Performance lifestyle Performance training

10 LET historie PERFORMANCE LIFESTYLE (co vše se událo?)

Vítejte přátelé!

Projekt Performance (training i lifestyle) vznikl v roce 2013, a za deset let své existence pomohl nejenom našim klientům a studentům, ale skrze intenzivní osvětu na sociálních sítích si troufám tvrdit že již desítkám ne-li stovkám tisíc lidí v našich zemích.

Níže najdete rozcestník na jednotlivé kapitoly jeho vývoje – od zlaté éry Performance training, přes osamostatnění a vzestup Performance lifestyle, vývoje Performance univerzity, nebo přijpojení perspektivy spirituality a Vědomí, jen aby se vše nakonec sloučilo do hlavního Perormance holistického přístupu.


Přehled kapitol:

Úvod: Anebo co vše se za těch 10 let stihlo?

Kapitola 1: Jak to vše začalo? Vznik PT a PL, silového centra, státnice (2013 – 2014)

Kapitola 2: Zlatá éra Performance training (2015 – 2018)

Protokol Men in arms a spolupráce s vojáky armády ČR (2015)

Kapitola 3: Historie spolupráce s Brainmarketem a designování suplementů. (2015 – 2023)

Kapitola 4: Projekt Dawn of Performance, Kalifornie a epický trailer (2016)

Kapitola 5: Vzestup Performance lifestyle (2018 – 2020)

Kapitola 6: Performance univerzita a holistické poradenství (2018 – 2023+) – NOVÉ

Kapitola 7: Spiritualita a Vědomí (2019 – 2023) – NOVÉ

Kapitola 8: Vznik a vývoj Holistického přístupu a poradenství (2021 – 2023) – NOVÉ

Překonání vlastního stínu (video-přednáška ZDARMA)

Závěr: Shrnutí akce 10 let s Performance a vyobrazení všech protokolů.


​​​​​​​​​​​​​​

Kapitola 8: Vznik a vývoj Holistického přístupu a poradenství (2021 – 2023)

Tak a je to tady přátelé, závěr naší dlouhé pouti do spletité desetileté historie projektu Performance. Od tréninku, přes lifestyle, univerzitu, spolupráci s Brainmarketem, hledání vlastní spirituality a vzestup Vědomí, až po propojení všech témat z deseti let studia do jednoho – fungujícího a elegantního Performance Holistického přístupu.

Ten přitom operuje na 6ti základních rovinách (dělících se do celkem 12ti tématických oblastí), které pokrývají současné protokoly a video-kurzy:

 • 🔸 I) Cirkadiánní rytmus a sezónní biorytmy
 • 🔸 II) Pohyb a bio-optimalizace (energie přírody).
 • 🔸 III) Holistická výživa (kvalita potravin, mikronutrienty a metabolismus).
 • 🔸 IV) Optimalizace zdraví (GIT a trávení, imunita, hormony, detoxikace) + radiální zdraví a dlouhověkost.
 • 🔸 V) Neuro-optimalizace a poznání vlastní individuality (Neurotypy).
 • 🔸 VI) Vědomí a spiritualita

Na připojených slidech najdete podrobnější rozpis všech 12ti oblastí, na které se orientujeme a se kterými pracujeme.

A to jak v rámci našich protokolů a video-kurzů (viz poslední slide), tak v rámci holistického poradenství, které učíme na PL UNI.

Spolu s tímto příspěvkem končí naše ohlédnutí za 10ti lety Performance (které skončily už v polovině března).

A s tím, jak vstupujeme do roku jedenáctého, tak nás čeká dokončení některých velkých projektů (viz poslední časová osa závěr dole), tak začátek něčeho úplně nového.

Není náhodou, že akce 10 let s Performance dostala tolik času, péče a úsilí, a že se vrátily do prodeje všechny protokoly a přednášky.

Ukončujeme totiž jeden velký desetiletý cyklus, a začínáme otevírat ten další. A stejně jako jsem si po roce oholil plnovous, abych uvolnil starou energii, tak staré i nové protokoly za nedlouho zmizí, a projekt Performance projde na první pohled neviděnou, ale velice důležitou proměnou či chcete li vývojem.

Zůstaňte naladěni! Protože ještě vyjde závěrečné video, a o pár dní později (v pátek nebo nejpozději neděli) zveřejníme další cyklus Performance lifestyle.

Něco starého končí, aby mohlo něco nového začít.


Kapitola 7: Spiritualita a Vědomí (2018 – 2023+)

Naše výprava do desetileté historie se pomalu blíží ke konci, a nebyla by kompletní, pokud bychom si nerozbrali poslední velký dílek skládačky, kterým bylo právě připojení oblasti spirituality a Vědomí. Ta se z mé osobní praxe (a snahy o lepší život) postupně dostala do systému Performance lifestyle (jako součást meditací, práce s dechem a technik), jen aby později vytvořila vlastní subsystém s názvem Supernatural lifestyle, ke kterému se váží hlavně 2 vydané video-kurzy, ale týkaly se ho i nějaké workshopy a akce naživo.

To, co původně začalo jako nevinná snaha o to, zbavit se negativních emocí a myšlenek, pochopit trochu více sebe a svůj účel na tomto světě, nakonec vedla k té možná nejepičtější výpravě za poznáním – ať už do zahraničí nebo do vnitřních dimenzí svého Vědomí.

A postupem času se tak vydělil úplně samostatný projekt Spiritualita a Vědomí, který jde bokem hlavního Performance lifestyle, a ke kterému se za poslední rok a půl odehrálo přes 26 seminářů. Jeden z nich, s názvem Vnitřní cesty do vnějšího Vesmíru, který se odehrál na festivalu Evolution, si můžete celý zdarma pustit na YT.

Tak jako tak více informací najdete na obrázcích výše, kdy by se samozřejmě o mém výzkumu Vědomí a tom, co jsem v této oblasti pochopil, a začal předávat dále, dal napsat obsáhlý článek nebo udělat podcast, nicméně pro potřeby ohlédnutí do historie nám to zatím stačí 🙂

Pomalu ale jistě se blížíme konce našeho rozboru historie, stále nám zbývá ještě jedna kapitola a nějaké to finální rozhřešení! Všechny části historie, a hlavně oblasti zájmu osamostatněného Performance lifestyle, totiž nakonec vedly k vytvoření finálního ….

HOLISTICKÉHO PŘÍSTUPU! Pokračování příště…


Kapitola 6: Performance univerzita a holistické poradenství (2018 – 2023+)

V našem exkurzu do desetileté historie systému Performance, se pomalu ale jistě blížíme do finále, a dneska si tak představíme celkově šestou kapitolu, kterou je projekt Performance univerzity (všechny části historie, videa, časové osy atd. najdete na blogu risebyperformance.cz/10let).

V minulé části jsme si ukázali, jak se Performance training vcelku rychle transformoval do Performance lifestyle, stejně jako se transformoval můj vlastní život, práce a vztah ke světu. Byla to přitom právě Performance univerzita, díky které jsem v roce 2018 pochopil, že to je právě oblast optimalizace zdraví a života celkově, které se chci dále věnovat naplno. A po pěti letech soustředění na systém PT, a jednom překlenovacím roce, kdy trénink měnil za lifestyle, tím započalo další pětileté období, ve kterém jsme se soustředili na rozvíjení systému Performance lifestyle, kdy ruku v ruce s tím šel právě vznik a postupný vývoj Performance univerzity (PL UNI).

PL UNI se zrodilo jako koncept v mé hlavě po tom, co jsem cítil, že je příliš hodně informací, aby byl šíření pouze cestou jednotlivých přednášek (byť navazujících). A v roce 2018 jsem tak vypsal první běh studia, v rámci kterého jsem do Performance poprvé přivedl témata cirkadiánního rytmu, nootropik, leaky gut, ale hlavně genetiky, epigenetiky a první verzi teorie Performance genotypů (která se tu také začala testovat v praxi). Porozumění vlastní individualitě, genům a optimalizace jejich exprese nebo životního stylu byla hlavním tématem prvních dvou běhů studia (které měly jen 3 měsíce jako školní semestr a první rok se tak stihly dva stejné běhy), které se odrazilo také v majestátním názvu: Epigenetická cesta k osvícení.

Pak jsem si vzal téměř rok pauzu, kdy se začal nově osamostatněný Performance lifestyle propisovat do prvních veřejných přednášek (PL: Lost files) a protokolů nové generace (Nemoc začíná ve střevech, Cirkadiánní protokol, Naturae…), a mezitím jsem měl čas z hlediska dalšího studia, zkušeností a sebe-rozvoje dozrát do archetypu učitele, kdy jsem se z člověka živícího se tréninkem a tréninkovými protokoly transformoval v někoho, kdo dokáže poznatky nejen akumulovat, ale propojovat v nové teorie, ty testovat v praxi, a hlavně je jako učitel ve srozumitelné podobě šířit mezi své studenty.

Východiskem pak byl začátek prvního 10ti měsíčního ročníku PL UNI v roce 2019 (třetí běh studia), který měl název Pokročilý kurz pro epigenetickou výživu, nicméně poprvé se na konci dělali ústní a písemné testy pro získání certifikátu Performance poradce. Poprvé přibyla také skripta (předtím se psaly poznámky pouze ručně, a jak nikdo nebrblal). Díky mému sebe-rozvoji, popsaném v minulém příspěvku se přitom ke studium připojila oblast spirituality a Vědomí, práce s dechem a meditací, poprvé se objevily venkovní společní ranní rutiny a venkovní přednášky. Jak venkovní projev (protokol Naturae), tak koncept studia byly více spojeny s přírodou, bio-optimalizací a celkovým sebe-rozvojem.

Následovalo vytvoření Performance institutu, díky čemuž se lifestyle i PL UNI vrátily do profesionálnějších kolejí, došlo k integraci naturálních a spirituálních témat a přitom návrat více k optimalizaci zdraví, hormonů, neurotransmiterů, a poprvé také představení Performance neurotypů. Když začal čtvrtý běh studia PL UNI v roce 2020, jmenoval se už Performance holistické poradenství, a poprvé představil koncept holistického poradenství pro výživu, zdraví a životní styl. Ten všechna témata z předešlých let propojoval do vyššího celku holistické optimalizace a vytvářel mezi nimi vzájemné vztahy.

Po sedmi letech vývoje tak Performance lifestyle dozrál do své celistvé finální podoby, o čemž si ale řekneme ještě ve speciálním příspěvku.

Tak jako tak čtvrtý ročník PL UNI byl sice největší a nejvíce profesionální (do té doby), nicméně jej zařízla pandemie a nakonec jsme tak většinu víkendů dělali pouze online. To současně vedlo k vytvoření nových skript (která měla 400 stran) a podrobnějších prezentací, které usnadňovaly výuku na dálku. Východiskem pak byla poprvé certifikace Performance holistického poradce, využitelná buď přímo v rámci Performance poradenství, nebo jako specializace ke své hlavní profesi, kdy si pro ní přišli všichni od trenérů profesionálních sportovců, lektorek jógy, sociálních pracovnic a psycholožek, až několik ambulantích lékařů, kteří pomocí informací chtěli lépe pomáhat svým pacientům.

Následoval pátý ročník (PL UNI #5), který se na jedné straně zaměřil ještě více na praxi holistického poradce a práci s klienty pomocí různých základních i pokročilých protokolů (které, stejně jako 80% informací v PL UNI nejenže nezveřejňujeme, ale nejsou ani ve vydávaných protokolech). Současně ale 5. běh studia (2021/2022) nabídl více prožitkových komponent, kdy jsme měli dva pobytové víkendy, z toho jeden v Beskydech spojený s nořením do přírody a celkově dávkou skvělého programu (letos už se nám blíží také), řadu ranních rutin, společných meditací a výprav do Nevědomí. Poprvé byl také jeden víkend zaměřen čistě na práci ve Vědomí, zejména proto, aby člověk během studia došel i nějaké vnitřní transformace a integrace. Byl to také první ročník, na kterém semnou začal přednášet Luky, zejména proto, že mluvit přes víkend 12 a více hodin bylo o rok dříve v podstatě neudržitelné a zničující (proto také Luky prošel velice důkladným výcvikem, aby mohl směle o tématech přednášet).

Konec jedné éry:

Nicméně během pátého ročníku se ukázalo, že další pokračování stejným směrem by nebylo jak pro Performance, tak především mě udržitelné. Po celkem pěti letech, které jsem věnoval (a dalo by se říci obětoval) projektu PL UNI, kdy se často propojovaly dva extrémní pracovní týdny jedním pracovním víkendem (a tak 10 měsíců z roku), a kdy k tomu všemu byla ještě všechna další práce na protokolech a systému Performance lifestyle (a vzhledem k tomu, že jsme pouze dva: Učedník a mistr), tak se začalo nevyhnutelně koncem minulého ročníku objevovat mé vyhoření, kdy už jsem si nedokázal představit pokračovat dalším rokem stejným způsobem, aniž by to negativně ovlivnilo kvalitu výuky a stalo se z toho jen něco, co dělá člověk pro peníze (kdy vzhledem k sérii krizí ve společnosti je pro nás tento příjem extrémně důležitý pro možnosti pokračovat celého systému PL v chodu dále).

Východisko z této situace přišlo ve formě, kterou bych nečekal, a to díky splnění mého snu (jestli se to tak dá říci) a po ročním hledání odstěhování se z Prahy (kde už mě to ubíjelo) na přírody na hory. To současně vedlo k opuštění bydlení v Praze (respektive domu u Prahy) a s tím se tak objevila otázka, jak to s PL UNI udělat dále.

A nakonec se objevilo elegantní řešení, které souviselo také se zkušeností z posledních dvou pandemických ročníků: Přenést část studia do online režimu, který ušetří nám i studentům náklady za cestování, ubytování v Praze a podobně, a současně nebude blokovat volné víkendy. Slovo dalo slovo, a tak vznikl koncept Performance univerzity 2.0, kdy největší změnou bylo právě vytvoření kombinovaného studia, kdy máme 5 víkendů naživo (z toho jeden pobytový) a pak dalších 12 seminářů online ve středy večer (po 3 hodinách).

To přitom bylo nejlepší možné řešení, protože to umožnilo rozšířit počet učebních hodin, rozšířit kurikulum a přidat další témata (jako Holistická výživa, krevní testy a markery, návrat k informacím o genech a další), a ty následně dávkovat ve snesitelnější formě (3 hodiny maximální focus studentů i moje mluvení je mnohem přívětivější než sedět 12 hodin přes víkend ve škole). A byť by se někdy lidé rádi viděli častěji, tak nám to umožnilo skutečně celý projekt PL UNI posunout zase o kus dále.

Troufám si tvrdit, že z hlediska množství informací, učebních metod (kombinace mluvení, profesionálních prezentací a skript na úrovni zahraniční univerzity) ve spojení s budováním komunity v naší studijní skupině (v podstatě každodenní komunikace) umožnila PL UNI finálně přetvořit ze seminářů pro skupinu nadšenců (2018) do formy vzdělávání pro profesionály i sebe sama, jejíž východiskem nejen osvojení poznatků holistického poradenství, ale hlavně proces vlastní vnitřní i vnější transformace a dozrání do role poradce, profesionála nebo jen člověka, který je schopen aplikovat holistický přístup ku pomoci sobě, lidem či světu obecně.

Díky změně formátu studia mi to po pěti letech umožnilo se nadechnout, zvolnit tempo, rozhlédnout se, a začít vymýšlet a věnovat se jiným projektům, které budou postupně dozrávat. Zejména mi to ale od září umožnilo více cestovat, nebýt v Praze a vrátit se do stavu podnikatele na volné noze, volnomyšlenkáře a žít někdy jako hobit, o kterém nikdo neví. No nic už je čas na druhou snídani, zbytek si povíme příště!


Kapitola 5: Vzestup a přerod v Performance lifestyle (2018 – 2020)

Pomalu ale jistě vstupujeme do pro nás aktuálně nejdůležitější, a nejepičtější části historie. A tou je postupný přerod Performance training v Performance lifestyle, který se projevil v rovině informační, produktové, ale i mé osobní – po letech brutálních tréninků jsem si dovolil vydechnout, načerpal zpět své spirituální síly, a začal energii investovat do rozvíjení systému Performance lifestyle.

V textu níže najdete jen přehledové shrnutí, čeho všeho se to týkalo (protože podrobnější blog post by vyšel na malý román), nicméně doporučuji potom projít galerii níže (fotky se dají rozkliknout) a především časovou osu, kdy vše zapadne do sebe.

Jak tedy začal vzestup a osamostatnění Performance lifestyle?

Jednalo se o klíčové roky (kdy každý byl pocitově dlouhý jako pět let): 2018, 2019 a 2020 – kdy se Performance training velice rychle přeměnil na Performance lifestyle, vznikl nový hlavní portál a stránky (plstyle.cz), tréninková aplikace Odboj PT, konaly se legendární přednášky (nyní jako PL: Lost files opět v prodeji), a celkově se poprvé spustilo fungování klientského portálu, tak jak jej dnes znáte.

V tomto období jsem sám také postupně opustil trénink podle PT (mé tréninkové snažení vyvrcholilo vydáním tréninkových protokolů podle somatotypů, a poslední tréninkovou dovolenou v Marbelle, kdy jsem už cítil, že v oblasti tvrdého tréninku přes rok dosluhuji, a nemohu dále pokračovat tímto směrem), a skrze pochopení a obnovu vlastního zdraví jsem našel větší cestu k přírodě, bio-optimalizaci, psychické integraci a spiritualitě (skrze práci s dechem, meditace, práci s deníkem, kontemplace v přírodě a další – byť to může v této zkrácené verzi znít naivně, byl to dlouhý proces a klíčovou úlohu tam hrála i malá dávka psychedelik viz podcast).

Ty všechny se přitom (i díky mentorům jako Milan Calábek a Paul Chek) staly přirozenou součástí nejprve Performance univerzity (která v tom období vznikla), ale současně celého systému Performance lifestyle, který vyšel z první vlny CV ve své naturální – NATURAE podobě – kdy po letech pokročilých protokolů a optimalizací, jsme se vrátili zpátky k tomu nejdůležitějšímu – rozvíjení radiálního zdraví (a tedy více než k řešení problémů s hormony, spánkem, GIT, stresem – tak mnohem dříve přejít na nový životní styl a stravování, které optimalizují všechny pilíře zdraví našeho těla a psychiky, a slouží nejen jako prevence, ale k tomu, abychom se dostali nad své limity, a to co normálně považujeme za své běžné zdraví, výkonnost, radost ze života atd.).

V poslední fázi této etapy jsem si po letech budování v online prostoru splnil sen, a založil Performance institut, jehož název je dnes spíše Kanclík PL, který uvidíte poprvé celý na hned dalším videu (kdy přes dva roky předtím se vyvíjela nejprve tréninková aplikace, a potom její upgrade do lifestyle portálu).

To, co mě „přinutilo“ po letech investování do vývoje online platformy, vytvořit fyzický prostor, byl Covid a zjištění, že potřebujeme prostor na online semináře a přenosy, stejně jako na bezpečné setkávání nebo prostě jen, aby člověk nepracoval jen z domu.

Kanclík se stal středobodem pro naši práci, online semináře, přednášky i workshopy, stejně jako četná setkávání naživo. Věřte mi, dát dohromady časovou osu, fotky a všechny nové projekty (kdy několik se jich ani nevešlo) nebylo jednoduché. A podíváme se na něj hned na dalším videu.

Pokračování příště! (Ještě ani zdaleka nejsme hotovi).

Tentokrát pro více informací doporučuji rozkliknout a projít fotky a přečíst si dvě podrobné časové osy.


Dárek: Video-přednáška Překonání vlastního stínu (plná verze)

Přednáška Překonání vlastního stínu začala vzestup a osamostatnění Performance lifestyle, proto ji nyní v rámci výroční akce 10 let s Performance předáváme jako dárek pro Vás!

Plnou verzi (2 hodiny) najdete zde:
www.risebyperformance.cz/stin

Přednáška se odehrála na konci ledna 2019, a protože startovala nejen novou éru přednášek, ale i osamostatnění celého systému Performance lifestyle, tak jsme ji spolu s Michalem (který mi to pomohl poskládat celé dohromady) udělali v kostele Sacre Coeur v Praze, kdy jsme v rámci epické produkce celý kostel nechali nasvítit do fialova (viz fotky níže), rozezněly tam Gregoriánské chorály a dubstep, byl tam zvukař, kameraman, fotografka, koordinátoři, a celkem 350 lidí, rozesazených po celém kostelu (včetně VIP platformy u střechy odkud jsou fotky).

Pro Vás je ale určitě zajímavější, čeho se tato přednáška týkala, a co na ní najdete. Hlavní téma přednášky je o novém pohledu na deprese a úzkosti, vznikající z pozice narušení nejen zdraví, ale i životního stylu, a jak k nim můžeme přistupovat z pozice naturální optimalizace (která je důležitá i pokud člověk využívá psychofarmaka, protože umožňuje neuro. systémům začít se obnovovat zpátky).

Konkrétně se na problematiku či optimalizaci psychiky podíváme z pohledu cirkadiánního rytmu (o kterém jsem tady poprvé informoval veřejně, kdy ještě tyto informace v podstatě nebyly známy), z pohledu našeho mikrobiomu, práce s dechem a chladem, z pozice snů jako královské cesty do Nevědomí, a připojíme tehdy ještě poměrně skandální informace o terapeutickém využití psychedelik (kdy se normálně několik lidí zvedlo a znechuceně odešlo „tož toto už je moc“).

Budu rád, když se na tu dvouhodinovou přednášku podíváte, a vychutnáte závan starých časů.


Kapitola 4: Protokoly Dawn of Performance

1. — Fat burning protokol (spalování tuků / výkonnost)

2. — Hypertrophy protokol (nabírání svalové hmoty)

3. — Maximal strength (zvyšování maximální síly)

4. — Maximal performance (všechnty typy výkonnosti a silového tréninku = opus magnum)


Projekt Dawn of Performance zabral 9 měsíců vývoje tréninkových protokolů, cest po světě za vzděláním a zkušeností (Hawaii, 2x Marbella, Brusel, Kalifornie) a hlavně vlastního sebe-zdokonalování se, které vyvrcholilo jednak vyprodukováním posledních 4 velkých a nejnáročnějších tréninkových protokolů (rozdělených poprvé do 4 specializací), stejně jako vytvořením asi největšího traileru (epicky / lokalitama) pro projekt PT.

Tréninkově, pracovně i cestovně to bylo jedno z nejnáročnějších, ale současně nejvíce sebe-naplňujících období, které přitom začínalo první tři měsíce ze dna, kdy jsem se po letech trápil s hypochlorhydrií, autoimunitními problémy a vleklým akném na zádech, které bylo spojeno s narušením GIT / detoxikací, ale mělo negativní psychosomatický efekt, protože jsem se živil sebe-prezentací, a lidé by jej okamžite považovali za důkaz užívání steoridů a pošpinění jména i značky a snížení její hodnoty.

Tak jako tak skrze postupnou optimalizací zdraví GIT, detoxikace a spánku – které se pak instantně propsaly do systému Performance lifestyle – a skrze cesty na semináře a workshopy s několika předními silovými učiteli, jsem se skrze optimalizaci nejprve zdraví, pak vlastního tréninku, postupně začal během té doby dostávat do životní formy (čemuž (ne)překvapivě pomohlo právě navýšení trávicí kapacity, a tedy také lepší využitelnost živin).

Tak jako tak, během tohoto období jsem šel zdravotně, vzhledově a výkonnostně stále kupředu, spolu s tím, jak jsem v tréninku aplikoval striktní principy osvojené od Charlese Poliquina (se kterým jsem ten rok byl na Hawaii a v Marbelle), které jsem asimiloval do stávajícího systému PT (jako byly různé prerekvizity, počítání tempa, specifické supersety, nebo periodizační metody).

A během celého toho 9 měsíčního období jsem přitom sbíral záběry vlastního tréninku, a to zejména v Marbelle a o pár týdnů později v Los Angeles na jedněch z nejvíce ikonických tréninkových míst na světě, jako je originální Golds gym ve Venice, otevřený Muscle gym na pláži, nebo gymnastická část v Santa Monice, či kartely zavánějící Metroflex gym na hranici Comptonu v Long Beach.

No a bylo to právě toto tréninkové a sebe-rozvojové období, kdy jsem po vzoru Aristotelova citátu skutečně okusil maxima toho, jak může mé tělo fyzicky vypadat, a jaké mohou být jeho kapacity (protože vzhled šel v PT vždy ruku v ruce s maximální silou, schopností ovládat tělo v prostoru a podobně).

Po tomto peaku už se v dalším roce (který byl poslední ze zlaté éry Peformance training) začaly pomalu ale jistě ozývat jak syndrom přetrénování, tak celková stagnace těla, které po dekádě brutálních tréninků zoufale volalo o odpočinek.

S vyvrcholením v podobě Dawn of Performance současně nebylo kam v tréninku, vzhledu a v podstatě ani tvorbě navazujících protokolů pokračovat dále, aniž by to nebylo jen mlácení prázdné slámy a vození lidí za provázek. A tak jsem měl ten další rok pojal z pohledu tréninku mnohem volněji, a věnoval se více seminářům, přednáškám, kempu v Marbelle, ale hlavně rozvíjení Performance lifestyle, kde se přidala témata hormonů a různých stylů stravování podle individuality (původní Fat burning protokol).

V mé hlavě už se v té době ale pomalu tvořila myšlenka na to, že je potřeba celý projekt PT nějakým způsobem uzavřít, zachovat jeho kouzlo pro další generace, ale přitom se vydat novou cestou v životě, spojenou právě s Performance lifestyle. A tak jsem začal plánovat vytvoření toho, co dnes existuje jako tréninkový systém / aplikace ODBOJ PT. O tom ale zase jindy!


Kapitola 3: Historie spolupráce s Brainmarketem a designování suplementů

Psal se rok 2010, a s jistým Jirkou Votavou jsme nepěkné zimní sobotní ráno jeli stěhovat fitcentrum, ve kterém on už rok pracoval, a já jsem se tam právě chystal začít svou práci trenéra, kterou bych si přivydělával k vysoké škole. Tam jsme se seznámili, nějaký rok se vídali a pak šli každý svou cestou. 

V roce 2015, kdy už se začínala psát zlatá éra Performance training (viz blogpost níže), tak mě najednou po letech Jirka oslovil, že dáme schůzku, a v renomované kavárně Elektra mi představil, že bokem svého hlavního podnikání (což byla firma na čištění koberců) ho kniha Tima Ferisse inspirovala k tomu, udělat doplněk stravy, který by pomáhal lidem pracovat, lépe myslet, a být zdravější. A to bylo v době, kdy takový segment trhu u nás v podstatě neexistoval (byly pouze fitness doplňky stravy). 

A rovnou mi ukázal prototyp Brainmaxu 1.0 a dal jedno balení, abych ho vyzkoušel. Ze složení jsem tehdy nebyl u vytržení a hned jsem ho upozornil, jak se to dalo udělat lépe, což vedlo k tomu, že další (BM 2.0 o rok později už jsem designoval já, stejně jako všechny navazující suplementy z core linie BM / Performance).

Nápad spolupráce (v té době jsem ji finančně nepotřeboval) a myšlenka nového druhu doplňku stravy jakéhosi proto-nootropika, se mi nicméně líbily, a tak jsem souhlasil, že BM 1.0 přidám do aktuálně vycházejícího protokolu (který vycházel v rámce PT 3.0 You will rise specializačních protokolů na jednotlivé cviky a partie).


Prodeje šly díky protokolům na odbyt (pár desítek prodaných kusů BM 1.0 týdně tehdy znamenalo celý svět), a tak jsme na epickém místě – v posilovně, kde jsme se v roce 2010 poprvé začali bavit, uzavřeli dohodu o spolupráci, jejíž podstatou nebylo nic menšího, než postupně vytvářet a přivést na světlo světa takové doplňky stravy, které budou skutečně mít na prvním místě kvalitu (a ne co nejnižší cenu surovin), které budou místo lživé a přebujelé reklamy postavené na efektech podložených vědeckými studiemi, a hlavně, které budou fungovat v praxi (a to primárně na mě a našich klientech, kteří dávali zpětné vazby).


A během několika dalších společně (já je navrhl a poskládal, on je realizoval, a společně jsme je prodávali, na začátku hlavně klientům Performance) zrealizovali celou řadů doplňků stravy, jako byly:

 • Brainmax 2.0 (který byl později nahrazen novou verzí Neurohacker manifesto),
 • BM: Anabolic Dagger (první předtréninkový hormonální anabolizér bez stimulantů), jehož úspěch Jirkovi ukázal, že se prodejem suplementů pod hlavičkou Brainmaxu může nejen živit, ale také růst a rozvíjet firmu i segment na trhu,
 • Performance elektrolyt komplex,
 • BM 1.5 Adaptogenic hegemony (nahradil starou verzi 1.0),
 • Testamento,
 • a hlavně PERFORMACE MAGNESIUM, které jako první přivedlo na náš trh organickou využitelnou formu magnésia s aktivní formou vitamínu B6, a to v potřebné čistotě a gramáži na kapsli (1000 mg). Dlouhé měsíce se různé konkurence a fitness shopy a autority přely, že není rozdíl mezi tím a oxidem / laktátem nebo při nejlepším citrátem, jen proto, aby do pěti let začali všichni tuhle formu sami prodávat. PM je dodnes best sellerem.

To byly přitom produkty z první vlny, které ještě později doplnily další epické stálice jako Performance protein, Performance Epigenetic komplex nebo nejnovější Performance greensy (mňam!), ale i další.

Byly to nicméně ony první tři suplementy a jejich prodej v prvních dvou letech, které umožnily Jirkovi vybudovat finanční zázemí k tomu, aby to celé mohl posunout na novou úroveň. A zatímco předtím měl každý doplněk stravy svou mini stránku, tak to bylo jednoho deštivého dne v únoru 2018, kdy spustil projekt jménem BRAINMARKET, což znamenalo hlavně spustit první e-shop, kde byly nejen produkty BM/Performance, ale také yerba maté, filtry na vodu, a hlavně nezávadná kosmetika (kdy launch jsem spustil článkem o parabenech a ftalátech, problematice, která také zčeřila vody, než lidé během let přijali, že je potřeba ji řešit).

To bylo v roce 2018 a za těch pět let Brainmarket z garážového outsidera vyrostl v předního hráče na trhu, kdy mají stovky tisíc odbavených zákazníků, 60 zaměstnanců (možná méně) a snad 6000 m2 skladů, kanceláří a Brainmarket centra (kde je také posilovna, solárium, sauna, místnost pro zábavu). Vlastních produktů dnes mají přes 300 pod pěti různými značkami, a co se málo ví, tak působí již v šesti zemích.

A tak bych jen na závěr tohoto ohlédnutí vzpomněl na chvíli, kdy jsme v roce 2016 stáli na koupáku na ochozu a Jirka mi říkal, že musí méně utrácet a začít šetřit. S tím jsem se na něj podíval a svěřil se mu se svou tehdejší filozofií, která byla velice podobná tomu, co ho učil jeho otec (úspěšný podnikatel): „Nesmíš šetřit, musíš vydělávat více.“ 

Nejen pro svůj výdělek, ale aby mohla růst firma i lidé v ní, aby mohl růst impakt na trh i zdraví a efektivitu u lidí. A já věřím, že tento moment byl klíčový k tomu, aby se Jirka vydal tímhle směrem.


Kapitola 2: ZLATÁ ÉRA Performance training (2015- 2018)

Jako zlatý věk označuji dobu, kdy se systému Performance training nejvíce dařilo, kdy jsem hodně jezdil do zahraničí, učil se od mentorů, spolupracoval s vojáky a vytvářel ty nejepičtější protokoly, jako jsou Men in arms nebo Dawn of Performance (které z dnešního pohledu vypadají jako úroveň obtížnosti nightmare v Doomovi).

V té době byly také jediné PT tréninkové semináře (na různá témata od silové gymnastiky a vzpírání, přes hypetrofii, maximální sílu, až po sportovní přípravu). Měli jsme nezapomenutý tréninkový kemp v Marbelle (kam jsem se kvůli tréninku vrátil celkem 4x) a celkově jsem během těchto let měl nejlepší formu i silové výsledky (celkové vyvrcholení bylo v Los Angeles co vidíte na fotkách, nutno podotknou, že skutečně naturální, což mě samotného dnes zaráží, jak jsem vypadal).

Z hlediska vývoje systému Performance lifestyle, tak ten se v tom období také posunul o kus dopředu, díky prvnímu semináři s Charlesem Poliquinem v Manchesteru jsem totiž na základě jeho informací začal konečně pořádně studovat vědecké studie a odborné články, experimentovat se stovkami suplementů, a hlavně poprvé jsem do systému přivedl témata hormonů a jejich optimalizace. Ba co více, poprvé se vynořilo téma Optimalizace zdraví, kde jsme pracovali na navýšení trávicí kapacity nebo podporu detoxikace, a to díky mým osobním problémům s ekzémy a akné na spodních zádech, které jsem po letech vyřešil až právě díky eliminačním a detoxikačním protokolům.

Lifestyle byl stále podmnožinou tréninku, nicméně se mu v tomto období stal rovným: Začaly první regulérní PL přednášky, které se nastartovaly právě díky promu ze studia a cest do zahraničí. Největší přednáška Optimalizace zdraví byla paradoxně také přednáška, kde už mé ego (podněcované archetypem alfa samca jako to prezentoval Poliquin) překonalo určité meze, a dost lidí následně od PT i PL odradilo (čehož katarze se vynořila až o dlouhé roky později).

Kromě přednášek vyšly po dlouhé době také dva hlavní PL protokoly: Optimalizace zdraví a Fat burning protokol, ten byl přitom v roce 2017 posledním regulérním protokolem staré éry (ještě po něm byla jednohubka týdenní specializace Week of Justice).

Zajímavostí je, že do této zlaté éry jsem vstupoval v době krize, kdy jsem si brutálním tréninkem tak zničil rameno, že jsem se jednu dobu začal regulérně ohlížet po normální práci. V té době se totiž úspěch PT točil od toho, moci prezentovat maximální výkony a formu. Nakonec jsem ale jak se říká povstal nad vlastní limity, a postupným přeučením se motorických vzorců a ovládání svalů, a překopáním přístupu k tréninku (kvalita a kontrolované tempo nad váhami) jsem si omezení nejen vyléčil za několik měsíců (místo let rehabilitací bez tréninku nebo operace), ale současně to vedlo k vytvoření specializačních protokolů PT 3.0 You will RISE.

Nicméně jako tomu pak bylo ještě mnohokrát (jako u různých zdravotních problémů, ať už to byla tetanie, ekzémy a autoimunita, hypoxie, panické ataky, a některé další), tak to nebylo odevzdání se vůli osudu, ale pochopení daného tématu z holistické perspektivy, a po nastudování a rozklíčování celková optimalizace. Byly to právě tyto problémy a „pády na hubu“, které nakonec byly vždycky u toho největšího vzestupu.

Zlatá éra skončila spolu s poledním protokolem, kdy následovalo období vývoje a spuštění tréninkové aplikace ODBOJ PT. V té době se také přestaly prodávat (ve smyslu, že jsem je zrušil) tréninkové protokoly, a tedy i vše to, co těch prvních pět let systém PT vytvořilo. 

O to epičtější nám přišlo, na tyto narozeniny 10ti let fungování systému Performance, přivést zpátky všech 22 tréninkových protokolů (označujeme je jako LEGACY protokoly), s tím že jsme je začlenili přímo do našich stránek a kupují se a stahují přímo z Vašeho profilu na plstyle.cz (najdete je v sekci tréninkové protokoly).


–2.B.: PROTOKOL MEN IN ARMS A SPOLUPRÁCE S VOJÁKY:

Tohle je jeden z nejepičtějších trailerů, který uváděl protokol Men in arms (nyní v prodeji spolu s ostatními Legacy protokoly) a natáčel jsem ho z autentických tréninků na Miami (tady vznikl koncept Performance tréninkové dovolené), v Ostravském centru PPC, stejně jako závěrečnou hru na vojáky a jejich trénink. Co ale hra není, jsou autentické záběry vojenského výcviku, a hlavně silového tréninku vojáků armády ČR, které najdete v poslední třetině traileru (a vyplatí se proto dokoukat, protože nic takového už se asi nikdy nebude opakovat).


Celé se to mělo tak, že jsem cirka v roce 2015 myslel, že celý progres systémem Performance training uzavřu finálním – testovacím protokolem (o to paradoxnější bylo, že zlatá éra Performance, učení se od Poliquina, cestování po světě a pořádání tréninkových seminářů, teprve začaly po tomhle – viz včerejší příspěvek).


Protokol je proto napsán jinak než ostatní, kdy se nejdou klasické tréninkové fáze, kdy je zpravidla 4 týdny stejný trénink a hlídá se jen progrese, ale protokol Men in arms (MIA) obsahuje každý trénink jiný (žádný se neopakuje) a v podstatě testovací, kdy zkoušíte, kam až se dostanete, a co ještě zvládnete – v protokolu jsou přitom zařazeny jak všechny typy silového tréninku ze všech oblastí z předešlých protokolů (powerlifting, atletický trénink, silová gymnastika, vzpírání, prvky strongman tréninku, funkční hypertrofie), ale také speciální testy na souši, ve vodě i na skále (které jsou volitelné).


Zpátky ale k samotnému traileru: V první části jsou dva komplexy (jeden provizorní v Miami na pláži, který se ale také v určité podobě promítl do protokolu, a druhý potom v silovém centru), které poukazují na to, jakým stylem jde trénink v protokolu (tedy spojování cviků v rámci komplexů a testování maxim za unaveného stavu). Následují různé sestřihy z mého vlastního tréninku té doby (byl to první z tréninkových peaků), a pak se konečně dostáváme k vojenskému závěru.

Na záběrech jsou reálné záběry vojáků armády ČR z bojového a vojenského tréninku + záběry ze silového tréninku podle protokolů Performance training (nebo s minimalistickým vybavením co bylo k dispozici, pokud nebyli na základně). V podstatě to vzniklo tak, že jsem si kolem roku 2015 byl vědom, že si tréninkové protokoly kupují sem tam i vojáci, kteří se složí, a pak podle nich cvičí v rámci tréninku v posilovně (to samo o sobě muselo být náročné ke všemu tomu bojovému výcviku a chronickému kardiu).

Netušil jsem ale, že podle systému PT v té době cvičilo tolik vojáků a už vůbec né, že mi přijdou videa z deseti různých jednotek, včetně kapitána, speciálních jednotek, výsadkářů, tankového pluku a hlavně, že mi pošlou kvalitní záběry ze zahraniční mise v Afganistánu (která tehdy ještě aktivně jela), z klasického USA fitka na jejich základně (tedy plně vybaveného – to je na konci hlavního videa), stejně jako z tréninku ve „venkovním hřišti“ nebo přemisťování před českou vojenskou technikou v písečné kamufláži (což se dostali i na obálku protokolu) nebo jak tři vojáci drží v Afganistánu protokol Raise the bar. 

Vojáci, kteří mi s tímhle pomohli, a poslali mi záběry (i ty co se nepoužily) tak potom dostali finální protokol zdarma, který je sice postaven na vojenském designu a tématice, ale je vhodný pro všechny, kdo dojdou až na konec cesty ve svém tréninku, a chtějí vyzkoušet něco, co tu ještě nebylo. Paradoxně bez ohledu na to, že se celý trailer točil i na Miami, že tam byla tahle vojenská část, nebo že tam byl první a poslední role playing moment (kdy jsme si hráli na vojáky hlavně na konci videa), tak to  nemělo větší efekt na prodeje, a protokol nebyl příliš úspěšný. Inu i tak byl tento celkový půlroční projekt velkou zkušenou a splněním dětského snu, a nastartoval éru cest za vzděláním a Performance tréninkových dovolených. 


Kapitola I: Jak to vše začalo? (Klíčové roky 2013 a 2014)

Příběh systému Performance se začal psát oficiálně v lednu roku 2013, kdy jsem se vstupními náklady 150 Kč, ale asi osmi lety intenzivního tréninku, sebe-zdokonalování se a studia, spustil nejprve blog risebyperformance.cz (který existuje dodnes), a posléze spustil prodej prvního tréninkového protokolu (PT 1.0: Renegade of training – nyní opět ke koupi!).

První dva roky trvaly pocitově asi jako osm let, kdy jsem toho stihl prakticky udělat více než za celý předchozí život (přeci jen stále student vysoké školy a trenér na volné noze pár let). Níže najdete kompletní časovou osu pro ty první dva roky.

V dobách, kdy ještě neexistoval Instagram, na Facebooku nebyly stránky ale jen profily lidí, a v podstatě u nás ještě nikdo neinzeroval na sociálních sítích, jsem se rozhodl, že budu šířit osvětu, informace a prodávat protokoly, právě využitím online platforem a sociálních sítí (které nás o deset let později nemilosrdně zařezávají, díky čemuž vše sepisuji už jen primárně na náš blog).

Díky svému nerdovskému dětství jsem uměl dělat grafiku, psát a hrát si s designem, udělat stránky ve WordPressu, a nakonec jsem napojil i ten Paypal (který v té době nikdo neznal, a děkuji těm, kteří Paypalu v roce 2013 věřili, i když je od toho jejich banky odrazovaly, stejně jakože věřili neznámému klukovi s velkým snem – díky, hlavně tobě Kamile – byl jsi první klient :D).

Tak jako tak, spuštění projektu Performance training a Performance lifestyle nebylo jedinou devizou tohoto bouřlivého začátku – o necelý půl rok později jsme totiž se dvěma kamarády otevřeli silové středisko Performance power center, které bylo v té době největším (a v podstatě jediným) skutečně silovým / performance centrem u nás a současně vyvrcholením mého nejdivočejšího snu té doby – tedy míst vlastní místo k tréninku, točení videí (zejména do protokolů, ale i na sociálních sítích), a hlavně – místo pro stýkání se s lidmi, které spojuje nejen Performance trénink, ale trénink obecně.

O to paradoxnější bylo, že vlastně ani ne o rok později jsem z této firmy (a spolu-vlastnictví Power centra) vystoupil. Důležitější pro mě bylo, že jsem měl kde cvičit, a že takové místo (Mecca PT) existuje, spíše než se muset starat o chod, tréninky, finance a podobně (což jsem rok spolu s dvěma společníky dělal, a i díky studiu v Brně to docela brzdilo můj hlavní projekt Performance training).

Cítil jsem totiž, ze mé poslání je tady mnohem větší, než jen dělat trenéra nebo managera v tréninkovém centru v Ostravě! To jsem ale ještě ani náhodou nevěděl, jak velké poslání pro mě Osud přichystal, a že mě bude čekat ještě hodně zkoušek, než na toto své poslání přijdu (spoiler: trénink to nakonec nebyl).

Tak jako tak v roce 2014 jsem dokončil pětileté studium Psychologie na Masarykově univerzitě v Brně (kde jsem šest let dojížděl každý týden), a spolu s tím uskutečnil velice epický experiment přerušovaného hladovění, zpracovaný do podoby studie, která vyšla v rámci mé diplomové práce.
Nebyl to přitom self-experiment (v té době jsem se tak střídavě stravoval už dva roky), ale zahrnul jsem do něj nějakých 70 dobrovolníků, kteří hladověli, aby ostatní mohli! (Aneb parafráze na nejslavnější výzkum hladovění v psychologii, výzkum Ancela Keyse, který měl podtitul „Hladověli, aby ostatní nemuseli!“, a ukazoval, jak strašné jsou důsledky hladovění (jeden muž si uřezal ruku, další honil po cestě neviditelného poníka).

Byl to přitom ten stejný Ancel Keys, který zfalšoval své studie o vlivu konzumace cholesterolu na vznik srdečních onemocnění, díky kterým začala 50 let trvající doba temna démonizace cholesterolu a nasycených tuků, která vedla nejen k dominanci průmyslově zpracovaných sacharidů a curků, ale v širším kontextu poškození lidského zdraví a dost možná i zastavení našeho vývoje (jak ukazují dnešní videa na Tik Toku, někde se stala velká chyba).

Tak jako tak mou diplomovou práciOsobnostní determinanty a psychologické účinky přerušovaného hladovění(která byla skutečně vytvořena v roce 2014 jako regulérní vědecká studie s citacemi, statistickými modely, dotazníkovou metodou, zapracovaná do širšího teoretického kontextu o přerušovaném hladovění – tedy informacím, které byly dostupné v té době) najdete originálně na tomto odkaze (zlé jazyky tvrdí, že to je nejstahovanější práce na MUNI ever, a že si díky tomu mohla postavit Katedra psychologie pavilon OPIC).

Zajímavostí přitom je, že hned týden po státnicích jsem na základě této práce spustil prodej prvního regulérního stravovacího protokolu Performance lifestyle 2.0, který oproti očekávání nebyl adorací přerušovaného hladovění, jako stravování vhodného pro všechny, ale pracoval s celkem pěti typy stravování, podle individuality, pohlaví a cíle, a představil systém Dialektického přístupu – tedy teze, antiteze a syntézy po vzoru Hegelovské dialektiky…

Spolu s ukončením studia a užitím si prázdnin, pak přišel také pomalu čas rozloučit se s Performance power center, a otevřela se nová kapitola mého života – první stěhování do Prahy, a snaha prosadit nejen systém Performance training, ale hlavně nové přednášky a semináře právě tam.

Už teď mohu prozradit, že se to hned napoprvé nepovedlo, a čekalo mě hned několik velkých pádů…

Pokračování bude příště (nový díl bude vždycky nahoře nebo uvidíme :)). Prosím, pokud se Vám to zatím líbilo napište mi komentář na Instagramu nebo klidně i tady (tam nám to ale více pomůže).

Adam


PROTOKOLY, KTERÉ STIHLY VYJÍT BĚHEM PRVNÍCH 2 LET:

PT Legacy tréninkové protokoly (Fáze I):

 • Performance training 1.0 (první protokol, který najdete ke koupi i v rámci této akce).
 • PT 2.0 Rebuild of Performance (3 vzpěračské protokoly)
 • PT: La femme (protokol pro ženy začátečníky)
 • PT ZERO (úvodní protokol, doporučuji i nyní pro každého, protože obsahuje velice obsáhlou teorii a cvičebník, kde učí pokročile všechny cviky).
 • PT: Raise the bar (principy PT pro maximální hypertrofii) – prodával se v kombinaci PL 2.0 Testosteron update (ten ale na rozdíl od tréninku zastaral natolik, že jej nejde prodávat :D).
 • PT 3.0 Combine training – Pro profesionální i amatérské sportovce, příprava na sezónu i během ní, testy silových disciplín, vytrvalosti i např. obratnosti.
 • Training for warriors 1 a 2 – Dodnes nepřekonané protokoly silové gymnastiky, které učí nejen progresi na cvicích (a naučíte se i muscle-up a sestavu na kruzích), ale současně tyto cviky využívají v rámci silového tréninku k přeměně postavy.
 • Queen of Shape (ten vyšel trochu později než je toto období) – Hlavní protokol pro ženy – sexy kombinace silového tréninku, funkční hypertrofie, a skutečně efektivních a dlouhodobě udržitelných postupů.

POKRAČOVÁNÍ V DALŠÍ ČÁSTI…

ÚVOD: Aneb co vše se za těch 10 let stihlo? (Základní chronologie)

Projekt Performance (training i lifestyle) vznikl v roce 2013, a za deset let své existence pomohl nejenom našim klientům a studentům, ale skrze intenzivní osvětu na sociálních sítích si troufám tvrdit že již desítkám ne-li stovkám tisíc lidí v našich zemích.

Za dobu těch deseti let se stihly tyto hlavní projekty a milníky s tím, že se často různé proplétaly nebo trvají dodnes, takže to není ještě přímo časová osa:

 1. Vše začalo od založení vlastního tréninkového systému Performance training, jehož informace a postupy jsem postupně zpracovával v celkem 22 tréninkových protokolech. Ale byly i nějaké ty semináře naživo.
 2. Doslova vybudování tréninkového centra Performance power center (2013) spolu se dvěma kamarády, toto centrum zavřelo až loni díky cenám energií (trvalo přesně 10 let).
 3. Vytváření prvních suplementů pod značkou Brainmax a pomoc kamarádovi Jirkovi se zaběhnutím jejich prodeje skrze naše klienty, z čehož pak vznikla dodnes trvající spolupráce s Brainmarketem a vzájemná synergie obou firem.
 4. Cestování po světě a učení se od zahraničních i lokálních mentorů. Stejně jako nahánění těch světově nejlepších míst pro silový trénink, nebo na druhé straně seberozvoj a spiritualitu.
 5. A následně nalití veškerého tréninkového know how do aplikace ODBOJ PT, která měla zajistit, že to vědění nebude zapomenuto, a současně umožnit nové generaci cvičenců na sobě dlouhé roky pracovat.
 6. A tím se oblast mého zájmu stočila k Performance lifestyle, a tématům optimalizace zdraví, hormonů, výživy, biorytmů a dalších oblastí. Tato evoluce se propsala nejen do změny loga, názvu, webovek a designu, ale ke kompletní změně našeho zájmu – od tréninku a toho, jak člověk vypadá, ke zdraví a pomoci ostatním.
 7. Dalším krokem či spíše skokem pak byl vznik systému vzdělávání pro profesionály v podobě Performance univerzity, která letos slaví šestý ročník a vyšlo z ní už několik stovek studentů, z toho poslední 3 ročníky i certifikovaných Performance poradců.
 8. Pomohl jsem také tak trochu přivést fotobiomodulační panely Mito Light na náš trh, kdy dneska díky nekončícímu úsilí dvou přítel (Charlieho a Adriho) tato firma bourá veškeré limity.
 9. No a dekádu trvající sbírání informací, praxe s klienty i sebou sama, a v podstatě nonstop učení se, vedlo až k vytvoření Performance holistického přístupu k výživě, zdraví a životnímu stylu – to se promítlo hlavně do systému protokolů, kurzů, výuky na PL UNI a celkového konceptu práce s klientem.
 10. A v neposlední řadě jsme potom vytvořili subsystém Supernatural lifestyle, který se týká práce s pychikou, spiritualitou, Vědomím a Nevědomím (A můžete se podívat i na tuto novou přednášku).


​​​​​​​To byl ale dlouhý úvod! Nicméně jedná se stále pouze o takové základní shrnutí časové osy, a troufám si tvrdit, že za těch deset let se událo spoustu zajímavého, co si zaslouží také blog post, stejně jako souhrn fotografií nebo videí z té doby.

Věřím, že na této stránce zachytíme společně velkou část důležité historie, kterou můžete použít k inspiraci a vydání se na vlastní cestu za nikdy nekončícím překonáváním vlastních limitů (v jakékoliv oblasti) nebo na druhé straně najít praktická řešení, doplňující články, inspirativní návody nebo třeba jen motivaci pro práci na svém zdraví, těle, mysli či spiritualitě.

Adam Česlík
Performance lifestyle

 


Může se Vám také líbit

Žádné komentáře

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..