TRÉNINKOVÁ APLIKACE

PERFORMANCE LIFESTYLE

VIDEO PŘEDNÁŠKY

Performance lifestyle

Využití přírody k bio-optimalizaci (video)

Příroda nám dává možnosti optimalizovat se díky ní a zesilovat tak své zdraví. Ať už to je synchronizace podle přirozených cyklů střídání dne a noci (které většina lidí nerespektuje), využívání přirozených vodních toků a nádrží k vystavování se chladu,…

Performance lifestyle

Jak fungují naše vnitřní hodiny?

Zřejmě jste se již během studia o zdravém životním stylu, či v hodinách biologie setkali s pojmem biologické hodiny, cykličnost přírody, ale pojem cirkadiánní rytmus slyšíte poprvé?Nebo jste se s ním již setkali, ale pociťuje nejistotu o tom, co…

Performance lifestyle

Performance v Beskydech (sestřih z Univerzity)

Minulý víkend jsme měli Performance univerzitu, a to tentokrát prodlouženou, pobytovou a v Beskydech na horském hotelu. Hlavní téma tohoto víkendu byl Život podle biorytmů, kdy jsme probírali z holistické perspektivy cirkadiánní rytmus a vliv světla na metabolismus, sezónní…