemin nebo je dokonce nízká hladina asociována se zvýšenou mortalitou ze všech příčin! (R)

Přestože se snižování testosteronu vlivem stárnutí nedá zcela naturálně zabránit, tak rozhodně platí, že zdravým životním stylem a pravidelným zařazováním strategií pro podporu hormonální rovnováhy, můžete po delší čas udržet jeho hladiny na optimálních úrovních.

Nenaturální možností je využití takzvané substituční terapie testosteronem, která může mnoha negativním důsledkům sníženého testosteronu zabránit a vede k významnému zlepšení kvality života. Ani ta však není bez rizik, kdy nejdiskutovanější je vyšší riziko rakoviny prostaty, onemocnění srdce nebo jater. (R)

Téma snižování testosteronu má ale i další, daleko více znepokojující perspektivu… Tou není nic jiného, než:


Populační snižování testosteronu nehledě na věk!

Začnete-li pátrat po informacích týkajících se testosteronu v dostupné vědecké literatuře, tak můžete narazit na studie, popisující nelichotivou skutečnost, že s každou generací mají muži ve stejném věku stále méně testosteronu a jeho úbytek se objevuje stále dříve! (R), (R), (R)

Například graf vlevo nahoře ukazuje, že v posledních dvou desetiletích hladiny testosteronu u starších mužů výrazně klesly. Respektive každá generace mužů měla nižší celkovou i volnou hladinu testosteronu, než předchozí generace.

Graf vlevo níže, je z průřezové studie z roku 2020, zkoumající celkem 102 334 subjektů, která potvrdila dřívější studie týkající se populačního snižování testosteronu nezávisle na věku!

Možná vás momentálně napadá otázka: „Jak je to možné?“

Protože na tuto otázku neexistuje jedna všeobecně platná odpověď, tak se vám na ní pokusíme odpovědět pomocí známých a podceňovaných faktorů, které prokazatelně snižují hladiny testosteronu a co je důležité, tak jsou obvykle součástí života moderního muže v moderním prostředí a moderní společnosti.


5 faktorů negativně ovlivňující testosteron!

Nebudeme chodit kolem horké kaše… V dnešním světě, tak jak ho známe, existuje nespočet nástrah negativně ovlivňující naše zdraví, včetně naši hormonální rovnováhy, u mužů v čele s testosteronem.

Pro tento článek jsme pro vás vybrali 5 faktorů, kterým se vyplatí věnovat pozornost a doporučujeme je v životě je minimalizovat.

1. Spánková deprivace

Kvalitní a dostatečně dlouhý (7-8h) spánek, je naprostým základem ve snaze podporovat hladinu testosteronu!

Bylo například zjištěno, že spánková deprivace (5h spánku po dobu 1 týdne) vedla u testovaných subjektů k 10 – 15% snížení testosteronu pro následující den. (R)

V kontextu populačního snižování testosteronu a tématu nedostatku spánku, je důležité zahrnout (nejen) dnešní dospívající, kteří si dnes často díky stále více populárnějšímu hraní video-her mnohdy každodenně ukrajují svou dobu spánku, což může mít z dlouhodobého hlediska nelichotivé dopady na hladiny testosteronu.

Taky není nic neobvyklého, že mladí (ale i starší) o víkendech tráví noci na rave party (nespí se obvykle celou noc), což při dlouhodobém životním stylu tohoto typu (i ve spojení s alkoholem a substancemi) bude mít na hladiny testosteronu katastrofální vliv.

2. Chronický stres

Krize, negativní zprávy, narůstající nejistota, negativní emoce, ale i příliš náročný trénink, workoholismus a spousta dalších faktorů, přispívají k tomu, že jsou dnes lidé permanentně ve stresu a udržují se ve stavu „boj nebo útěk“. To si samozřejmě vybírá svou daň na zdraví a hormony nejsou vyjímkou.

Vlivem chronického stresu je totiž naše tělo nuceno produkovat vyšší množství kortizolu, který vzniká ze stejného substrátu jako testosteron.

Proto čím více stresu a kortizolu, tím méně testosteronu!

3. Obezita a vyšší % tukové tkáně

Vyšší procento tukové tkáně nebo v horším případě obezita, jsou problémy, které nejčastěji plynou z dlouhodobě neoptimálního životního stylu, zahrnující nedostatek pohybu, narušení cirkadiánního rytmu, nadměrné množství nekvalitního jídla a další faktory.

Ptáte se, jakou to má spojitost s testosteronem?

Nárůst tukové tkáně je spojen se zvýšením enzymu aromatázy, který přeměňuje testosteron na estrogenní estradiol. (R)

Z tohoto důvodu je snaha o zvyšování testosteronu (např. pomocí bylin a adaptogenů) kontraproduktivní a je důležité nejprve vynaložit úsilí redukovat nadměrnou tukovou tkáň!

4. Estrogenní substance

Konvenční kosmetika, drogérie, plastové výrobky, účtenky, toaletní vody, vonné svíčky a další produkty každodenní potřeby, obsahují látky fungující jako takzvané hormonální disruptory, narušující hormonální rovnováhu např. snižováním testosteronu a mohou podporovat vznik estrogenní dominance.

Mezi látky spadající do této kategorie patří:

 • Bisphenol-A (BPA) a jeho podobní.
 • Ftaláty
 • Parabeny
 • Triklosany
 • Herbicidy a pesticidy

Účinnou možností, jak snižovat expozici těmto látkám, je využívání ekologické přírodní kosmetiky a drogérie nebo minimalizaci využívání plastů, zejména jejich ohřívání v mikrovlnce (plastové krabičky na jídlo).

5. Technologie a nnEMF

POSLEDNÍM RIZIKOVÝM FAKTOREM, JE PRAVIDELNÉ NOŠENÍ MOBILNÍHO TELEFONU V BLÍZKOSTI GENITÁLII.

Existují předpoklady, že elektromagnetické záření generované technologiemi (telefony, počítače apod.) může negativně ovlivňovat kvalitu spermatu (snížené mitochondriální zdraví) a vést k sníženým hladinám testosteronu.

Přestože toto téma zatím nemá vědecký konsensus, tak doporučujeme (stejně jako autoři studie) vyhnout se nadměrnému používání telefonu, zejména jeho nošení v přední kapse kalhot.


Jak naturálně podpořit hladinu testosteronu?

Potom co jsme si představili problematické faktory, které mohou negativně ovlivňovat hladiny testosteronu a mohou přispívat k jeho postupnému snižování ve společnosti, nezbývá než se přesunout k praktickým tipům, pomocí kterých můžete svůj testosteron dlouhodobě a udržitelně podporovat.

Pozor! Níže zmíněné praktické tipy nejsou jediné možné strategie, které můžete zařazovat. Některé se zmíněných strategií jsou netradiční a pomáhají testosteron zvyšovat tzn. nepřímo, skrze balancování jiných tělesných systému.

1. Adekvátní trénink!

Ještě než se začnete dívat po bylinách a superlátkách podporující testosteron, tak si nejprve nalijte čistého vína (pouze lidově řečeno!) a položte si otázku, zdali máte ve svém životním stylu zahnutý pohyb ve formě silového tréninku, který je dle studií jednou z nejefektivnějších strategií, kterou můžete aplikovat! (R)

Pokud se tréninku dlouhodobě nevěnujete, tak po naskočení do tréninku se správně zvolenými cviky (základní cviky zapojující co největší množství svalových skupin), se můžete s každým odcvičeným tréninkem cítit lépe a lépe a to nejen z pohledu přeměny postavy, ale současně taky energie, výkonnosti, stability psychiky, na čemž se testosteron podílí.

Je však důležité to s tréninkem nepřehánět! Všeho moc škodí a u tréninku to platí dvojnásob! Chronický stres plynoucí z nadměrného objemu a intenzity tréninku má na hormonální rovnováhu v čele s testosteronem opačný efekt a je proto potřeba dávat minimálně stejnou pozornost regeneraci, výživě a životnímu stylu jako celku!


ODBOJ-PT: HYPERTROPHY SPECIALIZACE

Hledáte-li novou inspiraci v tréninku nebo snahu o další progres, tak v tréninkové specializaci Hypertrophy si můžete na vlastní kůži vyzkoušet trénink dle nejefektivnějších tréninkových metod z celého světla, s jediným cílem – podpory růstu funkční svalové hmoty!

Tím to ale nekončí!

Kromě tréninku vás taky s každou splněnou tréninkovou fázi (1 měsíc) čeká spousta informací ve formě edukačních článků, s vysvětlením aplikovaných tréninkových metod, tipy ohledně stravování pro různé cíle, jakou zvolit suplementaci pro podporu výkonnosti, hypertrofie, regenerace nebo maximalizace zdraví a samozřejmě taky, jak v kontextu dlouhodobě udržitelného tréninku a zdraví optimalizovat svůj životní styl.

Za cenu 850 Kč / měsíc dostanete:

 • Měsíční tréninkový plán s videí cviků.
 • Vysvětlení tréninkových metod a proměnných.
 • S každou splněnou fázi deset článků s tématy: tréninku, stravování, suplementace, životního stylu pro maximalizaci výsledků, regenerace a podpory zdraví.
 • Sledování progresu a hodnosti.


2. Optimalizace stresové zátěže pomocí dechu a meditace

Byť se může na první pohled zdát, že jsou meditace a dechové techniky anti-testosteronové praktiky, tak zdání klame!

Jak už bylo zmíněno výše, tak chronický stres v čele s chronicky zvýšenými hladinami se stresem spojeného hormonu kortizolu, naše tělo „okrádá“ o možnost zvyšovat testosteron a jsou to právě techniky redukující stres, které se mohou nepřímo podílet na jeho optimalizaci.

Patříte-li mezi jedince pohybující se ve vyšší míře stresové zátěže, tak pravidelné meditační, zklidňující a relaxační techniky vám mohou účinně pomoci vaší míru stresu regulovat, čímž vaše tělo získá lepší podmínky pro produkci testosteronu.

3. Konzumace celistvých potravin bohatých na zinek a cholesterol

Ať už se jedná o zdraví, přeměnu postavy nebo hormonální rovnováhu, tak si troufám tvrdit, že nikoho nepřekvapí skutečnost, že je důležitá kvalitní a celistvá strava obsahující pro naše tělo klíčové živiny.

V kontextu testosteronu stojí za zmínku primárně zinek a nasycené tuky s cholesterolem, které si můžete představit jako základní stavební bloky pro tvorbu steroidních hormonů obecně.

Z tohoto důvodu by ve vašem jídelníčku nemělo chybět například kvalitní máslo a hovězí maso z volně pasoucího se dobytka, či ještě lépe orgány, jako jsou například játra.

Jako bonus si můžete čas od času dopřát pořádnou dávku zinku, prostřednictvím ústřic!

4. Otužování a vystavování se ledovým vodním tokům

Dalším nepřímým nástrojem je výzva čelit nelítostivým podmínkám chladu, který má vliv na enormní nárůst dopaminu, energie a podporu psychiky, což jsou faktory které mají na hladiny testosteronu významný vliv.

Psychické neduhy, celková skleslost a smutek negativně ovlivňují hladiny testosteronu a chlad vám může velice efektivně tyto problémy odstranit.

Ale pozor! Chlad pro vás musí být výzvou nikoli hrozbou!

5. Užívání adaptogenů a superlátek

No a pomyslný vrchol pyramidy optimalizace testosteronu, je využití adaptogenů a superlátek, mezi které patří například Ashwagandha, která pomáhá hormonálně balancovat stres a klinických studií pomáhá zvyšovat testosteron. (R)


Závěrem je nutno dodat, že testosteron je hormonem, který bychom si jako muži měli hýčkat a s vědomím problematiky jeho populačního snižování, bychom měli vynakládat vědomé úsilí, si jeho optimální hladiny udržovat na co nejvyšší hladině, proto abychom z něj mohli co nejdéle těžit cenné benefity.

K tomu můžete využít některé ze zmíněných tipů, které samy o sobě fungují nejlépe v kombinacích a jejich efekt cílí primárně na podporu celkového zdraví, které je v tomto kontextu stěžejní.

Pokud vás téma hormonální rovnováhy zajímá více do hloubky, tak nezbývá než vás odkázat na náš komplexní hormonální protokol s názvem:

HORMONÁLNÍ OPTIMALIZACE

Protokol hormonální optimalizace Vám na 80ti stranách představí vše co potřebujete vědět o 21 hormonech v našem těle a jejich testování, diagnostice, a jak je ovlivňuje náš životní styl.

CO SE V PROTOKOLU DOZVÍTE?

 1. Úvod do hormonální optimalizace.
 2. Diagnostika a testování (včetně panelů).
 3. Manuály a popisy mechanismu účinku 21 hormonů.
 4. Thyroidní hormony, snížená činnost štítné žlázy, hormonální disruptory
 5. Inzulín, inzulínová rezistence a jedení proti genům.
 6. Estrogeny, estrogenová dominance a xenoestrogeny.
 7. Kortizol a adrenální hormony, stres, sympatetická dominance.
 8. Testosteron a androgeny, steroidy, 12 tipů pro zvýšení testosteronu.

Může se Vám také líbit

Žádné komentáře

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..