Neurotransmitery a psychika

NEURO-OPTIMALIZACE: Základní pojmy

Zamysleli jste se někdy nad tím, jaký podklad má naše každodenní prožívání života, a co jej ovlivňuje? Aneb proč se v objektivně velice podobné dny můžete jednou cítit až v extatické náladě, a všechno Vám přijde krásné, versus jiný den můžete čelit zdánlivě nekončící úzkosti, neschopnosti se radovat nebo prostě jen nedostatku motivace a energie.

Odpovědí je, že naše prožívání okolní reality vzniká na základě řady faktorů – nejen toho, co se objektivně děje, ale také jak zrovna funguje naše mozková biochemie – a primárně něco, čemu říkáme neurotransmiterové systémy. Ty přitom mohou být ovlivňovány jídlem, mikroživinami, spánkem, světlem, nebo i naším myšlením a emocemi, které ani nemusí být vědomé. A je to právě porozumění tomu, jak tyto mozkové systém fungují, které v sobě skrývá ohromný potenciál nejen pro to, aby člověk porozuměl sám sobě, ale hlavně – mohl se optimalizovat tím směrem, kterým potřebuje.

A tady se dostáváme ke konceptu neuro-optimalizace, který Vám v tomto článku také představíme.


Co jsou to vlastně ty neurotransmitery?

Ještě než se dočtete jejich základní odbornou definici, která může být pro někoho v praxi nic neříkající nebo by některé mohla dokonce vyděsit a odradit od pokračování ve čtení tohoto článku, tak si je pojďme představit nejprve více jednodušeji.

Neurotransmitery jsou látky fungující v mozku, ale i jinde v těle, skrze které naše tělo reaguje na působení vnějšího prostředí, jako je například světlo nebo okolní teplota. Reagují taky na vnitřní tělu vlastní substance, kde patří různé hormony, ale velkou mírou reagují taky na naše psychické rozpoložení, emoce a myšlenky.

Základní definice neurotransmiterů je, že se jedná o takzvané chemické posly nervových buněk v mozku a periferní nervové soustavě, jejíž úkolem je přenášet chemické signály mezi jednotlivými buňkami, tedy neurony. Lze proto tyto látky označit jako informační molekuly.

Co je důležité, tak neurotransmiterů existuje celá řada (přesný počet není znám) a každý disponuje jinými účinky na naši psychiku a prožívání reality okolo nás. Pro naše účely, jsou v praxi nejdůležitější neurotransmitery s názvy: dopamin, serotonin, acetylcholin, glutamát a GABA.


Pár příkladů, jak neurotransmitery fungují v praxi:

Pro pochopení fungování neurotransmiterů, není lepší strategií, než si vybavit jejich pocitový efekt z praxe, a to z běžných činností, v kterých se tyto látky uplatňují.

1. PŘÍJEMNÉ POCITY PO KONZUMACI SLADKOSTÍ

Určitě jste někdy zažili nával příjemných pocitů potom, co jste si dali nějakou sladkost. Tyto pocity jsou způsobeny aktivací mozkových center slasti, kdy dochází k vyplavování serotoninu navozující oné příjemné pocity zahánějící špatnou náladu.

Díky tomuto efektu proto není nic neobvyklého, že lidé se špatnou náladou a příznaky nedostatku serotoninu, sahají po sladkostech, zmrzlinách a jiných psychiku modulujících potravinách a jeho nedostatek si takto kompenzují.

2. PŘEMÝŠLENÍ, PRACOVNÍ PRODUKTIVITA A SÍLA

Ve chvílí, kdy zaměstnáváte svůj mozek nějakou méně či více náročnou kognitivní aktivitou, tak pro to využíváte velice důležité palivo ve formě neurotransmiteru s názvem Acetylcholin.

Díky něj jste schopni myslet rychle, jasně a efektivně, snadno se vám vybaví myšlenky z paměti a taky je snadno zvládnete převést do srozumitelných slov.

Tento neurotransmiter navíc využíváte i v periferní nervové soustavě, například při tréninku, kde vám pomáhá s produkcí maximální síly.

3. MOTIVACE K AKCI!

Dalším dobrým příkladem z praxe je, když na základě vnitřní pohnutky chcete jít udělat nějakou práci, jít cvičit nebo taky například pozvat někoho na rande, kdy se vám v mozku vyplaví s motivací (i odměnou) spojený neurotransmiter s názvem dopamin.

Dopamin si tedy můžete představit jako motivační molekulu, které vás vede k akci konat, a to jak pro činnost samotnou nebo odměnu přicházející po dokončení činnosti.

V kontextu neurotransmiterů je důležité rozumět tomu, že pomocí nich přirozeně reagujeme na podněty vnějšího prostředí, vytváří se i na základě fungování naši psychiky zahrnující různé myšlenky a emoce, no a velkou mírou je ovlivňují taky substance (často nenaturální) které jsou typické pro dnešní moderní svět.


Proč se dnes u lidí objevují problémy spojené s neurotransmitery?

Potom co již znáte základní charakteristiku neurotransmiterů a jejich fungování, tak nezbývá než se přesunout k tématu, který je relevantní pro stále více lidí a je taky důležitým dílkem skládačky pro zodpovězení otázky, proč má spousta lidí problémy s psychikou, kognitivní výkonnosti a obecně se pohybují hluboko pod potenciálem svého mozku.

Jedná se nejčastěji o problémy typu:

1. VYČERPÁNÍ NEUROTRANSMITERŮ

Dlouhodobým přetěžováním mozku práci, tréninkem nebo obecně chronickým stresem, vede bez patřičné optimalizace k vyčerpání neurotransmiterových systémů, jejich nerovnováze a řadě negativním projevům snižující kvalitu života.

2. ZVÝŠENÁ MOZKOVÁ ZÁNĚTLIVOST

Je-li v mozku zvýšená zánětlivost, tak se znemožňuje optimální produkce buněčné energie a tedy i jeho optimální fungování, kdy tento stav nejčastěji způsobuje expozice toxinům, akumulace těžkých kovů nebo například konzumace pro-zánětlivých a průmyslově zpracovaných potravin.

3. ZÁVISLOSTI

Závislosti, nejčastěji na substancích, ale i některých stimulech (např. pornografie), obvykle vedou k vyčerpání neurotransmiterů a neschopnosti, bez pravidelné dávky stimulů optimálně fungovat.

4. ZNECITLIVĚNÍ MOZKU NADMĚRNOU STIMULACÍ SLASTI A OMĚNY

Příliš častá stimulace center slasti a odměny, vede k znecitlivění na dané podněty a taky se tím zvyšuje potřeba dávky (často nenaturálního) stimulu. Současně se vytrácí citlivost na běžné pozitivní podněty každodenního života.

5. NEDOSTATEK NUTRIENTŮ

Proto aby náš mozek, společně s neurotransmitery správně fungoval, tak potřebuje přijímat stavební látky a prekurzory. Mezi ně patří různé esenciální aminokyseliny, ko-faktory, ve formě vitamínu a minerálů, z kterých se neurotransmitery vytvářejí. Vlivem chudé stravy na tyto stavební látky, v kombinaci s přetěžováním mozku nadměrnými stimuly, se jedná o živnou půdu vzniku spousty problémů na úrovni mozku, jeho výkonnosti a psychiky.

6. MOZKOVÁ HYPOXIE

Bez optimálního zásobení mozku krví a kyslíkem, nelze nikdy hovořit o jeho správném fungování a jedná se o stěžejní část rovnice řady problémů. Nejde přitom jen o správné dýchání a dostatek kyslíků, ale taky o různé toxiny a substance, na které tělo reaguje stažením mozkových cév, které vyvolávají tzv. mozkovou hypoxii.

7. NEGATIVNÍ MYŠLENKOVÉ VZORCE A PSYCHICKÉ PROBLÉMY

Ať už jsou negativní myšlenky a psychické problémy důsledkem nebo příčinou nerovnováhy neurotransmiterů, tak v obou případech platí, že nerovnováhu dále podporují a lidé se tak mohou například zacyklit ve stavu nedostatku dopaminu a motivace, až do doby než problém s dominancí negativních myšlenek vyřeší.

8. ŽIVOT POD ŠPATNÝM SVĚTLEM

Světlo je jedním z nejsilnějších naturálních stimulů ovlivňující naše neurotransmitery a pokud lidé žijí celé dny jen pod umělým světlem, bez dostatku denního světla, tak se to u nich na zdraví mozku i rovnováze neurotransmiterů znatelně projeví.

10. NADUŽÍVÁNÍ NĚKTERÉ SUPLEMENTACE

V neposlední řadě může být problémem nadužívání některé suplementace, jako jsou například ve fitness komunitě oblíbené BCAA, které při dlouhodobém celodenním popíjení mohou narušit rovnováhu neurotransmiterů a způsobit příznaky špatné nálady a deprese. Může ale jít i o neuvážené užívání některých nootropik a stimulantů, které nemusí být pro daného člověka vhodné.


Neuro-optimalizace – Co si pod ní představit?

No a na závěr to nejdůležitější! Přes všechny možné typy problémů, které mohou na úrovni fungování mozku a neurotransmiterů, vlivem nespočtů faktorů moderního prostředí nastat, lze s vědomou snahou a úsilím udržovat jejich fungování v rovnováze či je dokonce posouvat na vyšší úroveň!

A právě k tomu slouží proces NEURO-OPTIMALIZACE!

Neuro-optimalizace zdaleka není pouhou optimalizaci neutransmiterů užíváním několika typů nootropik, ale její potenciál sahá mnohem dále, protože počítá s faktory, jako je individualita, citlivost receptorů nebo jak lze neurotransmitery ovlivňovat skrze myšlení, emoce, a tedy z našeho Vědomí. Samozřejmostí je taky podpora celkového zdraví mozku, která zahrnuje jeho optimální okysličení, snižování zánětlivosti nebo posilování jeho obranných funkcí, jako je mozková bariéra a mnohem více!

Cílem neuro-optimalizace je pak:

  • zlepšení celkového zdraví mozku
  • upgrade kognice (​​​​​​​krátkodobé paměti, plynulost slov, efektivita učení, multitasking…)
  • zlepšení prožitkové komponenty našich životů (motivace, energie, kreativita, dobrá nálada, well-being).

V praxi tento proces zahrnuje aplikaci sérii strategií, mezi které patří pevné základy ve formě optimalizace základních pilířů životního stylu, přes využití pokročilejších nootropik a superlátek nebo konkrétní specializované protokoly pro optimalizaci jednotlivých oblastí vašeho mozku / psychiky.

NEURO-OPTIMALIZACE pak působí hned na několik frontách:

  • VYROVNÁVÁ NEGATIVNÍ: Pomáhá vypořádávat se s problémy, které Vás mohou trápit celé měsíce a roky, a třeba už je berete jako součást života (jako bolesti hlavy, tu menší tu větší problémy s učením, ztráta motivace, neschopnost se radovat a mnohé další).
  • POSILUJE POZITIVNÍ: Současně ale umožňuje jít i pozitivním směrem, a podporovat vybrané oblasti tak, aby člověk dosáhl znatelného upgradu nad rámec své běžné úrovně výkonnosti (např. zlepšit paměť, schopnost soustředit se, a další faktory).

Díky zařazení neuro-optimalizačních strategií se můžete z Vaší výchozí pozice dostat na zcela netušenou úroveň výkonnosti, produktivity nebo prostě jen zlepšit své fungování v životě. A to do takové míry, že sami sebe nebudete poznávat.

Zásadní přitom je, že všechny tyto změny pocítíte a využijete v reálném životě, ať už jde například o oblasti typu:

  • ŠKOLA A STUDIUM​​​​​​​
  • EFEKTIVITA PRÁCE
  • ZLEPŠENÍ PRODEJE
  • TRADING A KRYPTO
  • VZTAHY A SOCIALIZACE

Využití procesů neuro-optimalizace se limity nekladou. Důležité je pouze definovat si, co chcete zlepšit a na to se pak zaměřit, nebo můžete prostě postupně zkoušet jednotlivé oblasti optimalizace a jak na ně budete reagovat. 

Navazující články:

Více o jednotlivých úrovních neuro-optimalizace v našem rozcestníku!

Může se Vám také líbit

Žádné komentáře

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..